رویکردها و روش های تربیت اخلاقی و ارزشی

حجتالاسلام محمدی ابراز کرد: این تاثیرگذاری منحصر در زندگی دنیوی نخواهد بود بلکه میتوان گفت شیوهای که با آن تربیت صورت گرفته و در نتیجهی آن، بصیرت و آگاهی حاصل شده است، باعث تغییر درجات معنوی و جایگاه انسانها نیز خواهد شد و زندگی پس از مرگ را نیز دستخوش دگرگونی خواهد کرد. باید بدانید که تربیت کودک پنج ساله امری بسیار مهم و حائز اهمیت است زیرا شخصیت کودک در این سن شکل میگیرد و روش های تربیت کودک پنج ساله به شما کمک میکنند تا فرزندی سالم به اجتماع هدیه کنید . شما باید سعی کنید از اعمال خشونت و آزار و اذیت و تنبیه کودک بپرهیزید کودکان به این عمل شما بسیار حساس هستند .

شما باید بدانید که تمام این اعمال کودک در نتیجه تکامل و رشد کودک در پنج سالگی است . گاه کودکان برای شانه خالی کردن از انجام یک مسئولیت میتوانند دروغ بگویند ، در نتیجه شما باید سعی کنید که مسئولیت های بسیار بزرگ و انجام نشدنی را بر عهده کودک پنج ساله خود نگذارید شما باید سعی کنید به اندازه توانایی و مهارت کودک از انتظار داشته باشید .

شما باید در سن پنج سالگی به کودک خود اهمیت مدرسه و نوع لذت بردن از مدرسه را بیاموزید اگر کودک یک قدم از آموزشهای مدرسه جلوتر باشد به راحتی با معضلات مدرسه دست و پنجه نرم میکند . شما باید سعی کنید که فرزند پسر پنج ساله خود را مورد نصیحت قرار داده و صحبت کنید شما باید سعی کنید که او را از عواقب اعمالش آگاه سازید . اصول تربیت کودک پنج ساله این است که باید سعی کنید مفهوم مدرسه را به کودک خود بیاموزید کودکان معمولا از دور شدن از خانواده شان وحشت بسیاری دارند و مدرسه دقیقا میتواند اولین نقطه روبرویی با این چالش باشد .

«این باور که پسرها بی عاطفه هستند، قلب مرا لرزاند و ناگهان از خود پرسیدم که آیا من و همسرم می توانیم او را طوری تربیت کنیم که مهربان باشد و وقتی بزرگ شد به ما سر بزند؟ به شما تبریک عرض می کنم، که تصمیم گرفتید که برای آینده خودتان و فرزندتان سرمایه گذاری کنید، در دنیایی زندگی می کنیم که بسیاری از افراد ادعای فرزندپروری دارند و حتی شیوه های ساده فرزندپروری را نمی دانند اما برای شما نسخه می پیچند. ما به عنوان والدین میتوانیم با یادگرفتن برخی موضوعات در هدایت کردن پسران مان و تبدیل کردن آنها به مردانی خوب کمک کنیم.

آنها تبدیل به مردانی می شوند که نمیتوانند خوب ارتباط برقرار کنند و احساسات خود را سرکوب می کنند و در نتیجه حفظ یک رابطه سالم و ارتباط گرفتن با دیگران برایشان سختتر است. نظافت فقط خوب لباس پوشیدن نیست. بنابراین تربیت یک مقوله یبسیار مهم است بطوری هیچ کسی منکر اهمیت آن نیست و نمی تواند باشد و وجود آن برای جامعه پذیری وتحقق سایر اهداف آدمی لازم است.

وقتی بزرگتر شد، برای او توضیح دهید که جوکها یا نظرات نادرست و ناشایست نسبت به دختران و پسران هیچ گاه پسندیده نیست. معلم بايد احساس مسئوليت كند و بداند كه سرنوشت افرادى كه به زودى وارد جامعه خواهند شد، بـه دسـت اوسـپـرده شده است و بايد تا آن جا كه ممكن است ، آنها را براى اين زندگى آماده كند و بـكـوشد تا براى جامعه ، انسان واقعى بسازد، نه گرگان و درنده خويان آدم نمايى كه به هيچ وجه نـشـودآنـهـا را انـسـان نـاميد و در حالى كه ظاهرى آراسته و جالب توجه دارند باطنى مخوف و وحـشـتناك داشته ، منافق و رياكار، مردم فريب و نيرنگ باز ، دروغگو و دزد، غارتگر و هتاك ، خيره سر و نابكار وبباشند.

امروزه بسیاری از والدین فکر میکنند بهترین نوع مراقبت، حضور بیوقفه بالای سر کودکان و مواظبت بدون قید و شرط است. مسلما با توجه به ماهیّت اهداف درمی یابیم که هر هدفی متناسب با موضوع تربیت، یعنی انسان در نظر گرفته می شود؛ از این رو، اصولی که با توجه به اهداف استخراج می شوند، بدون عنایت به مبانی انسان شناسی مورد ارزیابی قرار نمی گیرند. برای جلوگیری از بروز این ذهنیت، به فرزند پسر خود بگویید با اینکه خشم و عصبانیت جزو احساسات طبیعی هستند، او نمیتواند آنها را به شکلی تهدید آمیز و خشن بیان کند. فرزند انسان نتیجه آمال و آرزوهای او میباشد؛ زیرا که او ثمره حیات وی محسوب میگردد که به عنوان جانشین در روی زمین باقی میماند.

به باور وي فرامين اخلاقي را نه به مثابه حكم الهي، بلكه در حكم تكليف بايد در نظر گرفت و نسبت به آن احساس وظيفه كرد، يعني از نظر او ريشه و مبناي اخلاق «خرد» است كه منشاء صدور قوانين اخلاقي است و اراده نيز به پيروي از عقل به انجام دادن فرامين اخلاقي مصمم است . تربیت دینی هرگز«ایجاد» نمیکند، بلکه آن چه به نام بعد مذهبی در کودک وجود دارد، تقویت و هدایت مینماید. پسران باید از کودکی بیاموزند که بهداشت و نظافت شامل چه مواردی است. کودکان در سن پنج سالگی بسیار مستعد یادگیری داستان ها و زبان های مختلف هستند شما باید سعی کنید در هنگام خواب برای کودک خود داستان های آموزنده بخوانید و سعی کنید مفاهیم اخلاقی را به وسیله این داستانها به کودک خود منتقل کنید .

این کتاب به شما نحوه کنار آمدن با احساسات خود و فرزندتان، هماهنگ ساختن خود با فرزند، درک بهتر آنان و در نهایت نحوه برقراری ارتباط دوستانه را به شما میآموزد. این دلایل دروغگویی در کودکان میتواند ترسیدن از والدین یعنی ترسیدن از توبیخ و تنبیه والدین باشد . از آنجا که کودکان دختر در سن پنج سالگی وابستگی بسیار زیادی به والدین خود دارند شما به عنوان والدین وظیفه دارید که به کودک آموزش دهید که میتواند در اجتماع بیشتر حضور پیدا کند . آنها به حد بسیار غیرقابل باوری کنجکاو هستند و دوست دارند بفهمند که دقیقا در اطراف آنها چه اتفاقی رخ میدهد درنتیجه شما باید سعی کنید که بحثها و مشاجرات خانوادگی را از دید کودکان دور نگهدارید آنها شما را میبینند و از شما یاد میگیرند و اعمال و حرکات شما و حتی حرف های شما را تقلید میکنند .

به او یاد بدهید که او میتواند انتخاب کند چه کسی به بدنش دست بزند و همین مورد درباره دیگران نیز صادق است. وقتی کودکتان بازی می کند، او پایه و اساس مهارت های فکری، اجتماعی، جسمی و عاطفی خود را ایجاد می کند. با توجه به مبانی و اصول تربیت اخلاقی، نگاه و هدف در ارزشیابی برنامة درسی باید فراتر از هدف فوق باشد؛ چراکه بر اساس دیدگاه علامه مصباح یزدی، تربیت بر اساس ابعاد اصلی انسان به سه نوع تقسیم میشود: تربیت شناختی، عاطفی و ارادی.

تربیت کودک پنج ساله دختر از تربیت کودک پنج ساله پسر به مراتب آسان تر است . 4. اگر برنامهریزان خواهان عملیشدن اهداف برنامة درسی و تربیت اخلاقی هستند، لازم است در حد متعادل و نه افراط یا تفریطگونه به ویژگیها و خصوصیات آحاد فراگیران توجه شود.در مجموع، باید گفت: برنامة درسی مبتنی بر انسانشناسی اسلامی، لزوماً الگویی تکاملی است. در جریان جستو جوی روشهای تعلیم و تربیت در طول تاریخ دو دیدگاه عمده به وجود آمده است. مردها امروزه بهتر از قبل در کارهای خانه مشارکت می کنند: مقدار کاری که زنها در خانه انجام می دهد از سال ۱۹۷۶ کاهش پیدا کرده است در حالیکه مردان از این تاریخ دوبرابر بیشتر در کارها کمک کرده اند.

مطالعات نشان می دهند که زوجهایی که وظایف خانه را با یکدیگر تقسیم می کنند، شادتر از زوجهایی هستند که کارها را تقسیم نمی کنند. برخی از عارفان مسلمان، گوش سپرده به موسیقی حرام را نیز دارای نقشی برجسته در تضعیف اراده دانسته اند؛ چنان که امام خمینی (ره) می فرماید: « استاد معظم ما – دام ظله – می فرمودند: بیشتر از هرچه، گوش دادن به تغنیات، سلب اراده و عزم از انسان می کند». برخی از خصوصیاتی که به طور کلیشه ای مردانه تلقی می شوند – مانند تودار بودن و احساسات خود را نشان ندادن – در واقع بسیار محدودکننده و سرکوب گرانه هستند.

از سویی، انسان مداران می کوشند با انکار جاودانگی انسان و زندگی پس از مرگ، بشر را به گونه ای در غفلت از پیامدهای زندگی پس از مرگ فرو برند تا آرامش خاطری به پیروان خود هدیه کرده باشند. اگر فرزندتان با دیگر بچه های مهد بد رفتاری می کند، یکی از آن بچه ها را با مهربانی در آغوش بکشید. معنای فعل اخلاقی هم فعلی است که از منظر یک جامعه خوب با بد شمرده می شود. زیرا این پیام را می فرستند که شغل یا شریکشان برای آنها به اندازه کافی اهمیت ندارد تا برای خوب و خوشبو به نظر رسیدن تلاش کند.

آنها نیاز دارند که شما مانند یک باغبان مراقب آنها باشید اعمال و رفتار بد آن ها را هرس کنید و به آنها اعمال خوب را ، مانند آفتاب بتابانید . اگرچه در سن پنج سالگی شما میتوانید یک رابطه بسیار عمیق تر با کودک خود برقرار کنید اما به طبع باهوش شدن کودک باعث میشود که کودک از چیزهایی مثل دروغ در صحبت کردن با شما استفاده کند .

محیط اجتماعی عامل مهم دیگری در تکوین خصوصیات روحی و اخلاقی انسان است و البته اهمّیت آن به واسطه تأثیر عمیق دوستی و همنشینی در تربیت است. بسیاری از مربیان تربیتی اساسا تعلیم و تربیت اخلاقی و ارزشی را متضمن نوعی رفتار ریاکارانه، مصنوعی و غیرطبیعی میدانند. در مقابل، رفتار دستوری با کودک یا مقایسه فرزند خود با کودکی دیگر، اگر به شیوهای تحقیر آمیز صورت پذیرد، باعث احساس بیارزش بودن در کودک میشود. ـ توان فراگیری رفتار در موقعیتهای مشابه و یکسان در خود ایجاد کرده و دارای شخصیت واحد باشد. کسانی که کتاب را دریافت داشته بودند و نشانههای روشن به آنها رسیده بود به خاطر انحراف از حق و ستمگری در آن اختلاف کردند.

دیدگاهتان را بنویسید