رویکردها و روش های تربیت اخلاقی و ارزشی

این رشته یا گرایش تحصیلی رفتار حرکتی انسان را در طول زندگی مورد بررسی قرار میدهد و مباحث آن به طور عمده پیرامون این موضوع تعریف شده است. خوب ها و بدها، هنجارها و ناهنجارها و بایسته ها و نابایسته ها را از اخلاق به صورت اصل موضوع و پیش فرض دریافت می کنیم و هدف حرکت قرار می دهیم. انتقال روحیه ی تعهد در متربی برای تطبیق اعمال با معیار و ملاک الهی بارزترین ثمره ای است که از این اصل حاصل می شود. اما آن بخش از آیه که مربوط به مبحث شکوفایی است: کلمهی «اصر» در اصل به معنای نگهداری و محبوس کردن است و به هر کار سخت و تکلیف سخت و دشوار که انسان را از فعالیت باز دارد گفته میشود، چنانکه به عهد و پیمان و کیفر نیز گفته شده است.

ما در این مقاله سعی کردیم تا شما را با رشته تربیت بدنی و بازار کار آن آشنا کنیم. در عمل این رشتهی تحصیلی اگر با آموزش مناسب همراه باشد دانشجویان را در حد یک پزشکیار با جسم انسان و خصوصیات مختلف آن آشنا خواهد کرد. از همین رو باید افرادی با مهارت بالا و دانش لازم در این رشته پرورش یابند و آموزش ببینند. سعی کنید اصول و فروع دین را از ابتدای کودکی به کودک خود بیاموزید مثل توحید ، معاد ، امامت ، عدل و غیره .

9. همیشه به آنها پند و اندرز ندهید فقط گوش کنید و گوش کنید. سیدمحمد بطحایی معاون آموزش های عمومی و مهارتی و رئیس سازمان سما در گردهمایی رابطان تربیت بدنی سما ضمن قدردانی از حمایت های و تلاش های دکتر لشگری و مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی از فعالیت ها و برنامه های ورزشی سما، توجه به مقوله تربیت بدنی را به ویژه در سنین پایه و نوجوانی مهم و اثرگذار خواند. البته این دسته از افراد میتوانند در بخشهای دیگری نظیر باشگاههای ورزشی، مراکز عمومی مانند پارکها و خانههای سلامت یا در شهرداریها نیز به ارائهی خدمات مشاورهای در حوزهی رشد حرکتی مشغول شوند.

البته زمزمههایی شنیده میشود مبنی بر آن که شاید امکان دریافت مجوز برای دادن مشاورههای ورزشی در زمینههای سلامت و ورزش برای دانش آموختگان این رشته در مقطع کارشناسی ارشد فراهم شود. در این شاخه از علوم ورزشی دانشجویان از این توانایی برخوردار خواهند بود که پژوهشهای بنیادینی را در نمونههای انسانی و حیوانی به انجام برسانند و تاثیرات ورزش را در سطح بافتها، سلولها و مولکولهای آنها بررسی نمایند. علاوه بر آن دانش آموختگان این گرایش توانایی آن را خواهند داشت که برای آگاهی از روشهای کنترل آسیبهای ورزشی به عنوان راهنما و برنامهریز به فعالیت بپردازند. آن دسته از کسانی که تحصیلات خود را در گرایش یادگیری و کنترل حرکتی از شاخه رفتار حرکتی به پایان رساندهاند میتوانند در کلینیکهای کار درمانی به عنوان دستیار مشغول به کار شوند.

به منظور انجام این کار آنها میتوانند به مدیران و معلمان مدارس یا موسسات آموزشی خدمات مشاورهای ارائه دهند و به آموزش موثر مهارتهای ورزشی و حرکتی در مدارس و مراکز ورزشی بپردازند. همان گونه که در سطور پیشین این متن به آن اشاره شد تمام این گرایشها مشتمل بر 32 واحد درسی هستند که در حالت عادی طی دو سال یا چهار ترم ارائه می شوند. در ادامهی متن پیش رو به هر کدام از این گرایشها که اکنون خود به عنوان یک رشته در مقطع کارشناسی ارشد شناخته میشوند به شکل جداگانهای خواهیم پرداخت. در حال حاضر افراد فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی قادر به انجام کارهای پژوهشی و تدریس در مراکز ورزشی خواهند بود.

سپس از طریق جمعبندی وتحلیل پژوهشهای انجام گرفته، در باب عملکرد جوانان در حوزه دین و اخلاق نقاط قوت و ضعف در عملکرد یاد گیرنده در ساحت تربیت دینی ـ اخلاقی بازشناسی و تحلیل شد. این در حالی است که دانشجویان رشته تربیت بدنی برای پیشگیری از این بیماریها آموزش میبینند. پس از موارد فوق به گرایش تربیت بدنی مختص به معلولین میرسیم. این شاخه از علوم ورزشی خود به سه گرایش متفاوت با نامهای حرکات اصلاحی، امدادگر ورزشی و تربیت بدنی مختص به معلولین تقسیمبندی میشود. دانش آموزان کدام رشته تحصیلی می توانند رشته تربیت بدنی را در دانشگاه بگذرانند؟

گرایش آموزش تربیت بدنی نیز بیش از هر مبحثی امکان آموزش در محیطهای آموزشی مختلف را مد نظر قرار داده است. آنها میتوانند در تدوین برنامههای درسی مدارس در رشته تربیت بدنی و ارزیابی برنامههای مختلف مراکز ورزشی همکاری کنند. کسانی که رشتهی تربیت بدنی را به عنوان رشتهی تحصیلی خود انتخاب کردهاند میتوانند در مقطع کارشناسی ارشد علاوه بر دو شاخهی یاد شده و گرایشهایشان شاخهی دیگری به نام آسیب شناسی و حرکات اصلاحی را هم انتخاب کنند. کسانی که تحصیلات تکمیلی خود را در گرایش حرکات اصلاحی به پایان رساندهاند میتوانند اقدام به تاسیس باشگاه ورزشی در زمینهی آموزش حرکات اصلاحی نمایند.

فارغالتحصیلان گرایش امدادگر ورزشی پس از پایان تحصیلات خود در مقطع کارشناسی ارشد این فرصت را خواهند یافت تا در کادر پزشکی تیمهای مختلف ورزشی به فعالیت مشغول شوند. در پایان لازم است که بدانید ارتباط کلامی ووضعیت ظاهری مناسب ،خوش خلقی و حوصله شما در تربیت و آموزش ارزش های دینی بسیار ضرورت دارد. به تعبیر دیگر اخلاق پرسش از ماهیت و تربیت پرسش از کیفیت دست یابی ارزش ها را پاسخ می گوید. برای دانش آموختگان گرایش آموزش تربیت بدنی هم فرصتهای شغلی نسبتا متفاوتی نسبت به دو گرایش دیگر فراهم خواهد بود. در ابتدای کارگاه های فرزندپروری بسیاری از پدر و مادر ها این انتظار را دارند که با شرکت کردن در این کارگاه تمام مشکلاتی که بین والدین و فرزندان وجود دارد یک شبه حل شود بطوریکه دیگر نیازی به هیچ کارگاه یا آموزشی نباشد.

پدر و مادرهای امروزی به عنوان اولین نسلی که به صورت 24 ساعته به اینترنت متصل هستند، باید به شدت مراقب باشند تا در این اقیانوس غرق نشوند. رسول اكرم – صلي الله عليه و آله – فرمود: خداوند رحمت كند پدر و مادري را كه فرزندان خويش را در نيكي كردن به خود ياري نمايند. منحرف کردن فکر و حواس کودک از رفتار نادرست یکی از روشهای بسیار موثر در تربیت کودک یک ساله است. زیرا خوشی (سعادت) از احوال عاطفی است و تحت تاثیر عوامل گوناگون طبیعی و اجتماعی قرار دارد.» (کانت، 1380، ص6-7) اما تکلیف از ذات عقل استنتاج میشود موجب نسبیت فضیلت نمیگردد.برای تکلیف ، چون از نفوذ عواطف و احساسات در اخلاق باید ان را بر تکلیف -که قانون خود عقل است – متکی ساخت.

در مجموع گرایش فیزیولوژی ورزشی در بهبود بیماریهایی نظیر امراض قلبی و عروقی یا متابولیک تاثیر و کاربرد فراوانی دارد. دانش آموختگان این شاخه از علوم ورزشی با تاثیر پروتکلها و برنامههای مختلف ورزشی در عملکرد ورزشی افراد جامعه آشنا میشوند. افزون بر آن که افراد علاقهمند میتوانند در شاخهی فیزیولوژی ورزشی با معلوماتی در زمینهی تغذیه ورزشی نیز آشنا شوند. این رشتهی تحصیلی همچنین در زمینهی توانبخشی و بهینهسازی جسمی و روانی افراد جامعه نیز نقش مهمی بر عهده دارد. دانش آموختگان این گرایش میتوانند در مراکز آموزشی و پژوهشی یا خدماتی به فعالیت بپردازند و به تدریس دروس کارگاهی، نظری و عملی در زمینهی معلولین مشغول شوند.

افرادی که به علوم مطرح شده در این گرایش مسلط هستند قادر به طراحی تمرینات مختلفی خواهند بود که ورزشکاران میتوانند با اجرای آنها در طول مسابقات مهارتهای خود را افرایش داده و کیفیت نمایش نهایی خود در حین مسابقه را ارتقا بخشند. از نظر سیاسی تربیت انسانی که آگاه به مسائل روز، جریانات و نظامات سیاسی، تابع نظامات اندیشیده، در تلاش برای ایجاد و تقویت روح دموکراسی اندیشیده، نحوهی ایجاد رابطه با حکومت، شناخت حدود وظایف حاکم، اجرای صحیح قوانین چه به هنگام رهبری و چه در دوران رهروی سیاسی لزوم عقلی دارد.

گرایش یادگیری و کنترل حرکتی به منظور برنامهریزی و اجرای مهارتهای مورد نیاز در رشتههای ورزشی مختلف مورد بهرهبرداری قرار میگیرد. رشته تربیت بدنی کماکان در مقاطع تکمیلی به شش گرایش مختلف به نامهای فیزیولوژی ورزشی، رفتار حرکتی، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، روانشناسی ورزشی، بیومکانیک ورزشی و مدیریت ورزشی دستهبندی میشود. در واقع میتوان گفت که هدف اصلی از تحصیل دانشجویان در رشتهی پزشکی مقابله با بیماریهایی نظیر نارسایی قلبی یا مرض قند و آسیب مفاصل و درمان آنها است.

همان گونه که به آن اشاره شد شاخه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی خود به سه گرایش مختلف در مقطع کارشناسی ارشد تقسیم میشود. این شاخه از علوم ورزشی خود به پنج گرایش مجزا تقسیم میشود که مواردی نظیر فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، فیزیولوژی ورزشی کاربردی، فیزیولوژی فعالیت بدنی محض، فیزیولوژی فعالیت بدنی بالینی و در نهایت تغذیه ورزشی را در بر میگیرد. البته برخلاف سایر رشتههای وابسته به علوم انسانی که تنها بر هوش و تواناییهای ذهنی دانشجویان خود تکیه دارند، در رشته تربیت بدنی برخورداری از آمادگی جسمانی و شرایط مناسب بدنی نیز جزو شروط اصلی تحصیل محسوب میشود.

البته گرایش بیومکانیک ورزشی نیز مانند گرایش روانشناسی ورزشی نیازمند توجه بیشتری در کشور ما است تا میزان توسعهی بازار کار آن افزایش یابد. مسلما در کشور ما کاربردهای رشته فیزیولوژی ورزشی در جامعه در حد کشورهای پیشرفتهی جهان نیست. هیچ گامی در جهت اصلاح و تغییر وضعیت موجود، بدون گذر از میان این دو مقوله، در سطوح مختلف امکان پذیر نیست (قطب، ص182). پس منع دروغ هر قدر هم که دروغ گفتن ضروری باشد استثناء بردار نیست. در هر کدام از این گرایشها دروس تخصصی مربوط به همان گرایش تدریس میشود. علاوه بر آن امکان فعالیت به منظور توسعه و بهبود برنامههای درسی تربیت بدنی در مدارس و مراکز ورزشی نیز برای این دسته از افزاد فراهم خواهد بود.

این رشته یک رشته شناور است و از اکثر رشته ها می توان به تربیت بدنی وارد شد. به خاطر داشته باشید برای کودک یک ساله یک دقیقه زمان بسیار زیادی است در چنین مواقعی کنار کودک بمانید تا مانع از رفتن او به این سو و آن سو شوید. والدینی که از روش قرار دادن محدودیت های زیاد برای تربیت کودکان استفاده می کنند باید قبول کنند که روش صحیحی را به کار نمی برند و مانند زمان های قدیم دیکتاتورانه با کودکان رفتار می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید