مروری بر تجربیات جهانی سیاستهای جمعیتی – ایسنا

بر طبق اغلب پیشبینیها، مصرف نفت چین سالانه رشدی معادل ۵/۴ درصد خواهد داشت، نرخ رشدی كه دو برابر متوسط نرخ رشد جهانی و چهار برابر نرخ رشدی است كه احتمالاٌ كشورهای توسعه یافته تجربه خواهند كرد. از روابط مادها و هخامنشیان با چینیها اطلاع دقیقی در دست نیست و حتی در اسناد چینی هم سخنی از این روابط به میان نیامده است.تاریخنویسان یونانی در نوشتههای خود نامی از کشور چین نبرده و شاید از کشور کهنسالی مانند چین بیخبر بودهاند.از آنجا که مرزهای کشور باستانی ما در زمان داریوش تا سر حدات چین گسترش یافته بود بسیار بعید است بگوییم که بین دو کشور هیچگونه مراودهای وجود نداشته است. مهمترین ابتكار این كشور در نهادینهسازی مناسبات خود با كشورهای منطقه خاورمیانه، شكل دهی به گردهمایی چین – اعراب است كه در قالب آن مقامات چین و بیست و دو عضو اتحادیه عرب سالانه گرد هم میآیند تا راههای گسترش و تعمیق مناسبات را بررسی كنند. سوم، چین همواره سیر تحولات در اوکراین را مورد توجه داشته و مایل به مشاهده اوضاع کنونی در این کشور نیز نبوده و نیست. این تدابیر باید راهکارهای دیپلماتیک حل و فصل مسئله را ترغیب نموده و از تشدید اوضاع کنونی پیشگیری نماید.

با این حال، چین در تلاشهایش برای قرار دادن خود به عنوان بازیگر برجسته امنیتی منطقه، نقشی که مدتها توسط ایالات متحده ایفا میشده است، کمتر موفق بوده است. وزیر امور خارجه چین نیز با بیان این که خروج یکجانبه آمریکا موجب خسارات و تعدی به حقوق مشروع ایران شده، تاکید کرد: «همکاری و رایزنیها در جریان مذاکرات وین و ارائه مطالبات منطقی و پیشنهادات اصلاحی طرف ایرانی مورد حمایت چین قرار دارد». تدابیری که شورای امنیت در این رابطه انجام می دهد باید تسکین دهنده و آرام بخش شرایط بغرنج کنونی باشد نه اینکه شعله ورتر شدن آتش افروخته را موجب گردد. اوکراین باید نقش خود به عنوان پل ارتباطی میان شرق و غرب را ایفا نماید نه اینکه موقعیت آن به خط مقدم تقابل قدرت های بزرگ تقلیل یابد. پیشبینیها حاکی از این است که تا سال 2050 میلادی جمعیت جهان به حدود 9 میلیارد نفر افزایش یابد. رشد اقتصادی شتابان و تولید گسترده ثروت در تركیب با مدرنیزاسیون نیروی نظامی چین، باعث شده است تا این كشور به گونهای روزافزون بر قدرت و به تبع آن بر وزن و نقش خود در سیاست بینالملل بیفزاید. این اثر که در قالب دو بخش و نه فصل تدوین شده در ادامه نخستین کار پژوهشی نویسندگان با عنوان پیامدهای استراتژیک نیازهای انرژی چین1قرار دارد که تحولات گسترده در سیاست و اقتصاد چین طی کمتر از یک دهه آنها را وادار کرده تا در برخی یافتههای خود مجددا تدقیق کرده و برخی دیگر را با شواهد جدید تأیید کنند.

بر این مبنا، چین هیچ گاه قطعنامه های شورای امنیت که با استناد مکرر به فصل هفتم منشور ملل متحد، بهره گیری از زور یا تحریم را مجاز می شمارند تائید نکرده است. چین در عین حال از گفتگوهای اروپا و روسیه در خصوص امنیت قاره اروپا در شرایط برابر حمایت می نماید و بر این باور است که امنیت از جمله مفاهیم تجزیه پذیر نبوده و نهایتا باید به یک مکانیزم امنیتی متعادل، موثر و پایدار در خصوص قاره اروپا دست یافت. چین به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت و همچنین یک کشور بزرگ مسئولیت پذیر، همواره تعهدات بین المللی خویش را صادقانه انجام داده و نقشی سازنده را در عرصه حفظ صلح و ثبات جهانی ایفا نموده است. اما توجه به این نکته ضروری است که همزمان با توسعه و پیشرفت جوامع، حفظ ثبات جمعیت را نیز در نظر داشته باشیم. نکته قابل توجهی که تاکنون وجود داشت این بود که تلاشهای چین برای پیشرفت اقتصادی تاکنون شکل و شمایلی نرم داشت و به دور از کشمکش با سایر قدرتها و به طور خاص ایالات متحده بود. تاکنون هیچ دیدار یا مکالمه رسمی بین روسای جمهور آمریکا و رهبران تایوان انجام نشده بود تا اینکه ترامپ در دسامبر ۲۰۱۶، این پروتکل را شکست و ده دقیقه تلفنی با رئیس جمهور تایوان صحبت کرد.

ما هیچگاه حمله به کشورهای دیگر را در کارنامه خویش نداشته و هرگز درهیچ جنگ نیابتی شرکت نداشتهایم، هیچ وقت در پی مباحثی چون حوزههای نفوذ قدرت خویش برنیامده و تاکنون در رویاروییهای بلوکهای نظامی شرکت نداشتهایم. ارائه مشوقهای جدید به سرمایهگذاران خارجی در حوزههای مرتبط با حلقههای بالای زنجیره ارزش، متنوعسازی واردات با هدف تمرکز بر بازارهای نوظهور و کاهش وابستگی به بازارهای غرب، سرمایهگذاریهای عظیم در حوزه فلزات کمیاب در داخل و خارج، گسترش شبکه لجستیک جدید در قالب ابتکار کمربند- راه و نیز تداوم ارائه یارانههای بسیار سنگین به بخش انرژی و حوزههای تحقیق و توسعه، از جمله برنامههای اجرایی این کشور در ذیل سیاست چرخه دوگانه است. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما ازپکن؛ سفیر ایران در چین در گفتگو با رییس کمیسیون سیاست خارجی کنگره خلق بر تقویت گسترش همکاریهای پارلمانی تاکید کرد. این سیاست، پایه و اساس دیپلماسی و سیاستگذاری خارجی چین است و چگونگی روابط واشنگتن و پکن را تعیین می کند. چین بهعنوان یکی از رقبای اصلی آمریکا یا بهتر بگوییم اصلیترین رقیب آمریکا و به دلیل تواناییهای فنی و اقتصادی بالا که بهنوعی با تواناییهای غرب در رقابت است جایگاه بسیار مهمی در سیاست خارجی ایران برای مقابله با جهان غرب و حتی دورزدن تحریمهای ایالات متحده آمریکا داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید