در قضیه جدایی بحرین ، چه کسی سر ایران کلاه گذاشت؟

او میافزاید: «با این وجود، احیای توافق؛ کماکان برای همه طرفهای درگیر از جمله روسیه، منطقی است». موضعگیری روز شنبه لاوروف درباره دریافت ضمانت از ایالات متحده برای احیای برجام نیز به پیراهن عثمان تبدیل شده است و غربگرایان ایرانی آن را نتیجه حمایتهای همهجانبه تهران از مسکو میخوانند. این دادگاه همچنین دادخواست متقابل ایالات متحده مبنی بر خیانت ایران به پیمان فوق را رد کرد. دیپلماسی ایرانی: ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ایالات متحده بسیاری از ناظران جهان را نسبت به پیامدهای اقدامات متهورانه او در دنیایی که در سالهای اخیر سراسیمه، متزلزل و آسیب پذیر نشان داده، نگران کرده است. جمهوری اسلامی که نشان داده است در برابر چنین حوادثی، به اتخاذ معقولترین تصمیم با رعایت واقعیات میدان و حمایت از ملتها و حفظ منافع ملی اقدام میکند، این بار نیز اسیر هیاهوهای سیاسی نشد. سید حسین موسویان رئیس وقت کمیته سیاست خارجی شورایعالی امنیت ملی در گفتوگویی با روزنامه همشهری بهتاریخ ۲ شهریور سال ۹۸، چنین میگوید: «آن زمان بحثهای خیلی فشردهای در دبیرخانه شورای امنیت داشتیم. آمریکا یک سال بعد پذیرفت که بدون عذرخواهی و قبول مسئولیت ۱۳۱ میلیون دلار غرامت به بازماندگان سرنشینان هواپیمای مسافربری ایران بپردازد اما هیچ یک از خدمه ناو وینسنس به خاطر اشتباهشان تحت پیگرد قرار نگرفتند و بعدا از آنها تجلیل شد.

سال ۲۰۱۴، ایران به شرکتِ سَند لاسوگاس حمله کرد و شمارۀ کارتهای اعتباری، تامین اجتماعی، و گواهینامۀ رانندگی مشتریان را سرقت کرده و همۀ اطلاعات را از کامپیوترهای شرکت سَند پاک کرده است. ۱۹۶۸ مجلس عوام بریتانیا برای اولین بار و در واقع به طور جدی طرح خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس را تصویب کرد که مطابق با 1347 است. رژیم آل خلیفه در بحرین هیچگونه مشروعیت مردمی ندارد و توافق سازش آن با صهیونیست نیز یک عامل مهم دیگر در تشدید دشمنی ملت با رژیم بحرین محسوب میشود. درگیریِ سایبریِ ایران و آمریکا طی سالهای اخیر تشدید شده است اما خصوصا با حملۀ ایران به منافع آمریکا در عراق که منجر به حملۀ پهبادی آمریکا به ژنرال ایرانی و رهبر تروریستها و قتلِ او شد، این تهدیدِ سایبری هم به اوج خود رسیده است. اما اقداماتِ مشخصی است که شرکتها میتوانند با کمک آنها از خودشان محافظت کرده و امنیت سایبری را بهطور کلی بهبود دهند. شورایعالی امنیت ملی ۲۹ دی ماه ۶۹ در حضور رهبر معظم انقلاب تشکیل جلسه داد. در این صورت، تهران حمایت سیاسی روسیه و چین را نیز از دست خواهد داد به این معنا که به احتمال قریب به یقین، روسیه و چین اقدام به وتوی چنین قطعنامهای در سازمان ملل نخواهند کرد.

در چنین شرایطی ایران که به لحاظ تاریخی و مزیتهای طبیعی ژئوپلیتیک توانایی پر کردن خلأ را داشت، این مهم را در صدر اولویتهای خود قرار داد. اگر چنین شرایطی محقق شود، آمریکا به راحتی خواهد توانست با صدور قطعنامه در سازمان ملل نه تنها به حمله علیه ایران رسمیت و مشروعیت ببخشد، بلکه سایر کشورها را نیز با خود همراه کند. دکتر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت ایران، زمینه­های پذیرش قطعنامۀ ۵۹۸ از سوی ایران چنین خلاصه کرده است: «در ماه آخر جنگ، حمایت جهانی از عراق، به اوج رسید و آمریکاییها عملأ و به ­طور مستقیم وارد صحنه شدند، سکوهای نفتی ما را بمباران می­کردند، با هدایت هواپیماهای عراقی بمباران نفتکشها را تسهیل می ­کردند، فرانسویها هواپیمای پیشرفته سوپراتاندارد و میراژ ۲۰۰۰ در اختیار آنها گذاشتند، روسها مدرن­ترین هواپیماهای جنگنده، دور پرواز را به عراق ارسال کردند، کویت و عربستان نیز سیل دلار را به بین ­النهرین جاری کردند.

به خرید پدافند «اس ۴۰۰» از روسیه طی ماههای اخیر نیز دقیقاً همین است. الان وضع ما از نظر هستهای چطور است؟ همچنین از اصرار طرف ایرانی برای لحاظ منافع این کشور در مصالحة احتمالی انگلستان و روسیه خبر داده و نظر ولزلی را خواستار شده بود(FO. آیتالله خامنهای چند روز بعد نیز ضمن اشاره به موضع جمهوری اسلامی که نفی تجاوزطلبی و تقبیح حوادثی است که علیه مردم اتفاق افتاده، در سخنانی با انتقاد از مواضع عدهای که میگویند “باید بهکمک صدام رفت”، فرمودند “ما هرگز بهنفع چپ، با راست دشمنی پیدا نمیکردیم؛ بهنفع راست هم با چپ دشمنی پیدا نمیکردیم. دو اردوگاه و دو جناحاند که بهخاطر اهداف غلط و غیرالهی و نامقدس ــ از نظر ما و از نظر همهٔ انسانهای واقعبین ــ با هم میجنگند. جمهوری اسلامی، هر دو جناح را رد میکند؛ چون در هر دو طرف، انگیزهها مادی است و به همین دلیل هم با یکدیگر تعارض پیدا کردهاند، آنها بهدلیل مادی بودن، با هم تعارض پیدا کردهاند، اینطور نیست که یکی الهی و یکی هم مادی است، جنگ اسلام و کفر نیست، این، موضع ملت ایران ماست”.

دیدگاهتان را بنویسید