پایاننامه نویسی در حوزه؛ از اشکالات رایج تا توصیههای اساتید – خبرگزاری حوزه

درمورد داکتر «گوئل پا» فرانسوی می گوید: «چهار وپنجم حصۀ از بیماریها از تخمیر غذا در روده ها ناشی می شود که همه با روزه اصلاح می گردد.»( روزه، ضیافت نور، ص 56) دکتر «آلکسی سوفورین» می نویسد: جسم به هنگام روزه به جای غذا از مواد باقی مانده در بدن استفاده کرده و آنها را مصرف می کند و بدین وسیله مواد کثیف و عفونی ای که در جسم جابجاشده است و ریشه و خمیره بیماریها از آنهاست، از بین می رود. داکتر «الکسیس کارل» در کتاب «انسان، موجود ناشناخته» می نویسد: «با روزه داری، قند خون در کبد می ریزد و چربیهایی که در زیر پوست ذخیره شده اند و پروتئین های عضلات و غدد و سلول های کبدی آزاد می شوند و به مصرف تغذیه می رسند.» وی می گوید: «لزوم روزه داری در تمام ادیان تأکید شده است.

او در مورد ضرورت فلسفه می گوید:”هیچ کس نمی تواند ضرورت چنین جستجویی را انکار کند؛ زیرا اگر این جستجو یعنی فلسفه را قبول کند، پس فلسفه ضروری است؛ و اگر امتناع کند، باید دلایل امتناع خود را اقامه کند و خود اقامه دلیل، به منزله ضروری بودن آن است؛زیرا فلسفه یعنی دلیل و اقامه دلیل” بنابر نظر کندی، اگر فلسفه علم به حقایق اشیا باشد، بنابراین میان فلسفه و دین اختلافی نیست و به همین دلیل می کوشد تا بین فلسفه و دین وفق دهد.

بر ضرورت آن سامانه هم خیلی تأکید دارم که عرض کردم، هم به جهت اینکه طلبه برای رفت و آمد هزینه نگذارد و هم اینکه هزینهی زمانی اتفاق نیافتد، در این صورت خیلی کار راحتتر میشود و اساتید در آنجا معرفی میشوند. ما در بازنمایی واقعیاتی مانند خرابهها، کتیبهها، مدارک، تاریخهای شفاهی، اسناد تخصصی و نوشتههای مورخان را برای اثبات نتایجی در مورد شرایط و مردمان گذشته به کار میگیریم. مسلمین در اثبات تجرد نفس اهتمام زیاد به خرج دادهاند.

واضح است که فعل وجودی نمی تواند محض و خالص در اظهار عبودیت بنده و ربوبیت خدای متعال باشد؛ زیرا خالی از نقایص مادی و آفت محدودیت و اثبات انانیت نیست، و ممکن است در انجام آن قصد غیر خدا (ریا) نیز درمیان باشد، و سهمی از آن را برای غیر خدا انجام دهد، چنان که در موارد ریا و سمعه و سجده برای غیر خدا این آفات مشاهده می شود، بر خلاف عملی که همۀ آن نفی است، یعنی روزه که عبارت است از نخوردن، ننوشیدن، و ترک بسیاری از مشتهیات دیگر که صاحبش خود را بالاتر از اسارت در برابر مادیات می بیند، و با خویشتن داری خود را از لوث شهوات نفس پاک نگهمیدارد، و این امور عدمی چیزی نیست که غیر خدا دخلی در آن داشته باشد؛ زیرا امری است که تنها میان بنده و پروردگارش (پنهان از چشم دیگران است) و طبعاًجز خداوند کسی ازآن اطلاع حاصل نمیکند.

در این زمینه وی برخلاف کسی است که در علم و عمل خود، معتقد به وحی و الهام یا متکی به خرافات است. حتی مشاهده میکنیم که در ماه مبارک رمضان مردم با هم صمیمی تر میشوند و بیشتر به یکدیگر احترام میگذارند، صلۀ رحم به واسطه افطاری دادن افزایش پیدا میکند، اگر ما به آن دستورات اسلامی عمل کنیم طوری که در افطاریهایمان فقط خویشان و ثروتمندان نباشند و اگر به فقرا رسیدگی کنیم این توجه به فقراء و افطاری دادن به آنها یکی از مؤلفههایی است که در سبک زندگی ما قرار میگیرد و زندگی اسلامی مان را به سوی “خدایی” بودن سوق میدهد.

روزه فرمان الاهی و تمرینی برای زندگی سالم و با معنویت است. از اصطلاحاتی استفاده شده است که فهم آنها جز از راه آشنایی اجمالی با فلسفه امکانپذیر نیست. او همچنین یکی از پرنفوذترین اندیشمندانی است که جهان به خود دیده، به جهت وسعت و تنوع موضوع، به دست دادن چیزی از قبیل نظر کلی و اجمالی درباره آراء و افکار ارسطو محال است ولی شاید بتوانیم طرحی از این وسعت و تنوع ارائه دهیم. و این که فرمود: «وأنا أجزي به» اگر واژه «أجزی به» را به صیغۀ معلوم بخوانیم، یعنی من جزای آن را می دهم، آن وقت دلالت می کند بر این که در دادن اجر به بنده، کسی میان او و خدا فاصله شده نمیتواند، همان طور ی که بنده هم در بندگی و عبادت خدا به وسیلۀ روزه کسی را دخیل قرار نداد، و نگذاشت کسی از روزه داریش با خبر شود، چنان که در بارۀ صدقه آمده است: صدقه را تنها خدا می گیرد، و بین صدقه دهنده و خدا کسی واسطه نیست.

شیخ محمد غزالی برای استقبال از رمضان برآمادگی روحی تاکید داشته ومیگوید: آمادگی به رمضان با تهیه خوراکی ها و ترتیب مهمانی، تصور اشتباهی است؛ چون این ماه مشروع گردیده است تا به سوی الله متعال بر گردیم و به منظور خشنودی او تلاش نموده و قرآن کریم را مورد تدبر قرار دهیم؛ زیرا تلاوت قرآن معراج ارتقاء و تزکیه بوده و این ماه مسابقه برای کسب خوبی هاست، درین مسابقه کسی پیروز می شود که با نشاط و حماسه تلاش شبانه روزی نموده باشد. اسلام ازدواج را از مجموعهی رفتارهای برخاسته از شهوت و تمایلات حیوانی خارج نموده و در پایگاه قدسی خاص، آن را معرکهی فضیلتجویی معرفی مینماید و به انسانها توصیه میکند که فضائل را در این وادی جستجو کنند.

سالی کلاین (فمنیست): در حقیقت آن چه در سال های اخیر به دست آمد آزادی زیادی زنان نبود بلکه مشروعیت بخشیدن به بی بند و باری مردان بود. این دگردیسی موجب شده تا نه تنها موضوع، بلکه هدف و روش فلسفه تغییر کند و هر پرسشی که در مواجهه علم با زندگی بشر دچار سردرگمی قرار میگیرد، پرسش فلسفی محسوب شود بطوریکه دکارت معتقد بود فلسفه شامل هر چیزی است که ذهن انسانی میتواند بداند، هم به عنوان راهنمای زندگی، هم برای حفظ سلامتی و هم برای کشف همه انواع مهارتها.

در برنامه زندگی ما “نیاش” یعنی دعا وارد میشود این دعا شامل ادعیه مختلف از جمله اینکه چه دعاهایی که بعد از نمازها خوانده شود و چه دعاهایی که در شبهای قدر وارد میشود. اصطلاح “روزه داشتن” که امروزه آنرا در طب به نام «رژیم» یاد میکنند، در موارد مختلفی از بیماریها تجویز می شود، که ذخایر مخصوص گلیکوژن یا چربی بدن از نقاط مختلف برداشته شوند و به مصرف احتراق داخلی یا انرژی خارجی و سوخت و ساز آن برسد. اینکه منادی در روز قیامت ندا می کند این ماه رمضان است چه بسیار مردمی که به وسیله آن رستگار و پیروز شدند و چه بسیار کسانی که بدبخت و سیه روز گشتند، همه اش به خاطر همین قصد قربت و توجه است .

تغییراتی است که در سبک زندگی انسانها به وجود میآید و ما را به سبک زندگی اسلامی نزدیک میکند که در همه سال باید داشته باشیم. ماه مبارک رمضان چند خاصیت و اثر دارد یکی از آنها اینست که تقوا و خویشتنداری را افزایش میدهد و رحم ودلسوزی را در دل انسانها میدمد، حس همدلی افزایش پیدا میکند و حس معنوی انسانها تقویت میشود.گرچه اینها جزء وسبک زندگی نیستند بلکه منابعی هستند که بر زندگی ما تأثیر میگذارند و رمضان میتواند این منابع را تقویت کند.

سهل است مُثُل و کلیات تنها در همین عالم و در ضمن چیزها وجود دارند و معرفت و شناخت عبارت نیست از غور کردن درصورت های مثالی بلکه آستین بالا زدن، وارسی کردن، تجزیه و تحلیل کردن امور همین جهان در حال تغییر است برای رسیدن به علل آنها. تنظیم امور زندگی با اوقات آذان مهمترین تغییر سبک زندگی در ماه رمضان است. حس همگرایی و همدلی را درانسان زنده میسازد و از آنجایی که انسانها تا حدودی مهربان میشوند در سبک زندگی ایشان توجه به فقرا ایجادمیشود و همدلیها بیشتر میشود.

دیدگاهتان را بنویسید