خلاصه کاملی از جنگ ایران با عراق با تمام جزئیات

عراق، برای مقابله، از سلاحهای شیمیایی استفاده کرد ولی سرانجام، با هجوم نیروهای ایرانی از سه محور اصلی و تحمل تلفات سنگین، مجبور به عقبنشینی شد («گزیده اسناد والفجر 8»، ج 5، ص 502؛ اردستانی، 1379 ش، ص 178ـ179). پس از آن، عراق به بمباران عقبه نیروهای ایرانی، انهدام پلها، حمله از محور ساحلی و استفاده وسیع از سلاح شیمیایی مبادرت کرد اما نتوانست مانع پیشروی نیروهای ایرانی شود. اما به علت توقف هجوم ارتش آلمان در منطقه قفقاز در اواخر تابستان 1941م. آلمانی ها مجبور شدند از اجرای نقشه خود صرف نظر نمایند. قادسیه نزدیک محلی بود که در امروزه به اسم کربلا مشهوره، اینجا جنگ ایران و اعراب رخ داد، جنگ چهار روز طول کشید، روز اول ایرانیان به واسطه فیل ها پیروز شدن چون اسب های مسلمون ها از درشتی فیل ها وحشت داشتن. ولی ضعف دولت ساسانی، پریشانی اوضاع داخلی کشور، اتقال شهریار ایران یزدگرد از محلی به محل دیگر، رقابت سرداران عرب بایگدیگر که هر کدام می خواستند لیاقت خودرا ابراز داشته غنائم جدیدی بچنگ آورند، موجب جنگ های دیگری شد. یزدگرد پس از جنگ «جلولاء» از حلوان بوی شتافت و خسرو سوم که مأمور دفاع از حلوان بود در مقابل سپاه قعقاع رفته در قصر شیرین از عرب شکست خورد و تازیان داخل حلوان گردیدند، خلاصه تا انتهای سال ۱۶ هجری قمری تسلط عرب از نینوا تا حدود شوشتر رسید.

آخرین جنگ یزدگرد شاه با مسلمون ها بود، یزدگرد از ایستادن سپاه اعراب و تصرف شهر های بین النهرین و بی توجه بودن به ادامه جنگ و پرداختن به امور داخلی استفاده کرد و دوباره لشکری آماده کرد و وقتی مسلمون ها از لشکر و تجهیزات یزدگرد باخبر شدن لشکری به سرداری “نعمان بن مقرن” به طرف “حلوان” فرستادن که از حلوان به ری حمله کنه در حلوان خبر رسید سپاه یزدگرد در نهاونده ، پس نعمان به سرعت همراه سی هزار نفر به سمت نهاوند رفت. در سال بیست و یکم هجری (۶۴۱) بین سپاه ایران و اعراب در حمله اعراب به ایران در نزدیکی نهاوند که در منطقهٔ کوهستانی واقع شده اتفاق افتاد. سعد میخواست سپاه ایرانی ها رو دنبال کنه که عمر بهش نوشت که بین النهرین برای اعراب کافیه، پس سعد به تسخیر شهرهای بین النهرین ادامه داد (۱۶ هجری) در سال بعد مسلمون ها، شهر کوفه و بصره رو بنا کردن. یک سال و یک ماه پیش از آن تاریخ، قطعنامه شورای امنیت موسوم به قطعنامه ۵۹۸ برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق صادر شد.

۶۴۰م.) ولی محاصره “شوش” طول کشید و بعد از ۱۸ ماه این شهر رو مسلمون ها تصرف کردن، هرمزان پیش عمر رفت و بعد ها به دست پسر عمر کشته شد. ابن اثیر در خصوص علت این نام گذاری می نویسد: مسلمین فتح نهاوند را «فتح الفتوح» نامیدند زیرا بعد از آن ایرانیان نتوانستند جمع شده و در برابر اعراب بایستند و پس از این جنگ بود که مسلمین سراسر کشور ایران را تصرف کردند، و امپراطوری ساسانی فروپاشید. أما «هرمزان» که رییس یکی از هفت خانوادهٔ بزرگ ایرانی بود پس از جنگ قادسیه بجانب خوزستان شتافت و در ۱۷ هجری قمری «عتبه» حکمران بصره لشکری به شوش فرستاد وتازیانی که در آن حدود اقامت داشتند با لشکر عرب همدست شدند و «هرمزان» در دو جنگ شکست خورده مجبور گردید شهر اهواز و یک قسمت از زمین های خوزستان را از دست بدهد. عراق فاو را فتح کرد و پیروزیهای زیادی به دست آورد؛ به صورتی که هر چه زمین و روستا ایرانیها از سالهای قبل گرفته بودند به دست عراق افتاد. غنائم و گنجینه های زیادی دست اعراب افتاد ولی اکثر اعراب طلا رو نمی شناختن و کافور رو نمک فرض میکردن.

از این جنگ غینیمت زیادی به اعراب رسید. در قسمت قبلی (جنگ ایران و اعراب: از آغاز تا جنگ پل) درباره جنگ “ذوقار” که اولین جنگ ایران و عرب بود صحبت کردیم گفتیم در این جنگ مقصر اصلی خسرو پرویز بود. خسرو از دختره پادشاه “حیره” خواستگاری کرد ولی نعمان جواب منفی داد و خسروپرویز جنگ رو شروع کرد. بیشتر بهانه جنگ بود تا دلیل آغاز آن. “عمر” که کارش در شامات تموم شد به دلیل اینکه موندن سپاه در سوریه لازم نبود تصمیم گرفت با ایران جنگ کنه. مسلمانان بحرین تصمیم گرفتن که به فارس حمله کنن، و موفق شدن از راه دریا و ساحل خلیج فارس حمله کنن. نگرانی ناشی از گسترش دامنه جنگ و ضرورت مقابله با برتری ایران سبب شد که براساس یک تصمیم همگانی، عراق به­ طور برجسته و بی­ سابقه­ای تجهیز شود. در واکنش به این اقدام یک سخنگوی نظامی آمریکا گفت تمرینهای نظامی این چنینی نیروی دریایی آمریکا را به نگرانی نمیاندازد. دشمنی آمریکا مربوط به مسائل هسته ای ایران نمی شود. علاء الحضرمی که در بحرین اقامت داشت و خود را از سعد پسر ابی وقاص کمتر نمی دانست بدون اجازهٔ خلیفهٔ مسلمین عمر، از خلیج فارس عبور کرده وارد خاک ایران شد.

دیدگاهتان را بنویسید