سیاست های کلی نظام

کاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی است. البته اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد. البته توان دشمن را دستکم نگیریم، سهلانگاری و سادهانگاری نکنیم. البته کارهائی انجام گرفته و تلاشهای بیشتری باید بشود. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تلاش کنیم نفت را با فعالیتهای اقتصادیِ درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، بزرگترین حرکت مهم را در زمینهی اقتصاد انجام دادهایم. مسئلهی اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتی مهم است. مردمی کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است. مسئلهی مدیریت مصرف، یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. امروز پرهیز از اسراف و ملاحظهی تعادل در مصرف، بلاشک در مقابل دشمن یک حرکت جهادی است؛ انسان میتواند ادعا کند که این اجر جهاد فیسبیلاللّه را دارد. من سال ۸۶ در صحن مطهر علیبنموسیالرضا (علیه الصّلاة و السّلام) در سخنرانیِ اول سال گفتم که اینها دارند مسئلهی اقتصاد را پیگیری میکنند؛ بعد هم آدم میتواند فرض کند که این شعارهای سال حلقههائی بود برای ایجاد یک منظومهی کامل در زمینهی مسائل اقتصاد؛ یعنی اصلاح الگوی مصرف، مسئلهی جلوگیری از اسراف، مسئلهی همت مضاعف و کار مضاعف، مسئلهی جهاد اقتصادی، و امسال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایهی ایرانی.

اولین رویکرد در سیاست خارجی بعد از انقلاب اسلامی نگاه خوش بینانه نسبت به نظام بین­الملل بود که تنش­زدایی در روابط خارجی را تجویز می­کرد و درصدد بود که طرحی نو را در عرصۀ سیاست خارجی ایران تدوین نماید. همچنین حوزههایی از انفورماتیک پزشکی چون کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی، خدمات پزشکی از راه دور به دلیل در مرحله تحقیق بودن، زمینه خوبی برای برنامهریزی و سرمایهگذاری در ارائه محصول در آن بخش خواهند بود. ۲۲. شناسایی آثار ارزشمند مکتوب و ارائه نتایج حاصله به معاونت متبوع، همچنین ارائه برنامههای لازم جهت ساماندهی امور مرتبط با میراث مکتوب مربوطه (نسخ خطی) در ایران و جهان. علی رغم اینکه حوزه های اطلاعاتی پاسخگوی چالش های تغییر هستند اما هنوز یک راهحل جامع نگر مناسب، جهت پاسخگویی به ارتباطات بینابینی تغییرات مختلف وجود ندارد( 1998 De Miclelis,et,al,). لذا پس از معرفی فرایند آینده نگاری، به نتایج حاصل از این فرایند در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته شده است. به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از وزارت علوم، پیمان صالحی در نشست هماندیشی رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که با حضور محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت به صورت حضوری و مجازی برگزار شد گفت: در سال جاری همه اتفاقات به ضرر پژوهش بوده و در بسیاری از دانشگاهها در حوزه گرنت، جوایز مقالات، تعمیرات و تجهیزات حتی یک ریال هم متأسفانه هزینه نشده است.

• بزگزاری جشنواره ها ، مجامع ، نمایشگاهها و سایر فعالیتهای نظیر فرهنگی و هنری و سینمائی در استان و اعطای جوایز و اجرای طرحهای تشویقی و حمایتی با هماهنگی معاونت مربوطه . در پژوهش خود در کشور چین نشان دادند شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی در زمان بحران مالی، بهدلیل حمایت دولتی، کمتر از سایر شرکتها محدودیت مالی دارند و توانایی بیشتری برای بازپرداخت تعهدات خود دارند. معاونت فناوری اطلاعات به منظور تدوین راهبردها، سیاستها، برنامههای بلند مدت و اهداف کیفی و کمی بخش توسعه فناوری اطلاعات و ارائه آن به شورای عالی فناوری اطلاعات معاونتی تحت عنوان معاونت فناوری اطلاعات در ساختار سازمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شد؛ و کمکم سازمانهایی مثل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرساخت نیز در این رابطه شکل گرفتند. بخش خصوصی را باید توانمند کرد؛ هم به فعالیت اقتصادی تشویق بشوند، هم سیستم بانکی کشور، دستگاههای دولتی کشور و دستگاههائی که میتوانند کمک کنند – مثل قوهی مقننه و قوهی قضائیه – کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند.

این تیم در ابتدا تحت نامهای تجاری گوناگون فعالیت های خود را آغاز نمود که پس از تغییرات ساختاری ایجاد شده از سال 1389 به شکل مستقل با نام تجاری NIS ICT در صنعت مدیریت فناوری اطلاعات ایران به بیش از 225 سازمان ایرانی در صنایع مختلف ارائه خدمت نمود. امروز صنایع دانشبنیان از جملهی کارهائی است که میتواند این خلأ را تا میزان زیادی پر کند. در مورد واقعیتهای منفی – که در واقع در بعضی موارد واقعیتسازی است، واقعیتنمائی است – دچار اشتباه نشویم. این روزا تو دانشگاه و مراکز مختلف واژه فناوری رو به دفعات دیدم که به اشتباه فن آوری نوشته میشه. 4- اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیبهای ناشی از موادمخدر و روانگردان با بهرهگیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تأکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده، کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی. ۵. تهیه آئین نامه و دستورالعمل نحوة صدور مجوز تأسیس، انحلال و نظارت بر نحوة کار کانون های آگهی و تبلیغاتی ، مراکز ، مؤسسات و مجامع تبلیغاتی درکشور و اخذ گزارش های ادواری از فعالیت آنها از طریق واحدهای استانی. است. علاوه بر آن، ارائه انواع خدمات کارگزاری و مشاوره مالی و سرمایه گذاری در دستور کار صندوق قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید