کاوشی در تاریخ ایران قبل از اسلام

متوجه نشد، تکرار کردم مارکت، متوجه نشد، بعد که توضیح دادم گفت: آهان! در کنار این موارد ساختار بدنی مردمان اصلی فلات ایران به آنها اجازه داشتن نیروهای مؤثر برای هر شرایط و منطقه جغرافیایی و آب و هوایی را میداده که به طور مثال میتوان گفت: نیروهای گرمانی که مردمان ساکن در کرمان کنونی بودهاند به دلیل سرعت عمل و تبحر در شمشیر زنی به عنوان نیروهای ضربتی و ویژه مورد استفاده سپاه ایران بودهاند که شاخصه آنها جابجایی سریع بوده است ؛ نیروهای کارد که مردمان کرد و مناطق غربی و شمالغربی ایران بودهاند به دلیل تحمل بسیار ، بدنهای مقاوم به دلیل زندگی در کوهستانهای صعب العبور زاگرس ، هیکل های درشت و قوی و پایداری آنها همیشه در نواحی کوهستانی به عنوان نیروهای ویژه کوهستانی مورد استفاده بودهاند و در جناح هایی که نیاز به مقاومت و پایداری تا سر حد مرگ بوده از این نیروهای استفاده میشده است ؛ تا جایی که اعراب زمان ورود به ایران و رویارویی با این مردمان توسط فرمانده ارشد خود خطاب قرار می گیرند: این مردمان از کاردها هستند آنها از مرگ ترسی ندارند و شکم خود را به نیزهای شما می زنند و تا توان و جانی دارند می جنگند.

ناظران و سرپرستان واحد مهندسی در پیشاپیش گاریها حرکت میکردند و به طوری که در صورت نیاز به جادهسازی، کار به شتاب شروع میشد… نگفتند چون عراق کشور عربی است، پس ما در برابر او نمیایستیم، به عراق هم ملحق بشویم به یک کشور اسلامی عربی ملحق شدهایم، خیر! اما مردم به هیچکدام از این مزخرفات گوش ندادند، هم عربهای خوزستان در برابر عراق ایستادند، چون هویت خودشان را ایرانی میدانند، هم سایر ایرانیها برای حفاظت از خوزستان به جبهه رفتند، نگفتند آنجا که همه عرب هستند، اصلا از ما نیستند، پس ولش کن!

به همین دلیل است که میتوان از یک منظر، انقلاب اسلامی را عاملی برای حفظ هویت ایرانی قلمداد کرد. از شاخصترین آثار او میتوان به این کتابها اشاره کرد: «ایران بین دو انقلاب» چاپ انتشارات دانشگاه پرینستون در سال ۱۹۸۲ در آمریکا؛ «اسلام رادیکال: مجاهدین ایرانی» که سیر تاریخچه و شکلگیری سازمان مجاهدین خلق را بررسی مینماید و به سال ۱۹۸۹ توسط انتشارات دانشگاه ییل منتشر شده است؛ «خمینیسم: نوشتارهایی درباره جمهوری اسلامی» چاپ ۱۹۹۳ در انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، «اعترافات شکنجهشدگان» چاپ ۱۹۹۹ در دانشگاه کالیفرنیا که تحقیقی درباره شکنجه، ابراز ندامتها و اعترافات علنی در تاریخ ایران معاصر (در دوران حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی) بر اساس خاطرات زندانیان، گزارش سازمانهای حقوق بشری و گزارش قربانیان میباشد و «تاریخ ایران مدرن» چاپ ۲۰۰۸ در انتشارات دانشگاه کمبریج.

در این زمینه میتوان به مشکلات لجستیکی ارتباط و حمل و نقل سربازان و تدارکات در فواصل بعید اشاره کرد. هاتف این معبد کاهنی بود که همگان عقیده داشتند با خدایان در ارتباط است، میانجی آنها با انسان محسوب میشود و میتواند در مواقع خطیر به پیشگویی بپردازد. پس از او چيشپش، پسرش در ناحيهٔ انشان (شرق شوشتر) به شاهى رسيد. او در سال 1319 در شهر تهران دیده به جهان گشود.

پادشاهیهایی که در تاریخ از آنها یاد شده بر دو گونه اداره میشوند: یا به دست پادشاهی که مردم همه بندگان اویند و وزیرانش در سایه مرحمت او در اداره پادشاهی شرکت دارند، یا به دست شهریار و بزرگ زادگانی اداره میشود که جایگاه والای خویش را نه در سایه شهریار بهدست آوردهاند که از نیاکانشان به ارث بردهاند. زنی در ایران در قرن چهارم هجری میزیسته که اکنون قبرش در جنوب تهران، میدان خراسان، خیابان خاوران است، به نام ملک خاتون که مازندرانی است و اولاد پیغمبر هم نیست و به اشتباه به او سید ملک خاتون میگویند.

یرواند آبراهامیان که یکی از ممتازترین تاریخ نویسان ایران کنونی به شمار میرود، در این اثر همزمان با بررسی فراز و نشیبهای سیاستهای بین المللی و منطقه ای کشور، با چیرگی هرچه تمام تر مردم ایران را در کانون توجه اش قرار داده است. حکومت خوارزمشاهیان (۱۲۳۱-۱۰۷۷ میلادی) یکی دیگر از حکومتهای تاریخ ایران بود که با تهاجم مغولها به خاک ایران آغاز گردید. مغولها هم که به ایران آمدند، بعد از گذشت ۳ دهه ایرانیزه شدند. در واقع کوروش با استفاده از تاکتیکهای محاصره، که تکنیک نظامی دیگری بود که از آشوریان به ارث رسیده بود، سارد را تسخیر کرد و شروع کرد به تبدیل لیدی به یک ساتراپی دیگر ایران.

بعد از اسلام در دنبال فتوح اسلامی انتشار عرب در داخل بلاد ایران از طریق کوفه و بصره انجام گرفت. خون ایرانی با اسلام و محبت اهل بیت پیامبر عجین شده است. به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، زبان فارسی، بخش جداییناپذیر هویت ایرانی است؛ عنصری که رسانههای ضدانقلاب اخیرا آن را هدف گرفتهاند تا این مفصل محکم هویت ایرانی را مورد حمله قرار دهند. با توجه به تحرکات اخیر برخی شبکههای ضدانقلاب خارجی علیه زبان فارسی، گفتوگویی داشتیم با استاد خسرو معتضد، پژوهشگر و استاد تاریخ، تا نگاهی داشته باشیم به زوایای تاریخی هویت ایرانی و نقش زبان فارسی در این هویت جمعی.

به نظر من هیچ حکومتی و هیچ قدرت سیاسیای توانایی ایستادن در برابر هویت ایرانی را ندارد و اصلا نمیتواند چنین کاری کند. هیچ کس نمیتواند اینها را از هم جدا کند. ساختار هر قسمت شبیه به هم است به این صورت که ما از دستاوردهای مهندسی و معماری هر امپراطوری، به عنوان یک منشور استفاده میکنیم و از طریق آن به نمایش فرهنگ و تاریخ آن میپردازیم. نخستین واحدهای سیاسی که ظاهر شدند، دولت ـ شهرهای مستقلی بودند که هر یک از یک مرکز شهری تشکیل میشد و اطراف آن را دهکدهها و کشتزارها فرا گرفته بودند.

ایران و عثمانی در زمان صفویه به طور دائم با هم در جنگ و نزاع بودند و چون کار از اختلافات سیاسی فراتر رفته بود و به مناقشات مذهبی رسیده بود، ریشه اختلاف روز به روز عمیقتر میشد اما نکته جالب این بود که این ۲ پادشاه هر ۲ شجاع بودند و طبع شعر داشتند. در بخش نخست، جنبش سوسیالیستیِ میان سالهای ۲۰ تا ۲۸ به عنوان نخستین چالش واقعیِ اعیان و اشراف و قدرت اجتماعی و سیاسی حزب توده و تأثیر فرهنگیِ این حزب مورد بررسی قرار میگیرد.

آقای سرهنگ غلامرضا مصوررحمانی جزو طرفداران مصدق بود و ۲۸ مرداد از ارتش اخراجش کردند و رفت بانک صادرات و بعد هم به آمریکا رفت و بعد از انقلاب کتابی نوشته به نام کهنهسرباز. ایران ،کشوری پهناور و سرزمینی پر از رشادت ها و حماسه های تاریخ ساز ، و همیشه حاضر در دل تاریخ جهان را نمیتوان در چند خط و نوشته خلاصه کرد چرا که هرچقدر بیشتر در تاریخ آن پیش میرویم دنیای بزرگتری را کشف می کنیم. گفتم که شما چرا به ناصرخسرو این عشق و علاقه را ندارید؟

او میگوید من هر جای آسیای مرکزی رفتم، دیدم که به سعدی و حافظ عشق میورزند، در حالی که بت آنها از نظر مذهبی ناصرخسرو است. گفتند برای اینکه او سختگیر است ولی حافظ و سعدی مثل خود ما هستند و ما با آنها درد دل میکنیم. شاه اسماعیل به ترکی و فارسی شعر میگفت و تخلص او در شعر «خطائی» بود و در مقابل سلطان سلیم به فارسی شعر نیکو میسرود. مقبره سلطانیه هم برای سلطان ابوسعید نبود، بلکه برای حضرت علی(ع) بود و میخواستند پیکر حضرت را به اینجا بیاورند. سلطان سلیم، پادشاه عثمانی در یکی از نامههایش به شاه اسماعیل به فارسی برای او شعر گفته است.

پس از آن که از جانب خدا به حضرت محمد (ص) وحی رسید تا مردم را به پرستش یک خدای واقعی دعوت نماید، او پیامبری بود که ادعا می کرد دستور خدا را به جا می آورد و سه سال آن را به دور از انظار عمومی پیروی کرد. ایلخانان یکی از حکومت های مغول بود که توسط هلاکو تاسیس شده و با حکومت ابوسعید پس از ۷۹ خاتمه یافت . بخش دوم کتاب به شرایط اجتماعی ـ اقتصادی ایران در زمان ایلخانان اختصاص دارد.

منبع من هم ژنرال سایکس، کتاب تاریخ ایران جلد دوم است. بیگمان کلید موفقیت کیاکسار دوم برنامه توسعه نظامی و سازماندهی مجدد ارتش بود که بلافاصله پس از آنکه جانشین پدرش فرورتیش شد، اجرا کرد. انقلاب اسلامی از ابتدا در برابر جریاناتی که ندانسته یا عامدانه به دنبال تخریب نمادهای زبان فارسی بودند، ایستاد؛ چه آن زمانی که عدهای ناآگاه قصد تخریب مقبره فردوسی را داشتند و حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای مانع اقدام آنها شد، و چه در دورههای اخیر که برخی نظریهپردازان غربگرا رسمالخط فارسی را مانع توسعه و پیشرفت کشور عنوان کردند؛ همان خطی که عدهای در دوره پهلوی آن را دنبال میکردند.

دیدگاهتان را بنویسید