خرید تانک چیفتن انگلستان توسط ایران/استفاده از تانک انگلیسی در جنگ تحمیلی+ تصویر – خبرآنلاین

تعامل مداوم این گروه با ایران و سایر اعضای محور مقاومت، یمن را به جبهه دیگری در نبرد این ائتلاف علیه ایالات متحده، اسرائیل و متحدان آنها در توافق ابراهیم تبدیل کرده است. به همین بهانه، کاترین زیمرمن، عضو موسسه امریکن اینترپرایز و نیکلاس هراس، معاون بخش امنیت انسانی در مؤسسه سیاستهای جدید با انتشار یادداشتی در نشریه فارن پالیسی با عنوان «یمن به صحنه جنگ نیابتی ایران علیه اسرائیل مبدل شده است» حوادث اخیر را در پرتو باز شدن جبهه نبرد جدیدی در رقابت میان قدرتهای منطقه ای تفسیر کرده اند. از جمله سناریوهایی که در این بازی جنگ لحاظ شده است واکنشهای ایران به این حمله، سرنگونی یکی از خطوط هوایی مسافربری اسرائیل، موشکباران اسرائیل توسط نیروهای حزبالله و در عین حال عدم تمایل اسرائیل برای حمله به لبنان یا غزه، و در امان ماندن تأسیسات هستهای اسرائیل میباشد. حملات اخیر حوثیها علیه امارات از این نظر حائز توجه است که درست زمانی رخ داده که این کشور -به عنوان بازیگر کلیدی در توافقنامه ابراهیم که شامل اسرائیل، بحرین، مراکش و سودان هم میشود – در حال تعمیق روابط خود با اسرائیل است.

به گزارش اقتصادنیوز، هفته گذشته حوثی های یمن از طریق حملات موشکی و پهپادی، پایتخت امارات متحده عربی را هدف قرار دادند. در گذشته نیز بارها برخی گروههای سیاسی قصد داشتند که ایران را بهسمت جنگ و درگیریهایی بکشانند که نهتنها منفعتی برای ما نداشت بلکه ممکن بود خسارات فراوانی برای ایران بهبار بیاورد و اگر هوشیاری رهبری در مواجهه با این جریانها نبود ممکن بود ایران وارد باتلاق شود! نسخه تجویزشده توسط برخی از نخبگان منتسب به جامعه روشنفکری ایران (بی طرفی کامل) دردی از ایران درمان نمیکند؛ آنچنان که در گذشته نکرد. برخی از این شواهد به افکار عمومی آمریکا برمیگردد، بعضی به نظر کارشناسان آمریکایی و بخشی هم به درون دولت ترامپ. برخی از مقامات سپاه پاسداران نیز باور دارند که مواجهه نظامی برای ایالات متحده گران تمام خواهد شد و به حضور نظامی آن در خاورمیانه پایان خواهد داد. این حمله فورا با بسیج عمومی و تقسیم تیمهای نظامی میان مرزهای شمالی و جنوبی همراه میشود که در واکنش به حمله یاد شده انجام میگیرد و تیمهای نیروهای ذخیره نیز آمادگی لازم را کسب میکنند.

در جنگ احتمالی، سامانه زمینی نیروی هوایی متحمل تلفات سنگینی میشود که شامل باندهای فرودگاهها و آشیانههای هواپیماها است. واقعیت جنگ در یمن این است که تنشزدایی سعودی-حوثی تنها راه برای صلح پایدار است. این کارشناس مسایل افغانستان توضیح میدهد: واقعیت این است که افغانها در هیچ برهه زمانی به قرارداد حقابه پایبند نبودند و مشکلات کمآبی در سیستان و بلوچستان هم ناشی از عدم اجرای همین قرارداد است و حالا با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان ممکن است اوضاع بدتر هم شود. با کم شدن دامنه موفقیتها و شدت گرفتن انتقادات نسبت به تلفات گسترده غیرنظامیان ناشی از عملیاتهای ائتلاف، در سال 2019 امارات متحده عربی از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی کناره گیری کرد. با همه اینها مجموعهای از عوامل طی ماههای گذشته، از تبادل تهدیدهای بیپرده متقابل حسن روحانی و دونالد ترامپ (جزئیات بیشتر) گرفته تا بزرگنمایی جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیسجمهور آمریکا، درباره اعزام روتین ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکن» و شماری بمبافکن به سوی خاورمیانه (جزئیات بیشتر)، و اخیراً انفجار مشکوک چند نفتکش در نزدیکی بندر «فجیره» امارات (جزئیات بیشتر) و انفجار راکت در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد موجب شدهاند تا موضوع بروز یک درگیری نظامی یا جنگ تمامعیار میان ایران و آمریکا در رسانههای بینالمللی داغ شود.

روابط ایران با حوثیها کلید مسائل منطقهای است که در سالهای اخیر شرکای اصلی آمریکا در خاورمیانه، بهویژه عربستان سعودی و امارات در تقابل با ایران قرار داشته اند. تهدید حوثیها علیه اسرائیل واقعی است و اسرائیل به این واقعیت آگاه است. اینطور نبود که افکار عمومی علیه نظر شاه باشد در واقع یک تلخی و حرمان و ناامیدی صورت گرفت اما عملا حکومت شاه با مانع داخلی در این زمینه مواجه نشد. به نظر میرسد ماجرای بحرین یکی از مواردی است که تصمیم حکومت در داخل آن با منتقدانی مواجه است و بخشی از افکار عمومی داخلی مخالف این کار هستند. حملات الکترونیکی و شلیک موشک علیه سامانههای انرژی و آب و سوخت و حملونقل زمینی و دریایی و هوایی و انبارهای مواد غذایی و سیلوهای حبوبات در بنادر دریایی و باندهای مسلح عرب در داخل شکل میگیرد و با حضور گروههایی از تظاهرکنندگان در جادههای منتهی به جبههها همراه خواهد شد. ایران و پاکستان به خاطر مشکلات اقتصادی که در داخل کشور خود دارند به هیچ عنوان نمی خواهند اوضاعشان با بحرانی که افغانستان به وجود می آورد بدتر شود. شرکای عرب ایالات متحده از این بابت نگرانیهای در بلندمدت دارند که توافق هستهای بالقوه میان ایالات متحده و ایران آنها را در برابر فعالیتهای منطقه ای ایران آسیبپذیر کند، و این نگرانیها با تغییر جهت اولویتهای ایالات متحده به سوی شرق آسیا تشدید شده است.

دیدگاهتان را بنویسید