خلاصه کاملی از جنگ ایران با عراق با تمام جزئیات

هم زمان با ارسال این یادداشت ، صدام حسین در نطقی در مجلس ملی عراق ، متن قرارداد الجزایر را پاره کرد و الغای این قرارداد را تصمیم شورای فرماندهی انقلاب عراق اعلام نمود (رجوع کنید به کیهان ، ش ۱۱۰۹۷، ۲۷ شهریور ۱۳۵۹، ص ۱۴؛ اصفهانی ، ص ۱۱۸؛ هیوم ، ص ۳۷؛ سینگ ، ص ۵۰). سال ۲۰۱۱ یکی از فرماندهان طالبان ادعا کرد که ایران ۵۰ هزار دلار به او پیشنهاد داد تا این سد را منفجر کند. محمد میتواند خاک ایران را از مزرعهاش ببیند. سید محمد میگوید، «آب کافی برای تمام سال نداریم. برد دارند و میتوانند تمام خلیج فارس را پوشش دهند. بدیهی است که علاوه بر هیرمند، رودهای دجله و فرات (که ترکیه آن را رودخانه داخلی تلقی میکند) نیز میتوانند شامل این تعریف باشند. این مناقشۀ آبی در مرزهای ایران و افغانستان رخ میدهد ـــ جاییکه رودخانۀ هلمند همچون رشتۀ حیات از میان دو سرزمینِ آشوبزده میگذرد.

مناقشۀ آبی که بین دو کشور وجود داشته، همچنان روبه افزایش است چون افغانستان قرار است امسال سد کمالخان را تکمیل کند. طی دو دهۀ گذشته، آب مایۀ مناقشاتی بین این دو کشور بوده است. طی دو دهۀ گذشته، آب مایۀ مناقشاتی بین ایران و افغانستان بوده است. در این بیابان توفانزدۀ بیقانون، مردان برای تریاک و خدا و سوخت جنگیدهاند، اما حالا سید محمد، کشاورز گندمکار، احساس میکند جنگی بر سر آب در پیش است. بهخاطر جنگ در افغانستان، ایران از توافقِ آب سوءاستفاده کرده است و بیشتر آب برمیدارد. در حالی که به نظر می رسید با تحرکات دیپلماتیک قدرت های منطقه در ماههای اخیر، منازعه در یمن در حال حرکت به سوی مصالحه باشد، حملات اخیر حکایت از وضعیت بسیار پیچیده تری دارد که حل و فصل آن نیاز به اراده و جدیت افزونتری دارد. پراکندگی جمعیتی، قومیتهای قبیلهای و هویتهای فرقهای گوناگون در این کشور موجب شده است، شکل دادن یک اجتماع و اتحاد در افغانستان بسیار دشوار باشد. علاوه بر این اینکه ترکیه به لیبی، عراق و سوریه نیروی نظامی اعزام کرده است، این کشور پایگاههایی نظامی در قطر و سومالی دایر کرده و در درگیری نظامی سال گذشته میان ارمنستان و آذربایجان نقش تاثیرگذاری ایفا کرد.

ساختِ سد/بند کمالخان که روبه اتمام است، برای کشاورزان افغانستان آبیاریِ منظمی را در فصول خشک تضمین خواهد کرد. واقعیت امر این است که؛ از اوایل آبان ماه سال 1318.ه ش / دسامبر 1939.م ستاد مشترک آلمان گروهی را برای پیدا کردن راهی به منظور اشغال حوزه های نفتی شرکت ایران و انگلیس و یا خرابکاری در پالایشگاه آبادان و سایر تاًسیسات نفتی جنوب مامور کرد. با شکست دشمن سنتی اش یعنی ایران و با از بین بردن یک منبع تهدید مهم و انقلابی برای همه حکومتهای عربی، می توانست منافع پان عربیستی خود را تأمین کند. صدام همچنین درصدد بود با تأسیس یک نهاد پارلمانی یعنی مجلس ملی، بر نفوذ سیاسی خود بیفزاید. با توجه به اینکه پاکستانیها اساسا با دیده شک و تردید به این طرح مینگرند، ترکیه میتواند از دوستیاش با پاکستان استفاده کرده و روابط خود با واشنگتن را سر و سامان دهد. البته خودِ ایران تا بهحال روی رودخانههایی که به افغانستان میریزند، بیش از ۳۰ سد ساخته است. رودخانۀ هلمند، شاهراه حیاتی افغانستان است که بیش از %۴۰ از آبهای سطحی این کشور را تامین میکند و درنهایت به ایران میریزد.

اما در سوی دیگر ماجرا فعال شدن ترکیه در درگیریهای مناطقی نظیر خاورمیانه، آفریقای شمالی و آسیای مرکزی موجب شده بسیاری از مردم این کشور حساس شده و این بحث را مطرح کنند که منابع کشورشان بیش از اندازه در خارج از کشور هزینه میشود. اگر کشوری نیت آغاز یک جنگ محدود در مقیاس زمانی، شدت محدود و مکان معینی را داشته باشد اما پس از آغاز جنگ به مقیاس های زمانی، مکان های فراتر از قلمرو نقطه گذاری شده و به لحاظ شدت نامحدود کشانده شود، در یک جنگ ناخواسته گرفتار شده است. برای مثال اگر بیثباتی در افغانستان به کشورهای چچن، داغستان و تاتارستان و دیگر همسایگان خصوصا تاجیکستان و ازبکستان نفوذ کند، امنیت روسیه به شدت تهدید میشود. نگهبانان مرزی افغانستان معمولا کالاها، غذاها و بنزین قاچاقی را که از ایران میآید، نادیده میگیرند؛ اما تریاک و هروئین به سمت غرب میرود ـــ اول وارد ایران و بعد بازار جهانی میشود. و، اما از دیدگاه مسکو مهمترین مساله در افغانستان این است که این کشور آنقدر بیثبات شود که بتواند بیثباتی را به داخل مرزهای روسیه صادر کند. انتظار میرود که این پروژه بتواند ۱۷۵۰۰۰ هکتار از مزارع ولایت نیمروز را آبیاری کرده و هشت مگاوات برق برای این ولایت تولید کند.

دیدگاهتان را بنویسید