متافیزیک پایه و اساس فلسفه است

در آثار سعدی آنجا که فلسفه شناخت دچار ابهام و تناقض میشود و فکر آزاد او در برابر جبر و اختیار قرار میگیرد، فلسفه هنر به حل مسئله میپردازد و آزادی را در این مبارزه پیروز میسازد. اما هنگامی که زن حجاب خود را متناسب با دانسته های فلسفه حجاب حفظ میکند، چشم نامحرم از او دور مانده، ارزش و مقامش بیشتر میشود، اعتماد به نفسش افزایش مییابد و… این توافق مربوط می شود به استقلال افراد، حق افراد برای تصمیم گیری درباره اعمالی که آنها را تحت تاثیر قرار می دهد، به طرقی که با اهداف و ارزش های خاص آنها هم سو باشند، حق آنها برای آزادی و مصونیت از مداخله بی جای دیگران.

توافق آگاهانه اعتماد میان حرفه پزشکی و مشتریانش را افزایش می دهد، مردم را از معالجه غیرضروری و تشریفات پزشکی زاید رها می سازد، با بالا بردن امکان اینکه بیمارات بر موفقیت آمیز بودن نتیجه معالجه تاثیر می گذارد و تضمین می دهد که بیماران با زور و دوز و کلک وادار به مشارکت در پروژه های آزمایشگاهی سودآور تجاری نمی شوند. نمی توان مدعی شد که مشارکت فلسفی همیشه طراز اول بوده است، زیرا فیلسوفان هیچ گاه عاری از ابهام و غموض نیستند و گاهی اوقات پیش داوری های اجتماعی و نگرش های روان شناختی، به ویژه نگرش های شکاکانه فلسفی دارند که می توان به واسطه فهم عرفی به آنها پی برد.

اگر برخی از چنین اصول اساسی در آغاز پذیرفته شود، کمیته یا هیاتی که نگرش فیلسوفانه دارد می تواند مشخص کند که کدام یک از مفاهیم مهم بوده و با مساله مورد بحث ارتباط دارند و هم چنین احتمالاً می تواند اقدام به ارائه راه های عملی برای اجرای تصمیمات خود نماید. هنوز بیشتر تفکر قرن متاثر از هیوم است و کم نیستند فیلسوفان معاصری که آگاهانه یا ناآگاهانه شکاکیت هیوم درباره علیت را پذیرفته اند. ظاهراً در آن زمان انتقاد گلنر در گوش کسی فرو نرفت اما اخیرا فلاسفه تحلیل به سوالات مهم مابعدالطبیعی روی نمودند و کسانی که درباره مسائل واقعی زندگی اندیشیده و قلم می زنند کم نیستند.

اگر به کتابهای فلسفه، کلام و اخلاق گذشته بنگریم، بحثی مستقل و مشخص تحت عنوان «معنای زندگی» در آنها نمییابیم. توافق آگاهانه هم چنین تضمین می کند که ارزش های متخصصان سلامتی، انسانی باقی مانده و با خواست های بیماران و ارزش های کل جامعه، از جمله ارزش های اقلیت ها هم سو می ماند و بالاخره اگر اشتباهاتی در کار باشد توافق آگاهانه، متخصص پزشکی را از آنها حفظ می کند. تاکیدات جدید بر توافق آگاهانه از نظام نامه 1947 نورمبرگ که خود حاصل محاکمات نازی ها بعد از جنگ جهانی دوم بود و توافق 1964 هلسینکی آشکار گشت.

علاوه بر آن، چون رعايت حيا و عفت در ميان زن و مرد به تناسب آفرينش هر يك متفاوت است، هميشه زنان از پوشش بيشتري استفاده ميكردهاند. گاهي برخي از زنان به ظاهر با حجاب، براي پوشش خود، از رنگهاي جذاب و تحريك كننده استفاده ميكنند و در عين پوشيده بودن ظاهر بدن، زيبايي آنان آشكار است، گويي اصلا لباس نپوشيدهاند. در قرن 13 توماس آکوئیناس اقدام به تطبیق آثار مفقوده تازه کشف شده ارسطو با الاهیات مسیحی کرد.

او در این راه ذوق و حساسیت ادبی را در کنار نظم و منطق فلسفی به کار می گیرد و بحث را جا به جا با نقل قول های شایسته از آثار شکسپیر، داستایسفکی، جورج الیوت، لارنس، پروست، الیوت، فیلیپ لارکین و بسیاری دیگر غنا می بخشد و از این رهگذر وجه تازه ای از رابطه میان فلسفه و ادبیات را برای خواننده روشن می کند. او همچنین یکی از پرنفوذترین اندیشمندانی است که جهان به خود دیده، به جهت وسعت و تنوع موضوع، به دست دادن چیزی از قبیل نظر کلی و اجمالی درباره آراء و افکار ارسطو محال است ولی شاید بتوانیم طرحی از این وسعت و تنوع ارائه دهیم.

اساساً نمی توان درباره تاثیر گسترده قوانین اخلاقی بنیادی بیان شده در عهد عتیق تردید داشت و هم چنین نمی توان درباره نفوذ چشم گیر شخصیت و تعلیمات عیسی، که آن قوانین اخلاقی را اغلب به وسیله حکایات تفسیر کرده و توضیح داده تردید کرد. اسپینوزا از خود نه زن و فرزندی به جا گذاشت و نه ثروتی؛ چرا که تمام عمر خود را صرف دانش و فلسفه کرد و کتب و رسالات ارزنده ای بر جای گذاشت که نامش را برای همیشه جاودانه ساخت.

کل تمدن غربی بر اخلاقیات عبرانیان باستان و علم مابعدالطبیعه یونانیان باستان مبتنی است. در این زمینه، رویکرد آلبر کامو به عنوان یکی از متفکران صاحب نام و تأثیرگذار بر اندیشة غربی حائز اهمیت است. آراء فلسفی اغلب آثار دراز مدت ژرفی بر جوامع انسانی داشته است، اعم از اینکه جوامع از آن آگاهی داشته باشند یا نه. همان طور که پیش تر دیدیم ارسطو نه تنها قواعد منطق را تدوین کرد بلکه آثار بزرگی درباره مابعدالطبیعه، اخلاق و شعبه های زیادی از آنچه امروزه علم نامیده می شود از جمله مکانیک، زیست شناسی و روان شناسی به رشته تحریر درآورد و رساله های مهمی درباره سیاست، دین و ادبیات نوشت.

همانطور که معمول است به نظر می رسد که نظریه های پوزیتیویسم حلقه وین، و روش های تحلیل زبانی یا به اصطلاح فلسفه آکسفورد، هر دو دیدگاه تنگ و محدودی را توصیه و تایید کرده اند. پوزیتیویسم طرف داران حرفه ای و دولتی از ایده آل علمی را به درجه ای از توجیه نظری درباره موضع خودشان مجهز می کند، به طوری که گاهی اوقات می توان اقوال تحریف شده یا تحریف نشده از اصول پوزیتیویستی را در مباحث عمومی راجع به علم و تامین بودجه علم شنید. در سال 1920 حلقه وین یا پوزیتیویسم منطقی، از علم به عنوان فعالیتی که برتر از همه فعالیت های دیگر انسانی است دفاع و طرف داری کرد.

در طول نیمه های نخست قرن بیستن روی هم رفته فلاسفه نسبت به موضوع پژوهش شان بیشتر دیدگاه تنگ و محدودی را برگزیدند. 1-مقاله نخست توضیح می دهد که چرا این موضوع اهمیت دارد. همیلتن کاملا به این مسئله توجه دارد که زندگی بسیار بسیار پیچیده تر و در برابر توضیح مقاوم تر از آن است که بتوان با مطالعه کتب دانشگاهی درباره فلسفه اخلاق درکی کامل یا رضایت بخش از آن است به دست آورد. آن ساعات را صرف قیام و عبادت و مطالعه و فکر و ذکر درباره خدا بکن و آخرش میفرماید:برای اینکه ما بار سنگین رسالت و رهبری مردم را به دوش تو میخواهیم بگذاریم.من خودم، در زندگی خود با تجربه و محسوسات عینی، این مسائل را تجربه کردهام، معمولا، در زندگی اجتماعی، این طوری که حالا زندگی میکنیم، آن قدر گرفتاریم که به خودمان نمیرسیم و مثل بقیه مردم روز را تا آخر شب کار میکنیم، تا نفسی داریم، کار میکنیم و بعد میخوابیم تا صبح، یک نماز معمولی مثل همه میخوانیم و دنبال کارمان هستیم.

یکی از همراهان حضرت زینب(س) میگوید که من در تمام مسافرت کربلا و مدینه تا کربلا، و دیگر مسافرتها، همراه زینب (س) بودم و یک بار ندیدم که نماز شبش ترک شود و کوفه که رسیدیم، دو روز پشت سرهم، بعد از شهادت برادرش، آن مصیبتها و آن دوندگیها برای حفظ بچهها تحمل کرده بود؛ فقط آن روزی که در جلوی در کوفه بودیم، نماز شب را نشسته خواند، دیگر قدرت ایستادن نداشت.

دیدگاهتان را بنویسید