فلسفه اخلاق – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

” دست و پنجه نرم کردهام و همچنان هم میکنم. البته من با بعضی از آقایان از نزدیک آشنا هستم و سالهاست که اخلاص دارم؛ با بعضی هم از روی آثار یا مقالههایشان تا حدودی آشنا هستم و به قول معروف، ما پُز این را همهجا دادهایم که جمع فضلای جوانِ فعّالِ خوشفکری در حوزه داریم. البته چه بسا ممكن است آگاهى به اين اسرار و حكمت ها حداقل در بعضى افراد، موجب تقويت انگيزه آنها در پيروى از آن دستورات شود به همين جهت در صدد كنكاش از اسرار و حكمت هاى احكام مى كنند.

کسانی میگویند مسئلهٔ غریزهٔ جنسی و مشکل زن و حجاب در جوامع غربی حل شده است؛ آری، اگر از زن رویگرداندن و به بچه و سگ و یا همجنس روی آوردن حل مسئله است، البته مدتی است این راه حل صورت گرفته است! بنابراین، بین حجاب و پوشش ظاهری و عفت و بازداری باطنی انسان، تأثیر و تأثّر متقابل است؛ بدین ترتیب که هرچه حجاب و پوشش ظاهری بیشتر و بهتر باشد، این نوع حجاب در تقویت و پرورش روحیهٔ باطنی و درونی عفت، تأثیر بیشتری دارد؛ و بالعکس هر چه عفت درونی و باطنی بیشتر باشد باعث حجاب و پوشش ظاهری بیشتر و بهتر در مواجهه با نامحرم میگردد.

با توجه به همین نکته، پاسخ این اشکال و شبههٔ افرادی که برای ناکارآمد جلوه دادن حجاب و پوشش ظاهری، تخلفات بعضی از زنان با حجاب را بهانه قرار میدهند آشکار میگردد؛ زیرا مشکل این عده از زنان، ضعف در حجاب باطنی و فقدان ایمان و اعتقاد قوی به آثار مثبت حجاب و پوشش ظاهری است و قبلاً گذشت که حجاب اسلامی ابعادی گسترده دارد و یکی از مهمترین و اساسیترین ابعاد آن، حجاب درونی و باطنی و ذهنی است که فرد را در مواجهه با گناه و فساد، از عقاید و ایمان راسخ درونی برخوردار میکند؛ و اساساً این حجاب ذهنی و عقیدتی، به منزلهٔ سنگ بنای دیگر حجابها، از جمله حجاب و پوشش ظاهری است؛ زیرا افکار و عقاید انسان، شکل دهندهٔ رفتارهای اوست.

در اینجا هم اسلام برای بیان جایگاه ازدواج و ترغیب مردم به آن، اعلام میکند که ازدواج سیره و روش اولیا و انبیا است. حجتالاسلام برگی با بیان اینکه حدود 30 نهاد در کشور همگی در مورد حجاب و عفاف جامعه وظیفه دارند، اظهار کرد: متأسفانه همافزایی بین این دستگاهها در خصوص حجاب و عفاف اتفاق نیفتاده است، در حالی که این نهادها باید دست به دست هم داده و در این رابطه اقدام کنند. تمام اشیاء و موجودات این عالم، از جماد و سنگ و درخت و حیوان و آدم و دیوار و غیره، به همین نحو و از همین منظر، یعنی از منظر مقولات قابل ملاحظه و مشاهده هستند.

اين پرسش را بهطور جدی طرح ميساخت و تعقیب میکرد و از همينجا پروسهي درمان را شروع ميکرد. اگرچه کالینگوود هیچ وقت به تبار فلسفه قارهای نپیوست، اما در فلسفه تاریخ خود وارد چارچوب کلی فلسفه تاریخ هرمنوتیکی شد؛ زیرا چگونگی تعیین محتوای تاریخ پرسش اصلی اندیشه اوست. «عفيف» به كسي گفته ميشود كه در حد اعتدال و در چارچوب عقل و شرع، از شهوات بهره ببرد و به وادي افراط يا تفريط كشيده نشود.

حيا و شرم عبارت است از: مهاركردن نفس از فعل و كار قبيح و زشت به خاطر حضور و نظارت ناظري كه مورد احترام شخص حيا كننده است. وی با تأکید بر اینکه متأسفانه ماهواره نیز سختترین اثر را در روند بیحجابی و بیعفتی داشته و جمله مشهور «رابرت مرداک» را نباید مورد غفلت قرار دهیم، گفت: این صهیونیست گفته بود که همه زبانها برای استفاده از ماهواره باید هزینه پرداخت کنند اما فارسیزبانان بهصورت رایگان از کانالها و برنامههای ماهواره استفاده میکنند.

این حکم از دیدگاه فقها ازاحکام ضروری دین اسلام است. حجتالاسلام رسول برگی، مدرس حوزه و دانشگاه در گفتوگو با ایکنا از آذربایجان شرقی، در مورد علل نامگذاری هفته حجاب و عفاف، گفت: 21 تیرماه، سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب رضاخانی است؛ رضاخان برخلاف اینکه خود را فردی مذهبی نشان میداد اما بعد از روی کار آمدن، هر آنچه که علیه دین و مذهب از دستش برمیآمد، انجام داد. به دشواری میتوان انگاشت که رشته دیگری (گرچه به جز دین) بتواند آن دگرگونی ژرفی را که فلسفه در دیدگاه دانشپژوه پدیدار میکند پدیدآورد. فلسفه حجاب در نماز چيست؟

مگر در جریان نماز خواندن، هنگام تشهد، نمی گوئیم «اشهد أن لا اله الا الله و اشهد أن محمداً عبده و رسوله» (یعنی شهادت می دهم که سوای خدای عزوجل خدای دیگری نیست و محمد بندۀ خدا است و نیز پیامبر خدا ، که در این بخش از نماز پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نخست به عنوان بندۀ خدا ذکر شده است و سپس پیامبر خدا .

اما اسپینو زا این تقسیم را رد کرد و بیان داشت که تنها یک جوهر و یک نوع وجود، هست. وی با بیان اینکه رضاخان در سال 1307 قانون متحدالشکل شدن لباس را در جامعه ایرانی اجرا کرد و در سال 1133 نیز بعد از دیدار خود با آتاتورک و دیدن وضعیت حجاب زنان ترکیه، به ایران بازگشت و به بهانه تمدنگرایی بعد از استعفای فروغی و روی کار آوردن محمود جم، با این جمله که «از چادر و چاقچور بدم میآید» دستور داد که پیگیریهای لازم جهت کشف حجاب بانوان انجام شود. حجتالاسلام برگی با بیان اینکه فلسفه حجاب مورد تأکید قرآن، سنت، اجماع و عقل است، اظهار کرد: در این رابطه آیه قرآنی نازل شده و معصومان(ع) و آیات بسیاری در مورد وجوب حجاب مطرح کردهاند؛ همچنین علما نیز در مورد حجاب اجماع داشته و عقل انسان نیز بر ضرورت رعایت حجاب حکم میکند.

از مجموع آیات و حدیث فوق به خوبی استفاده میشود که هدف و فلسفهٔ وجوب حجاب اسلامی، ایجاد تزکیهٔ نفس، طهارت و عفت و پاکدامنی در بین افراد جامعه، و ایجاد صلاح و پیشگیری از فساد است. در درسهای گذشته گفتیم که واژه «علم» طبق چهار اصطلاح از اصطلاحات پنجگانهٔ نامبرده، به مجموعهای از قضایا اطلاق میشود که مناسبتی بین آنها لحاظ شده باشد. پس از آن میتوانید یک به یک به هر یک از مبحثهای فلسفه وارد شوید و کتابهای عمیقتری در باب آنها بخوانید. فصل اول کتاب در باب فلسفهی اخلاق است. در اصطلاح فقهي، كلمهي «ستر» به معناي پوشش به كار رفته است؛ امّا استفاده از كلمهي حجاب در مورد پوشش زن يك اصطلاح نسبتا جديد است.

دیدگاهتان را بنویسید