فلسفه اخلاق – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

هر آنچه موجود است از دیدگاه این عقل و علم مبتنی بر آن (علم ابژکتیو) امر قابل محاسبه است. آیا توجه به آبادانی جهان و تسلط بر طبیعت و پیدایش تکنولوژی و علم تکنولوژیک به مبنای اقبال به زندگی بوده است؟ رياضيات چهار بخش است و هر كدام علم عليحده است: حساب، هندسه، هيئت، موسيقى. موضوع حجاب در منابع فقهی بهصورت مستقل مطرح نشده بلکه در دو بحث آمده است: یکی در مبحث لباس نمازگزار و پوشش در حالت غیر نماز که پوشش در حالت نماز یا ستر صلاتی با پوشش در غیر حالت نماز فرق دارد. آنچه که مابعد این هستی است در پرانتز میگذارم.

پاسخ پرسش شما در این عنوان چکیده شده، تراونی میرساند که یهودستیزی هایدگر به فهم او از آنارخی و تاریخ هستی بسته است. لذا جاى تعجب نیست که گروهى از آنان هنگامى که در این مسائل مى اندیشند از این زندگى پوچ و بى هدف، سیر مى شوند و دست به انتحار مى زنند. به راستى اگر ما انسانها روى این کره خاکى زندگى نمى کردیم کجاى عالم خراب مى شد؟

عقل جدید عقل ریاضی است و عالم را تبدیل به توده ای قابل اندازه گیری می کند. همه این پیشرفت های شگرف حاصل همان عقل ریاضی و عداد اندیش یا کمّی نگر است، عقلی که عقلی را فراتر از خود نمی بیند و خود را متکی به خویش و مکتفی بذات می شمارد. فلسفه زندگی واکنشی است در برابر گرایش هایی که به نفی زندگی می پردازند یا زندگی را تابع امر دیگری قرار می دهند. آزادی انسان در گشودگی امکان تفکر است از نظر هایدگر. در این راستا، پایان نامه آقای سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی با عنوان فلسفه زندگی و بررسی هدفمندی بشر از دیدگاه اسلام” در این جهت سازمان یافته است.

تا يك نسل قبل معمولاً روانشناسي را داخل در حوزه كار فيلسوف ميدانستند و كمتر آن را به صورت يكي از علوم طبيعي تلقي ميكردند. افلاطون از فضیلت انسان هم دم مى زند که قانون در جهت تضمین و تأمین آن است. نحله ی رمانتیسیسم متعلق به سنت قاره ای است و در مقابل سنت روشنگری سربرآورده است. نویسنده طی مجموعه ای از مقالات فلسفی ، از جمله موارد مربوط به “تولد و مرگ” ، “فضیلت و شکوفایی انسان” ، “نیاز به خواب” ، “رابطه ی جنسی” ، “حقیقت و واقعیت” ، “غرور و سرنوشت” و ” ترس از مرگ” ، در مورد ماهیت اخلاق و ارتباط آن با تجربه ی ذهنی فرد ، جایگاه آن در فلسفه و تاثیر اخلاقیات بر روی زندگی عجیب خود تأمل می کند.

میتوان فلسفه و حقیقت ازدواج از نظر اسلام و روانشناسی را در سه امر جست و جو کرد: تکمیل، تسکین و تولید. درست مانند بسیاری دیگر از احکام فردی و اجتماعی اسلام که عمل به آنها میتواند زمینه گناه و فساد را از بین ببرد و میتوان گفت که حرمت دروغ، غیبت، کینهورزی، حسادت و بسیاری از احکام و مسائل اخلاقی و فقهی از این نوع است. از مهمترین حکمتهای دیگر وجوب روزه میتوان به تقویت اخلاص و اراده شخص و اُنس با عبادت اشاره کرد.

این گرایش در مسیحیت قرون وسطی و برخی آیین های دیگر رواج داشته است. مشهورترین فیلسوفان زندگی در غرب عبارتند از نیچه، دیلیای و برگسون. آیا زندگی تلاش بی وقفه در بیشتر داشتن است؟ مهدي زاده ، حسين؛ (1388) ؛ پرسمان حجاب « پژوهشي در باب پوشش از ديدگاه قرآن ؛ چاپ پنجم ؛ قم : انتشارات صهباي يقين.. در اسلام براي پوشش حدود و شرايط عمومي بيان شده، و به شكل و نوع خاصي تأكيد نشده است؛ زيرا لباس و پوشش از امور تعبدي و توفيقي نيست، و نيز عرف و عادت بر آن اثر ميگذارد. آزادی او در گشودگی اوست بر هستی که موطن اوست.

در هستی و زمان میپرسد وقتی ما صرفا هستیم چه چیزهایی است که ما به آنها هستیم؟ به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نود و دومین شماره ماهنامه معارف به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها منتشر شده است. یکی از این عوامل توجه به سبک زندگی است که مقام معظم رهبری همواره به آن اشاره کردهاند. بیشک آموزش و پرورش را با توجه به نقشی که در انسانسازی و تضمین آینده کشور دارد باید مهمترین وزارتخانه کشور دانست و به همین اندازه مورد توجه قرار داد. بخش قابل توجه از اشتغالات فلسفه صرف مخلوق عجيبي به نام شكاك مطلق شده است، هرچند كسي كه واقعاً شكاك مطلق باشد وجود ندارد واگر هم وجود داشته باشد ابطال رأي او محال خواهد بود.

آزادی از هر آنچه ناخواسته به شما داده شده، هایدگر از این موضع قابل ستایش است. این آن چیزی است که الکساندر کوژو با الهام از هایدگر میگوید و قابل تحسین است. این سؤال هرگاه از ناحیه مادیین مطرح شود ظاهراً هیچ پاسخى براى آن وجود ندارد، چرا که ماده و طبیعت اصلا عقل و شعورى ندارند که هدفى داشته باشد، به همین دلیل آنها خود را از این نظر آسوده کرده و معتقد به پوچى آفرینش و بى هدفى خلقتند! اگر من بنا داشتم كه در اين كتاب بحث مستقلي درباره فلسفه اخلاق، يعني آن رشته فلسفي كه مربوط به خير و عمل اخلاقي است بياورم، البته بايد درباره رابطه فلسفه و حيات راستين مطالب بيشتري را مطرح ميكردم؛ ولي بايد بين فلسفه نظري به عنوان دانشي كه درباره هستها سخن ميگويد و فلسفه اخلاق كه به آنچه خوب است و آنچه بايد بكنيم ميپردازد، فرق نهاد.

یعنی هدف تو باید این باشد که تمام تلاش خود را بکنی تا این روح شکوهمند خود را با روشهایی که من به تو یاد میدهم تا جایی که میتوانی تکامل دهی و به من نزدیک کنی. منظور هر چیزی است که به هستی من و تو به عنوان سوژه مربوط است و وقتی به درستی صرفا از نظر انتولوژی یا انتولوژیکال یا هستی شناختی بررسی شود. یعنی ای انسان تو هدفی جز این نباید داشته باشی.

و اگر نقد کنیم می گویند نفهمیده ای! سوره ملک آیه 2) اگر این دو امر را به یکدیگر جمع کنیم هدف از خلقت را می توان اینگونه بیان کرد : رسیدن به درجه اطاعت قرب الهی در پرتو آزمایش ها و ابتلا ئات. در عصر نیست انگاری کنش پذیر ناقص، چگونه می توان به زندگی معنا بخشید. چه پاسخی می توان ارائه کرد؟ که عبارت است از شناخت شیء به عنوان یک مصداق و فرد از یک ماهیت کلی از طریق جنس و فصل می باشد، مثلاً در فلسفه منطق ارسطویی بیان می شود که موجودات متشکل از ماهیاتی هستند که ذاتی شیء می باشند که خود این ذاتیات یا اعم هستند یا مساوی، اشیاء از طریق وجه مشترک ذاتی (جنس) و وجه مختص ذاتی (فصل) شناسایی می گردند.

عریان نماز خواندن در صورتی که عورت پوشیده باشد جایز است، هرچند کراهت دارد. حجاب در غرب مورد هجوم است و این نشان از گرایش آنها به حجاب دارد غرب این راه را رفته و در حال برگشت به اسلام است. اما این سؤال را هنگامى که یک خدا پرست از خود مى کند هرگز با بن ـ بست روبرو نمى شود زیرا از یکسو مى داند خالق این جهان حکیم است، حتماً آفرینش او حکمتى داشته، هر چند ما از آن بیخبر باشیم، و از سوى دیگر هنگامى که به جزء جزء اعضاء خود مى نگرد براى هر یک هدف و فلسفه اى مى یابد، نه تنها براى اعضائى همچون قلب و مغز و عروق و اعصاب، بلکه اعضائى همانند ناخنها، مژه ها، خطوط سرانگشتان، گودى کف دستها و پاها هرکدام فلسفه اى دارد که امروز همگى شناخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید