مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

الان در خیلی از جلسات ایراد گرفته میشود که چرا پایاننامهی شما مقدمه ندارد؟ برایان مگی یکی از سادهنویسترین فلسفهدانان است و کتاب او با عنوان «سرگذشت فلسفه» یا «داستان فلسفه» نیز کتابی با لحنی ساده و بی پیرایه است، هرچند که خیلی ابتدایی است و تنها برای قدم اول مناسب است. از زمانی که فلسفه اخلاق وجود داشته، مبحث سعادتمندی نیز مطرح بودهاست و عملاً ذهن غایت نگر انسان ناخواسته مجبور به ادراک تصور سعادت است. فلسفه زندگی: تأملاتی در باب حیات، معنا و اخلاق با ترجمه و مقدمه میثم محمدامینی در نشر نو منتشر شده است.

مشکلات فلسفه ی معاصر خویش را در زبان نادقیق می دانستند و در پی پایه گذاری زبانی نو برای فلسفه که به دقت زبان علم باشد، بودند. فلسفه زندگی یکی از موضوعات بسیار مهم تاریخ علم است.واقعا فلسفه زندگی چیست؟ در واقع علم حصولی همان علم با به اشیای پیرامون ماست. پافشاری در امری، شمارا به مقام یا ورود به جمعی خاص نمیرساند. شما برای پيشرفت بايد مسیری مستقل از خواستههای پدر و مادرتان در پیش بگیرید و شخصیت خاص خود را پیریزی کنید.

تقوا از وقایه به معنای سفر است؛ به معنای محافظت است، یعنی یک پوششی در اطراف وجودتان به وجود بیاید که این پوشش شما را از انحراف به گناه حفظ کند؛ یعنی در داخل وجودتان یک نیرو احساس کنید که هر جاگناه پیش میآید، دست شما را بگیرد و شما را عقب بکشد و نگذارد به طرف گناه بروید.این را تقوا میگویند. باکمی موشکافی درمییابیم که این موضوع میتواند دلیل دیگری نيز داشته باشد، اکنون آزادی ما نسبت به زمانی که آنان همسن ما بودند، بیشتر است؛ بنابراین شاید ذرهای به ما حسادت کنند. قضا و قدر از اصول مسلّم اسلامی است؛ ولی نتیجهگیری جبر از آن، کاملا بیپایه است.

هر چند که دانشجویان هر یک از این دو رشته مطالعات محدودی نیز در زمینه فلسفه دیگر دارند ؛یعنی دانشجویان فلسفه غرب واحدهایی را در زمینه فلسفه اسلامی و دانشجویان فلسفه اسلامی واحدهایی در زمینه غرب می گذرانند. برخی نیز آن چیزی که فلسفه ی تحلیلی را از دیگر اقسام فلسفه ورزی جدا می کند روش آن است. نکته شایان توجه این که، از آن جایی که “حیا و عفت”درونی زن ها قوی تر از مردها است، پوشش و حجاب آنان نیز کامل تر از مردان می باشد و این یکی از شاهکارهای آفرینش است.

اما متاسفانه این رشته با اهمیت در جامعه ما بسیا ر مظلوم واقع شده ومورد بی توجهی و بی مهری دست اندر کاران نظام آموزشی قرار گرفته است تا جایی که فارغ التحصیلان آن حتی موفق به استخدام در آموزش و پرورش-که متعارف ترین زمینه کاری برای یک لیسانس فلسفه است-نمی شوند .فارغ التحصیل فلسفه از نظر شغلی یا باید به عنوان استاد و معلم فلسفه به تدریس فلسفه بپردازد یا در مراکز پژوهشی مثل دایرهالمعارف ها و پژوهشگاه علوم انسانی فغالیت کند که البته در چنین مراکز بیشتر فارغ التحصیلان فوق لیسانس و دکترای فلسفه فعالیت دارد و یک لیسانس فلسفه در صورتی که فعال و علاقه مند باشد ، می تواند به عنوان دست یار پژوهشگر در بعضی از این مراکز مشغول به کار گردد.

برای مثال یک گیاه شناس از بین همه موجودات هستی فقط گیاه را گزینش کرده ودر باره آن سخن می گوید و یک ستاره شناس تنها اجرام آسمانی را مطالعه می کند ،اما فلسفه در باره یک موجود گزینش شده سخن نمی گوید .بلکه همه امور را در عالم هستی مورد بررسی قرار داده و با تمام موجودات سرو کار دارد .مثلا در فلسفه از خدا گرفته تا انسا ن و از عالم طبیعت گرفته تا ماوراء طبیعت و از روح انسان و موجودات غیر مادی گرفته تا اجسام ، مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد . تفاوت دوم فلسفه با سایر علوم در این است که در فلسفه مسائلی عام و کلی که در باره هر موجودی قابل طرح است ، مورد مطالعه وتحقیق قرار می گیرد .برای مثال این سؤال که یک موجود مادی است یا غیر مادی ، در باره هر موجودی از خدا گرفته تا یک تکه سنگ قابل طرح است .

حجاب خواسته مشترک زنان و مردان است و فلسفه آن با مطالعه چهار تقاضای فطری: حیا و آرایش در زنان و غیرت و شهوت در مردان، قابل درک می باشد و برخورد منطقی و درست با این چهار گرایش، ازدواج عاشقانه و پاک و زندگی خانوادگی همراه با آرامش، دوستی و مهربانی فزاینده را امکان پذیر می سازد. معظمی در رابطه با راهکارهای صحیح برخورد با دخترانی که تقید چندانی به حجاب ندارند، گفت: به نظر من باید رفتار مردم را بر عهده خود آنها گذاشت؛ مثلا در روز تاسوعا و عاشورا رفتارهای خودجوش آنها قابل تقدیر است، همین طور در روز شهادت حضرت زهرا(س) با وجود اینکه روز تعطیل مردم است، اما می توانیم حزن و اندوه را در رفتارها و برخوردهای آن ها ببینیم، در مقابل در اعیاد و ولادتها هم شادی را در مردم می بینیم.

هرگاه روزهدار توانست به هنگام روزه به خاطر خدا از گناهانی که برایش پیش میآید دوری جوید و نفس خود را به صبر و شکیبایی در برابر تمایلات نفسانی و شهوات حیوانی ملزم نماید و احساس کند که خداوند به احوال او آگاه است و اسرار و رازهای قلبی او را میداند و مدت یک ماه بر این حالت معنوی و تسلّط روحی باقی بماند، بدون شک دوام این تسلّط روحی که همراه با تحمّلات جسم است، انسان را طوری بار میآورد که همیشه مراقب ذات الله باشد و از خدا پروا داشته باشد و از عذابش بیمناک باشد و به هنگام نزدیک شدن به گناه خدا را ناظر و حاضر بداند و به خاطر شرم و حیا از او از آن گناه دوری جوید و قدرت بر ترک لذتها و تمایلات نفسانی، او را تشویق مینماید تا از آنها دوری جوید، به همین جهت این حالت توجه او را به انجام کارهای خیر وادار میسازد.

راه اول پیدا کردن فلسفه زندگی خود این است که لازم است این نکات را به یاد داشته باشید: برای رسیدن به کشف معنای زندگی خود میبایست آن کاری که انجام ميدهيد را دوست داشته باشید و با آن عمیقاً ارتباط برقرار کنید. راستی ، فلسفه چیست و چه حیطه ای را در بر می گیرد که چنین دیدگاههای متفاوتی در باره آن وجود دارد ؟ رشته فلسفه اهمیت بنیادی در ارتقای سطح فکری جامعه دارد چرا که هر جامعه نیازمند افرادی است که اهل تفکر و نقادی باشند و مسائل فرهنگی را فهمیده و مبانی فرهنگی را تشخیص دهند رشته فلسفه وظیفه پرورش چنین متفکرانی را بر عهده دارد.

چرا که سایر علوم هر یک به بخشی از موجودات عالم هستی می پردازند و آنها را مورد مطالعه و برر سی قرار می دهند . فلسفه اخلاق علمی  است که به این سوالها پاسخ میدهد و میتوان گفت فلسفه اخلاق به مبادی تصور و تصدیقی اخلاقی میپردازد و مبادی تصدیقی اصل و مبادی تصوری مقدمات آنها را فراهم میکند. دلالت در لغت به معنی راهنمایی است، لیکن در اصلاح به چیزی میگویند که ما را به چیزی دیگر راهنمایی میکند. ابتدا قبل از اینکه به اعتمادتان ضربهای وارد شود، درک کنید راهتان را بر اساس دلایل نادرست انتخاب کردهاید.

ولي يك زن مسلمان با حجاب، نمادي از ستم بر زنان و يا سياست هاي تعصب آميز مي شود! چون زوجین با فرزند آوری به دنبال راهی برای گسترش خط خانواده، پیشبرد سنت ها و… هیچ راهی برای گذشتن از این چالش در کار نیست. برای قرب به خدا و مناجات و حضور در محضر الهی باید انسان از باطن و روح صادقانه و بدون آلودگی برخوردار باشد؛ در قرآن، چند مرحله از انسان انتقاد شده است که انسان پس از رسیدن به خواستههایش خدا را فراموش میکند. با وجود این عدم توافق، یک مفهوم در فلسفه اخلاق از اهمیت کلیدی برخوردار است و آن مفهوم خیر اعلی است.

کارل همیل در کتاب«فلسفه علوم طبیعی»، هشت مسأله را موضوع تحقیق خود قرار داده است که عبارتند از:پژوهش علمی، آزمون فرضیهها، معیارهای تأیید و پذیرش، قوانین و نقش آنها در تبیین علمی، نظریهها و تبیین نظری، مفهوم سازی و تأویل نظری. هميلتن برداشتی وسیع از مفهوم «اخلاق» در نظر دارد. مثلث برمودا چیست ، کجاست و چه اسراری دارد؟ ویژهبرنامه «هلال»| فلسفه روزه چیست؟ به هرحال یکی از فواید روزه که میتوان آن را بخشی از فلسفه روزه داری دانست سلامت بدن به شمار میآید. اغلب نوعی خلأ دروني را احساس میکنیم که امیدواریم آن را با عشقهای عموماً نادرست اما پذیرفتهشده پرکنیم.

راه دوم پیدا کردن فلسفه زندگی خود این است که مسیر دنیا شبیه به نظام اقتصادی است، در این نظام، مردم برای بقا و بهدست آوردن منابع باهم کار میکنند، اما اغلب آنها در یک مکان جمع میشوند و ازدحام میکنند. شما به دنبال کسب پول بیشتر از منابع راحتتر میگردید و پیش از مسیر مخصوص خودتان فاصله خواهید گرفت، آنگاه بهوضوح يقين خود را از دست خواهید داد و ناگهان در مسیری با پایان تلخ روبرو خواهيد شد. شما میبایست تکلیف زندگیتان را با این چرخهها تطبیق دهید و نادیده گرفتن بعضی چیزها را تمرین کنید.

اگر با قلبتان ارتباط دروني برقرار کنید، در هر سنی که باشید، زندگیتان را با جرقهای روشن ميكند و به مسیری ميبرد که سرانجام به تکلیف زندگیتان ختم میشود. بازی موردنظر شما متفاوت است، شما باید برای زندگیتان مسیری انتخاب کنید که بتوانید بر آن مسلط شوید. دو عبارت فوق نشانگر دو دید گاه متفاوت در باره فلسفه است که در طی قرون متمادی وجود داشته و گاه یکی بر دیگری چیره شده است ؛ یعنی همیشه در طول تاریخ عده ای از متفکران فلسفه را دوست داشتند خرد مندی و فیلسوف را ، دوستدار خردمندی معرفی کرده و عده ای دیگر فلسفه را هنر لفاظی وبازی کردن با واژه ها دانسته اند .

دیدگاهتان را بنویسید