حجتالاسلام والمسلمین لکزایی: در سیاست و حکومت دنبال پیشرفت و حفظ مردم هستیم

از اوایل دهه 1990، با پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ، و خاتمه یافتن جنگ سرد بر اثر فروپاشی شوروی ، و اعلام نظم نوین جهانی از سوی آمریکا از یک طرف، و با توجه به شرایط ویژه داخلی، منطقه­ای، و بین­المللی از طرف دیگر، شاهد تغییراتی در جهت­گیری­ سیاست خارجی ایران هستیم. ملاحظه مىشود که نویسنده نامبرده با توجه به قیودى که براى قدرت طرح مىکند، به همان تعریف اول برمىگردد، در حالى که در ابتداى سخن خود دو تعریف از دانشمندان سیاسى براى کلمه «سیاست» ارائه مىدهد، یکى «سیاستبه مثابه علم دولت» و دوم «سیاستبه مثابه علم قدرت» و تعریف دوم را نسبتبه تعریف نخست ترجیح مىدهد و آن را تعریفى بهتر و جدیدتر و اجرایىتر مىشمارد، چرا که خود دولت، خود بیگانه از نهادهاى مربوط به اقتدار نیست; بلکه از مهمترین آنها است و همه نهادهاى اقتدارى دیگر، در دل آن قرار مىگیرند و از شعب، شاخهها و فروع آن شمرده مىشوند.

در این ده سال اخیر طبعاً شدّت بیشتری پیدا کرده؛ و این تحریم فعلاً خواهد بود؛ اینکه کسی امید ببندد به اینکه حالا یک سال دیگر، دو سال دیگر این تحریم تمام میشود، خیال باطل است، این را من به شما عرض بکنم. این نشریه ضمن فراهم نمودن محیط فکری پویا برای پژوهشگران با تمرکز بر مباحث اقتصاد ایران، هدف آن انتشار مقالات با کیفیت و مرتبط با موضوعات مهم اقتصاد ایران است. این واقعیّتِ ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابهی اولویت، وادار سازد. بنابراین ما در سیاستهای اقتصاد مقاومتی همین را گفتیم، یعنی همکاریِ این دو را؛ که آن وقت در این صورت این دو، یعنی هم کارگر و هم کارفرما مشترکاً ستون اصلیِ ایجاد رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی را تشکیل میدهند. تأمین منابع برای پژوهشی که برونداد آن رشد علمی، تدوین و نشر آثار علمی است یک اصل پذیرفته شده در مراکز دانشگاهی و پژوهشی محسوب میشود و علیرغم محدودیت و ناکافی بودن منابع، مورد اهتمام مراکز علمی و تحقیقاتی کشور است. 1- تمرکز دادن همة فعالیتهای مربوط به رشد و توسعة اقتصادی به سمت و سوی «عدالت اجتماعی» و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات، رفع محرومیت از قشرهای کمدرآمد.

محسن نادریمنش از آذر ۹۷ به عنوان عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات مشغول به کار بوده است. ۲۹. بررسی و اصلاح قوانین و مقررات صدور مجوزها و خدمات وزارت متبوع درجهت استاندار سازی عنوان ، زمان ، هزینه ، مراحل ، شرایط و مدارک درخواستی. نشریه اقتصاد و الگوسازی، یک نشریه با داوری محرمانه از سوی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یکی از 10 دانشگاه پیشرو و برتر در ایران منتشر میشود. نشریه فناوری آموزش در پایگاه های استنادی و اطلاعاتی بین المللی نظیر Publons، DOAJ، MIAR ، NCBI، WorldCat، SID و Google Scholar نمایه شده است. همچنین امکان داوری سریع و صدور گواهی زودهنگام، امکان صدور گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal، نمایه مقالات پذیرفته شده در پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز)،امکان نمایه در SID و صدور گواهی مشترک با SID و اختصاص کد یکتای COI به هر مقاله و نمایه تمام متن مقاله در سیویلیکا برای مقالات پذیرفته شده فراهم شده است. ۱۳. دریافت ضمانت نامه وسپرده های قانونی پیمانکاران و مهندسین مشاور بر اساس قراردادهای منعقده، رسیدگی ، حفظ، نگهداری و مراقبت در تمدید آنها در سررسیدهای مقرر . و ما این را به صورت یک سیاست ابلاغ کردیم(۱۳) که همان سیاست «اقتصاد مقاومتی» است که این باید بشدّت و با جدّیّت دنبال بشود.

به نظر ما طرحهای «اقتصاد مقاومتی» جواب میدهد. خیلی خب، این مقرّرات بایستی حتماً با نگاه عادلانه تنظیم بشود و مسئولین بنگاهها هم به این نکته توجّه بکنند. باید اقتصادمان را جوری تنظیم و برنامهریزی کنیم که با وجود تحریم هم بتوانیم کشور را بخوبی اداره کنیم؛ این را من بارها تکرار کردهام، الان هم باز میگویم. از همین تحریم هم ما برای مقاومسازی اقتصادمان استفاده خواهیم کرد؛ یعنی همین تحریم انشاءالله موجب خواهد شد که اقتصاد ما مقاومسازی بشود و بتوانیم یک اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه را در کشور انجام بدهیم. در اقتصاد مقاومتی، درونزایی هم هست، برونگرایی هم هست و ما در هر دو مورد امکانات فراوانی داریم که میتوانیم آنها را انجام بدهیم. ما، هم امکاناتی در درون داریم، هم امکانات بینالملل داریم. ما دوستان خوبی داریم، با این دوستان میتوانیم کار کنیم. این اوّلاً. ثانیاً وضع خود شما خیلی بد است؛ آمریکا امروز با هزاران میلیارد دلار کسر بودجهای که دارد، با دهها میلیون بیخانمان و آواره و گرسنه و زیرخطّ فقری که در آمریکا وجود دارد -که آمارهای خودشان میگوید- وضع اقتصادی خوبی ندارد، روزبهروز هم وضع اقتصادیشان بدتر شده، بدهکاریهایشان بیشتر شده؛ این هم ثانیاً. این هم ممکن است؛ این را من نمیگویم، صاحبنظران اقتصادی میگویند، دلسوزان میگویند؛ میگویند این کار ممکن است، ظرفیّتهای داخلی خیلی فراوان است.

دیدگاهتان را بنویسید