هدف و فلسفه ازدواج و تشکیل زندگی مشترک – مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی آویژه

زنان چشم شان را فرو گیرند، شرمگاه شان را بپوشانند، از خودنمایی، پای کوبی و با کرشمه صحبت کردن بپرهیزند و اندام و زیور آلات خود را ننمایانند. رعايت اين ادب براى زنان، اهميت بيشترى دارد زيرا به طور معمول، زنان آن گاه كه در برابر بزرگى قرار مى گيرند، اولين حركتى كه انجام مى دهند، حفظ وقار و حجاب خود است البته حكم پوشش در نماز، با حفظ حجاب در برابر نامحرم، تفاوت هايى دارد مثلاً پوشاندن روى پا در برابر نامحرم واجب است ولى در نماز- بدون حضور نامحرم- واجب نيست.

مسألهي حجاب و محرم و نامحرم و نگاه كردن و نگاه نكردن به خاطر آن است كه عفاف سالم نگه داشته شود. یک مشکل رایجی که اگر من اغراق نکنم، در ۹۸ یا ۹۹ درصد پایاننامهها دیدهام، این است که وقتی یک موضوع و عنوانی برای پایاننامه بعد از تأیید کمیته انتخاب میشود و فصل بندی برای آن صورت می پذیرد، طلبه وقتی میخواهد فیشبرداری کند – تعبیر من این است و در جلسات دفاع هم عرض میکنم – به صورت جزیرهای هر کدام از این عناوین را جدا از عنوان میبیند. بنا بر آیه فوق، هدف خلقت انسان، عبادت و بندگی خداست یعنی انسان باید تن به بندگی خدا و عبودیت وی داده و جز در برابر او در برابر هیچ کس سر فرود نیاورد، باید توجه داشت که منظور از عبادت صرف نماز و روزه و سایر فروعات و اذکار نیست بلکه طبق جهان بینی قرآن هر حرکت و عمل مثبتی که از انسان صورت گیرد به شرط آن که به انگیزه قرب ربوبی و براساس ارزش ها و تکالیف الهی باشد آن عمل و حرکت عبادت است.

کلمه عید فقط یک بار در قرآن مجید ذکر شده و آن هم در آیه ۱۱۴ سوره مائده است که «اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَیْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَکُونُ لَنَا عِیدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا»؛ روز اول ماه شوال را عید نامیدند چرا که در آن به روزهداران دستور داده شده که روزه خود را افطار کنند و این بزرگترین عید برای روزهداران است. باکمی موشکافی درمییابیم که این موضوع میتواند دلیل دیگری نيز داشته باشد، اکنون آزادی ما نسبت به زمانی که آنان همسن ما بودند، بیشتر است؛ بنابراین شاید ذرهای به ما حسادت کنند.

به احساستان اجازه دهید طغیان کنند تا نیرو و انگیزه سراسر وجودتان را در بربگیرد. شما باید اجازه دهید جوهره مرگ و زندگی شمارا هدایت کند. پس اگر اكنون اواسط راه یا هرجای ديگري که هستید فکر کنید که آيا واقعاً این مسیر زندگی شما هست يا خير؟ اگر دائم فکر به گذشته باشید و دائما در گذشته خود باشید هیچ موقع نمی توانید در زمان حال زندگی کنید! ارتباط یا عدم ارتباط پرسش های فراموش شده و پرسش های تازه را با زندگی نمی توان پیش از مورد توجه قرار دادن آن پرسش ها تعیین نمود.

این مقاله در پی آن است که با ارائه تعریف مناسبی از «فلسفه» و یافتن موارد و مصداقهایی نشان دهد که آموختن «فلسفه» و به تعبیری دیگر «فلسفیدن»، چه تأثیر سازنده و نتایج پرباری در تکوین شخصیت انسان و زندگی او دارد و چه بهتر خواهد بود که این آموزش از دوران کودکی شروع شود و آموزش «فلسفه برای کودکان» مورد توجه قرار گیرد. فلسفه در ابتدا با جهانشناسی شروع شد، اما در مسیر پیشرفت، به «خودشناسی» یا «انسانشناسی» روی آورد.

فلسفه ازدواج شامل جلب رضایت و حمایت از خانواده از نظر عاطفی، جنسی، روانشناختی و… و از آنجا كه گاه به نظر مىرسد كه چرا اسلام از اين كار كه با شهوت و خواست دل بسيارى هماهنگ است نهى كرده، در پايان آيه مىفرمايد:” اين براى آنها بهتر و پاكيزهتر است ” (ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ). بنابراین ندانستن فلسفه احکام الهی نباید ما را از انجام آن باز دارد و موجب نافرمانی و عصیان شود، چرا که این اطاعت کورکورانه نیست، بلکه بر علم و یقین تکیه دارد زیرا مسلمانان میدانند که خدای جهان بر همه چیز دانا و از همه چیز آگاه است و نقص و نیازی در ذات متعال او نیست که از اعمال بنده سودی بخواهد یا از زیانی بهراسد، خدای مهربان بسیار مهربانست و برای بندگان خود جز خیر و سعادت نمیخواهد، پس اگر به چیزی فرمان میدهد خیر و سعادت ما در آن است و کمال و تعالی ما بدان بستگی دارد و هر چیزی را نهی میفرماید برای ما زیانبخش است و بر مصالح مادی و معنوی ما لطمه میزند.

اگر اينچنين نیست باید مسيرتان را عوض کنید. اگر احساس ميكنيد والدين شما در مقابل خواستهی شما عصبانی و ناراحت ميشوند، همین امر میتواند نیرویی باشد که شمارا وارد حرفهای نامرتبط کند. ابتدا قبل از اینکه به اعتمادتان ضربهای وارد شود، درک کنید راهتان را بر اساس دلایل نادرست انتخاب کردهاید. بازی موردنظر شما متفاوت است، شما باید برای زندگیتان مسیری انتخاب کنید که بتوانید بر آن مسلط شوید. این جستجو برای یافتن موقعیت، هرگز نمیتواند ساده باشد و مستلزم بردباری و در پیش گرفتن استراتژی خاصی است. یعنی مثلاً فرض کنید میگوییم که کمیتهای هست که کمیتهی کلام است و معلوم است که موضوعات کلامی به آنجا میرود و یا کمیتهی اخلاق و تربیت، کمیتهی تفسیری، کمیتهی فقه ما، چه معاملات و چه عبادات که هست.

فرض جای دیگر و محیط مساعد دیگر به فرض امکان ، زمینه وجود انسانهای دیگری را در همانجا فراهم می کند ، و باز در آنجا و اینجا اشکال سر جای خود باقی است که بقاء افراد و دوام آنها راه وجود و ورود را بر آیندگان می بندد . تعداد مقاله ها و کتاب هایی که در زمینه ی فلسفه ی تحلیلی به زبان انگلیسی نوشته می شود نیز بیش از کتاب هایی است که در اروپا درباره ی فلسفه نوشته می شود؛ همچنین فلسفه ی تحلیلی بیشتر در کشورهای انگلیسی زبان تدریس می شود. هندسه اقلیدسی یا همان هندسه مسطحه که امروز در مدرسه میخوانند پیش زمینه درک منطقی و درست اندیشیدن یونانی بود.

در گذشته نيز غالباً هر چه را كه با روش خاصي قابل بررسي بود از فلسفه خارج ميكردند و همين امر منجر به محدود شدن نادرست دامنه فلسفه ميگرديد. و علت اين كه مسلمين آن وقت زير بار اين تحريم خليفه رفتند اين بود كه فرمان خليفه را بعنوان يك مصلحت سياسی و موقتی تلقی كردند نه بعنوان يك قانون دائم . به عقیده بنده، عقل آنطور که باید مورد تفقه قرار نگرفته و نه تعریف و نه کارآمدی و آثار آن بطور دقیق به استناد آیات و روایات مشخص نشده است و اساساً تعریف از عقل و کارآمدی آن با همه اختلافاتی که در علوم مختلف دارد، سوء تفاهمی تاریخی است و انتظار این است که إنشاءالله در سیر تکامل معرفت شیعه، با تفقهی شایسته در آیات و روایات مورد تدقیق و تبیین قرار گیرد.

دگرگونی، بهویژه در هرلحظه از تغییرات بنیادی، امری اجتنابپذیر است. فلسفه خود را وقف بررسی تبیین های ممکن درباره کثیری از امور انتزاعی می کند، مانند استدلال درست و نادرست، عدالت و ظلم و معنا و ارزش. 2-کوشش در روشن نمودن مفاهیم، پیش تصورات و فرضیات علوم.فلسفه علم متضمن تحلیل انتقادی مفاهیم اساسی علم مانند کمیت، کیفیت، زمان، مکان، علت و قانون میباشد که به وسیله دانشمندان به کار میرود ولی به وسیله آنها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار نمیگیرد.از طرف دیگر فلسفه علم شامل مطالعه و بررسی مسائلی از قبیل اعتقاد به جهان خارج، اعتقاد به همانند بودن و یک شکل بودن طبیعت و عقلانی بودن جریانات طبیعی میگردد.

وقتی نتیجهی کار را برای خودتان روشن ساختید، باید حداقل روی 5 تا 10 سال آینده تمرکز کنید. یک گزینهی مناسب برای چنین وضعیتی وجود دارد و آن استفاده از کتاب آثار کلاسیک فلسفه است. فرگه کار فلسفه را تحلیل مفاهیم میدانست. انسان با دست یابی به فهمی بهتر از این چنین مفاهیم انتزاعی می تواند فهم و دانش خود را از زندگی و امکانات زندگی افزایش دهد. تحقیق در باب آگاهی و شناخت و میزان و حدود و ثغور فهم انسان و روشی که به واسطه ی آن میتوان شناختی بر حقایق اشیا و یا موجودات داشت، تاملی است که ذهن بسیاری از فلاسفه را به خود درگیر کرده و هر یک به طریق خود در پی پاسخی برای این پرسشها بوده اند، افلاطون در دیالوگهای خود به خصوص در پارمنیدس و جمهوری و با طرح و بسط نظریه ی مثل، ارسطو با بحث در باب ذات و جوهر و عرض و وجود و موجود و ماهیت در متافیزیک، دکارت با طرح کوگیتو و شک معروف خود که در تاملات در فلسفه ی اولی آنرا شرح میدهد، و در میان متاخرین از هگل تا دیلتای و هوسرل با طرح پدیدارشناسی خود در پی کشف حقایق چیزها آنطور که هستند بودند و همچنین فلاسفه ای نظیر لاک در رساله ای در باب فهم بشر و کانت در نقد عقل محض و بسیاری دیگر از فلاسفه در تلاش برای نشان دادن میزان فاهمه و حدود و ثغور آن بودند.

فلسفه هم چنین پرسش های دیرینه ای را که فراموش شده اند پیش می کشد و پرسش های جدید مطرح می کند. فلسفه افکار پیچیده را تحلیل می کند و وضوح بخشیدن به افکار پیچیده اغلب مقدمه ای ضروری برای اتخاذ تصمیم های آگاهانه وعاقلانه است. آیا تنها فیلسوفان قاره ای حکم به جدایی فلسفه از علم می دهند؟ به همین دلیل است که فلسفه را مادر علوم می نامند. شما موظف هستيد تکلیف خود را بیابید، این کار به شما کمک میکند که در ابهام نباشید و از گذشتهای که غیر قابل بازگشت است رهایی یابید.

افتاده باشید تا دست شما را بگیرد. سرانجام نیز به دلیل همین مسئله کارمان افت پيدا میکند و توجهی که احتمالاً در ابتدا دریافت میكردیم، رو به افول میگذارد و روندی دردناک را پشت سر خواهیم گذاشت. این اقدام کمک میکند تا مخاطرات و سختیها را با موفقیت پشت سر بگذارید. در این خصوص خداوند در قرآن در آیات 30 و 31 و 60 سوره نور و همچنین در آیات 32 و 33 و 53 و 59 سوره احزاب به وضوح لزوم حجاب را مطرح می فرماید. در مسیحیت، ازدواج نشانهی محبت خداوند به بشریت است و به وسیلهی این عمل، زن ومرد اتحادی مقدس و غیر قابل انفصال بر قرار میکنند.

«روزه داري بيماران»، «رمضان و رژيم لاغري»، «ورزش روزه داران»، «توصيه هاي رمضاني» و «پرسش و پاسخ هاي رايج درباره روزه داري»، عناوين فصل هاي بعدي اين کتاب است. الف- هر دو دین اسلام و مسیحیت ازدواج را به عنوان تنها راه دینی، مشروع و قانونی جهت برقراری روابط جنسی و پاسخ به نیازهای زیستی وابسته به غریزه جنسی و تولید نسل و تکثر نوع بشر قبول دارند و معتبر میشمارند.

در توضیح این معنی باید گفت که هر حرکتی، از قوّه درآمدن است و به سوی فعل رفتن. لذا در فرض ناتوانی از رهبانیت برای رسیدن به رستگاری، ازدواج به عنوان راه بدیل تشریع و به عنوان یک شعار معرفی شده است. اگر تغییرات به شما فشار بیاورد، باید در مقابل وسوسه واکنش افراطی مقاومت کنید و از تأسف خوردن برای خودتان دستبردارید. توجه کنید زمان با بیرحمی میگذرد و امروز میشود گذشته فردا، اگر امروز برای خود کاری نکنید هیچ موقع هم نخواهید کرد، چون مغز شما اجازه نمیدهد کار جدید را آغاز کنید.

دیدگاهتان را بنویسید