سلسله های چین باستان

ایران که در میانه جهان غرب و شرق قرار داشت، تمدنهای سامی، یونانی، و رومی را از شرق اقصی یعنی چین و هند جدا میکرد و از این لحاظ میتوان به اهمیت وظیفه میانجیگری که اقوام ایرانی در تماس و نزدیکی بین فرهنگهای غربی و شرقی و همچنین در توسعه تمدن جهانی داشتند پی برد (11) .بازرگانانی که میخواستند از ایران بگذرند و از مدیترانه به چین کالا حمل کنند، ناچار بودند راهی قدیمی که بعدها به راه ابریشم معروف شد در پیش گیرند.این راه از شمال بیابانهای ایران میگذشت و به باختر میرسید و سپس از طریق راه شمال شرقی و پس از عبور از واحدهای آسیای میانه، به چین میرسید (12) . در برداشت نخست، بخشی از انرژی غرب را به شرق اروپا معطوف کرده و از تمرکز بر شرق آسیا کاسته است، نیاز به میانجیگری چین را افزایش داده، روسیه را به چین وابسته کرده و می تواند به تضعیف روسیه و اروپایی ها منجر شود.

غلظت ژئوپلیتیک را افزایش داده و زنجیره های عرضه را دچار اختلال بیشتری کرده است. درحالیکه چین دوره مابین سالهای 2013 تا 2020 را بهعنوان دوره «فرصت استراتژیک» رشد و توسعه خود قلمداد نموده و تمایل دارد تا با حفظ و تقویت ثبات در محیط پیرامونی خود، بسترهای لازم برای تحقق این فرصتهای استراتژیک را فراهم نماید. انجام تجارت با کشورهای خارجی به محرکی برای شکوفایی صنایع خصوصی و صنایع بومی داخل کشور تبدیل گشته وعلاوه بر این، سفرهای دریایی جِنگ هه به اقیانوسهای غرب موجب تقویت روابط میان چین و تایوان شد. چین روابط قابل توجهی با عربستان سعودی، اسرائیل و تعدادی دیگر از همسایگان رقبای منطقهای ایران و دارد. قطعا اعتماد پایدار بین دو کشور میتواند بستر همکاریها را در قالب ابتکار جاده- کمربند و همچنین برنامه جامع همکاری، گسترش دهد و همکاریهای بین منطقهای را به توسعه، ثبات و صلح تبدیل کند. چین و آمریکا کانون سیاست بین الملل جدیداند و روسیه می کوشد صندلی خود را در میان قدرت های بزرگ و نه ابرقدرت ها حفظ کند.

• پادشاهی اردن بار دیگر بر فشارهای داخلی و خارجی شدید غلبه کرده و عمان انتقال قدرت به یک سلطان جدید را به صورتی موفقیتآمیز انجام داده است. اما غرب به سرعت علیه روسیه متحد شده و نظام تحریمی بسیار سنگینی علیه این کشور اعمال کرده است. نویسنده در این کتاب سعی کرده است ویژگی های انقلاب سوم چین را برشمارد. برداشتم این است که اوکراین هدف کوتاه مدت روسیه است و این کشور می کوشد ساختار امنیتی اروپای پساجنگ سرد را برهم زند و در معماری ساختار جدید نقش کلیدی ایفا نماید. موسسههای آموزشی و تحقیقاتی در تمام دوران انقلاب فرهنگی وضع بسیار آشفتهای داشتند و دانشگاههای این کشور به مدت 4 سال تعطیل و دانشجویان و اساتید برای کار به مزارع و روستاها فرستاده شدند. پدر ژو او را در جواني از کار کشاورزي بازگرفت و به مدرسه آموزش روحانيون بودايي فرستاد و روحاني شد و در اين سمت اطلاعات وسيعي از عدم رضايت مردم از دولت مغولي چين (سلسله يووان) بدست آورد.

نتیجه ای که از این پژوهش بدست آمده است که سیاست خارجی چین در قبال ایران با تعدیلات و تغییراتی متناسب با اهداف خود و نوع کنش گری بازیگرانی همچون آمریکا به عمل آمده است، چینی ها تفکیکی در رابطه خود با ایران قائل هستند و آن هم این است که روابط تجاری و فناوری خود را با ایران گسترش دهند و به طور طبیعی این روابط پیشرفت کند .اما این پیشرفت به معنای آن نیست که روابط دو کشور در حوزه سیاسی و حوزه استراتژیک هم پیشرفت کند. علاوه بر موارد ذکر شده برخی نشانه های دیگر به شرح ذیل می تواند گویای آماده شدن پکن برای حمله به تایوان و تصرف این کشور باشد: اول تمایز قائل شدن پکن میان پرونده های مربوط به قلمرو و تمامیت ارضی چین ( مثل هنگ کنگ، سین کیانگ و تایوان) با پرونده های مربوط به اختلافات ارضی با همسایگان؛ در این رابطه رهبر چین در اولین گفتگوی تلفنی خود با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، به واشنگتن بابت رفتارهایش در هنگ کنگ، تایوان و سین کیانگ هشدار داده است، ولی رهبر چین در این تماس تلفنی هیچ اشاره ای به مواضع اخیر آمریکا نسبت به ختلافات ارضی و مرزی چین با همسایگانش در دریای چین جنوبی نکرده است.

دیدگاهتان را بنویسید