جنگ اوکراین؛ سرِ ایران باز هم بیکلاه میماند؟

در مقابل، مخارج ارتش عراق در سال 1979 به 2میلیارد دلار (معادل 13درصد از تولید ناخالص ملی آن کشور) افزایش یافته بود و حاکمان عراق از یک سو می پنداشتند قوی ترین نیروی نظامی منطقه را در اختیار دارند و از سوی دیگر، فکر می کردند ایران بدون درآمدهای نفتی خوزستان نمی تواند در برابر یک اقدام نظامی مقاومت کند. نگرانیهای دولتهای منطقه از شرایط جدید ایران پس از انقلاب اسلامی و بهمخاطره افتادن منافع و امتیازات دولتهای بزرگ غربی در منطقه و از سوی دیگر، نوپایی حکومت جدید ایران و آماده نبودن قواینظامی برای مقابلهبا حملات مرزی نیز در تصمیمگیری دولت بعث عراق برای حمله به ایران مؤثر بوده است. با انتشار پیام امام ، خطوط دفاعی جدید تشکیل گردید و از پیشروی نیروهای عراق جلوگیری شد و در بعد از ظهر همان روز، با توقف نیروهای عراقی ، پادگان حمید از اشغال خارج شد (درودیان ، ۱۳۸۰ ش الف ، ص ۱۷۸). عواملی از قبیل عدمموفقیت برخی یگانها، حملات شدید عراق، ضعف یگانهای عملیاتی ایران در پشتیبانی و تدارکات، موجب تسلط عراق و مانع از پیشروی نیروهای ایرانی گردید (همو، 1365 ش، ص 63). جنگ با شدت بیشتری تا پانزده روز ادامه یافت و در روز پانزدهم نیروهای عملیاتی توانستند خطوط دفاعی بهدست آمده را تثبیت نمایند.

پس از بازپس گرفتن خرمشهر، دولت آمریکا و دولتهای اروپایی و برخی از کشورهای منطقه خلیجفارس کوشیدند به جنگ پایان دهند و از سقوط صدامحسین و حکومت بعثی عراق جلوگیری کنند. ساسانیان تا حدود 100 سال در منطقه ای به نام تزی کیک حکومت کردند و حتی کیلی شاه ساسانی ایران 100 سال پس از جنگ نهاوند سفیری به چین میفرستد. بسیاری از روستاهای ایران تا قرنها به حکومت اعراب تن ندادند. جنگ زنجیر: خالد ولید سردار نامی اسلام به هرمز که مرزبان ایران در کویت بود امر کرد یا اسلام بیاورد یا جزیه بدهد که هرمز در جنگی تن به تن با ولید کشته شد. جنگ نهاوند: یزدگرد از اختلاف داخلی اعراب استفاده کرده و سپاهی فراهم کرد. جنگ ذوقار: خسرو پرویز در زمان قشون کشی به روم شنید که نعمان ملک حیره دختر زیبایی دارد و خواست با دخترش ازدواج کند. یزدگرد نیز بالاخره به آسیابانی خسرو نام پناه برد که بدست او کشته شد.

وی پس از مذاکره با چند کشور عربی، مبلغ ده میلیارد دلار را به عنوان غرامت تعیین کرد که از نظر دولت ایران پذیرفتنی نبود، چرا که حتی یک دهم خسارات جنگ را نیز جبران نمیکرد. البته حوادث ۱۱ سپتامبر، دروغهای جورج بوش درباره سلاحهای کشتار جمعی در عراق و برخی عوامل دیگر در شکلدهی به افکار عمومی مردم آمریکا پیش از جنگ عراق نقش مهمی ایفا کرد. در این جنگ که ابو عبید مسعود ثقفی سردار اعراب بود، ایران پیروز شد و عُمر 12 نفر را به دربار ایران فرستاد. جنگ پُل: تهدید مرزهای ایران توسط اعراب، باعث شد تا دربار ایران رستم فرخزاد را به جنگ با اعراب بفرستد. شکست زنجیر باعث شد که اعراب آن ترس همیشگی ای که از ایران و ارتش قدرتمند ایران داشتند کاملا از بین برود! برای ایران عقب نشینی به مرزهای بین المللی مهم ترین موضوع مذاکره بود، در حالی که عراقیها لای روبی اروندرود و آزادی کشتی رانی را با آتش بس مرتبط می دانستند و حتی تلویحاً تهدید می کردند که در صورت موافقت نکردن با لای روبی و آزادی کشتی رانی ، آتش بس به مخاطره خواهد افتاد.

خراسان آخرین ایالتی بود که به دست اعراب افتاد. کشمکش ایرانیان با خلفای بنی امیه به نفع ایرانیان تمام شد و با سرنگون کردن بنی امیه، عباسیان را روی کار آوردند که تشکیلاتی بسیار شبیه به ساسانیان داشت. اگر این حمایتها نبود، دورنمای پیروزی عراق و اعمال فشار بر ایران، تا حد بسیاری کم رنگ و آرزوی برتری صدام در جهان عرب نیز صرفاً به یک توهم تبدیل می شد و دقیقاً به همین دلیل بود که صدام برای تشکیل یک ائتلاف سیاسی بسیار کوشید. در یکی از همین روزها که دو سپاه مشغول نبرد بودند که این بار نیروی کمکی فراوانی به سپاه عرب رسید .که نتیجه این کار چیزی به جز برتری اعراب بر سپاه ایران نبود. به گزارش الف، در خلال سفر «بنی گانتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به بحرین، دو طرف در امتداد توافقنامههای عادی سازی که بیش از یک سال قبل امضا شد درباره همکاریهای امنیتی به توافق رسیدند.

دیدگاهتان را بنویسید