ماه – ویکی نجوم

در خسوف جزئی فقط قسمتی از ماه از میان مخروط سایه می گذرد. وقتی که برخی از این ذرات بار الکتریکی خود را از دست میدهند، پرتو فرابنفش جانشین آن را فراهم میکند و این از بر هم کنش میان تابش و اتمهای عادی اکسیژن و نیتروژن در این لایه هاست.در این برهم کنش ها اتم های الکترونی ( ذره ای با بار منفی) را از دست میدهند و اتم های بجا مانده یون هایی با بار مثبت میشوند. این فاصله در نقطه عکس، یعنی در دورترین فاصله ممکن به ۴۰۵ هزار و ۵۰۰ کیلومتر افزایش پیدا میکند. مجموعه فرادرس در تولید و تهیه محتوای آموزشی خود اقدام به تهیه فیلم آموزش مقدماتی نجوم – نجوم باستان تا کیهان شناسی کرده است. وضعیت های آب و هوایی و اقلیمی نیز ناشی از تابش خورشید است. نیروی جاذبه ی خورشید باعث شده که سیاره های منظومه ی شمسی به دور خورشید گشته و از مدار خارج نشوند.

مَهتاب نوری است که از خورشید آمده و از سطح ماه رو به کره زمین بازتابانده شده است. در عین حال گرانش موجود در کره ماه تنها ۱٫۶ گرانش کره زمین اندازه گیری شده است. زمین در حال چرخش بر محور خود در جهت شرق است که این پدیده باعث نمایان شدن اجرام کیهانی و ناپدید شدن آنها در طول زمانی معین میشود. به همین دلیل ماه در حال حاضر یک بار به دور زمین چرخیده و یک بار حول محور خود حرکت میکند و به دلیل اینکه هر دو این چرخشها در زمانی واحد شکل میگیرند، زمین تنها قادر به مشاهده یک وجه از کره ماه خواهد بود. در این تصویر ماهوارهای قله این جزیره آتشفشانی ابرهایی را که از فراز آن میگذرند، میگسلد و ایجاد الگوهایی میکند که به آنها ابرهای چرخان “فون کارمان” میگویند. در این دوران ماه را در اوایل شب بصورت داس باریکی که البته روز به روز بر قطر هلال آن افزوده میشود، مشاهده میکنیم، زیرا در این وضع ماه بعد از خورشید غروب میکند.

به محض اینکه چرخش ماه به اندازهای کند شد تا با دوره چرخشی خود به دور زمین انطباق پیدا کند، تأثیر گرانشی زمین بر روی ماه تثبیت شد. ستاره | سرویس هنر – در منظومه شمسی، زمین سومین سیاره در مقابل خورشید و بزرگترین سیاره در بین چهار سیاره منظومه شمسی به نام های عطارد، ونوس، زمین و مریخ است. لایه بعدی خورشیدͺ به نام پوش همرفتیͺ فقط انرژی را به وسیله حرکت ماده در درون آن منتقل می کند. در این هنگام هوا اشباع و بخار آب موجود در آن منقبض و متراکم میشود و به قطرات آب تبدیل میگردد. دلیل این پدیده به زمانهای گذشته باز میگردد. هنگامی که ماه در جهت تابش خورشید قرار گیرد، دیده نمیشود، زیرا در تابش شدید خورشید محو میگردد و علاوه بر این ، آن روی ماه که بسوی ماست مورد تابش واقع نمیگردد. در این وضعیت قسمت کوچکی از نیمه رو به زمین ماه ، تحت تابش نور خورشید قرار میگیرد. این ابر به تدریج سرد و فشرده شده و حلقهای کوچک را از اجرام جامد تشکیل داد که با جمع شدن این اجرام در کنار یکدیگر ماه کنونی شکل گرفت. حاکم نیشابوری، ج 4، ص 234؛ شهید اول، 1411، ص 98).در عرفان اسلامی، خورشید آیه خداوند و جلوهگر دو صفت جمال و جلال او و مظهر وحدت است که اگر کمی بیش از حد به ما نزدیک شود، همه چیز را میسوزاند (← مولوی، ج 1، دفتر1، بیت 141؛ دهخدا، ذیل «خورشید»؛ شیمل ، ص 14؛سجادی، ج 2، ص 823). عبدالرزاق کاشی (ذیل کهف: 17، رحمن: 5، شمس: 1) خورشید را به روح انسان تأویل کرده است.در فرهنگ عامه ایرانی، نوعی طلسم به شکل بازوبند کاربرد داشته است که بر روی آن شکل خورشید به همراه یک شیر نقش میشده و در داخل بدن شیر و اطراف آن سوره شمس نوشته میشده است (نیّرنوری، ص 94ـ96). دیدن خورشید در خواب نیز دارای تعبیرها و تفسیرهایی از جمله رسیدن به مقامهای عالی دنیوی و دینی است (← کلینی، ج 8، ص 291ـ292).بر روی گنبدِ برخی امامزادهها در ایران، تندیس خورشید نصب شده است، از جمله بقعه امامزاده حمزه و عبدالعظیم حسنی در ری.

با تخمین تاریخ حفرههای ماه، دانشمندان دریافتهاند که سیاره زمین به همراه قمر خود در حدود چهار میلیارد سال پیش تحت بمباران شدید کیهانی بوده است. دمای کار تقریباً از -50 درجه تا 70 درجه است و این باعث می شود آن را برای استفاده در برنامه های مصرف کننده مناسب کند. به عنوان مثال وقتی برای فلزات، واژه رسانا را به کار میبریم، منظورمان این است که این عناصر از خود مقاومت کمی به هنگام عبور جریان نشان میدهند. به علاوه زمانی که سنگهای آتشفشانی بازالت به تازگی سرد شده باشند، این امکان را فراهم میآورند که بتوان میدان مغناطیسی زمین را اندازهگیری کرد. این شیوه حرکتی همچنین میتواند دلیل طلوع گاه به گاه زودهنگام ماه در هنگام عصر و یا در طول روز را توضیح دهد. در صورتی که ماه با دقت مورد مطالعه قرار گیرد میتوان دید که مرکز ماه در واقع مرکز هندسی این قمر به شمار نمیرود و در واقع با مرکز واقعی کره دو کیلومتر فاصله دارد.

دیدگاهتان را بنویسید