چین: آمریکا همه تحریمهای غیرقانونی علیه ایران را بردارد – قدس آنلاین

سفر رئیسجمهوری چین در پاسخ به سفر رسمی سال گذشته حسن روحانی به پکن انجام میشود؛ مهمتر از آن اما، این است که با اجرائیشدن برجام و لغو تحریمهای اقتصادی کشور همراه میشود.رئیسجمهوری چین را هیأت بلندپایه سیاسی و اقتصادی همراهی میکند، علاوه بر سه معاون نخستوزیر و شش وزیر، هیأت بزرگی از بازرگانان و رسانههای چینی در این جمع حضور دارند.تغییر هیأت رهبری حزب در سال ۲۰۱۲ با منازعات جناحی و رسواییهای سیاسی همراه بود. تاریخچه رسمی مختصر حزب کمونیست چین (CCP) که در ماه بعد منتشر شد، ارزیابی او را تقویت کرد. ٥ در مذاکرات هستهای با ایران نیز نقش داشت و به نظر میرسد اسناد جدی همکاری بین دو کشور در این سفر امضا شود. 13)آذری، علاء الدین.”روابط ایران با کشور چین پیش از اسلام”، بررسیهای تاریخی، ص 194 . تهران:موسسه روابط بینالمللی، 1356، ص 56 . 23)گوتشمید.تاریخ ایران و ممالک همجوار آن از زمان اسکندر تا انقراض اشکانیان.ترجمه کیکاوس جهانداری.چاپ دوم.تهران:بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1356، ص 205 . 4-مذهب.بعد از حمله اسکندر مقدونی و سوزاندن اوستا، که بر روی 12 هزار پوسته گاو نوشته شده بود و در تخت جمشید نگهداری میشد مذهب زردشت رو به ضعف گذاشت.در زمان بلاش اول و به دستور وی اولین اقدام برای جمعآوری اوستا آغاز گردید.با تشکیل دولت ساسانی، که مغان در پیدایش و ایجاد آن نقش مهمی بر عهده داشتند و اردشیر خود مغزاده بود، جمعآوری اوستا دنبال گردید و از زبان اوستایی به زبان پهلوی ساسانی بر گردانده شد.در زمان شاپور اول(241-271 م.) آنچه که از اوستا به طب، ستارهشناسی، فلسفه، و جغرافیا مربوط بود از آثار موجود یونان و هند جمعآوری شد و بدین اوستا الحاق گردید.به این اوستا رسمیت قانونی داده شد و با پشتیبانی دولت در سراسر متصرفات ساسانی رواج یافت و از طریق ماوراء النهر، توسط سفدیها به چین رسید.

البته پرمصرف ترين كشور در زمينه نفت است كه علت آن نياز مبرم به انرژي است. در واقع، چین به معنای واقعی کلمه یک کتاب درسی کامل و نمونه از رشد صادرات است. که همه اینها به معنای”وحشی” میباشد.مراجعه شود به تشکری، عباس.ایران به روایت چین باستان. بر اساس آنچه تا بدین جا گفتیم میتوان بدین نتیجه رسید که ملت و کشور ایران از کهنترین دوران با کشور و ملت چین در زمینههای مختلف سیاسی، تجاری، هنری، و مذهبی روابط متقابل داشتهاند.اگر چه این روابط در دوره ماد و هخامنشی به خوبی روشن نیست اما چنین حالتی در دوره اشکانی تا اواخر سلسله ساسانی، به دلیل وجود مدارک مستند تاریخی وجود ندارد.نقش کشور ایران به عنوان میانجی بین غرب و شرق در جهان آن روز حکایت از آن دارد که کشور ما به لحاظ موقعیت جغرافیایی از روزگار باستان تا کنون نقش استراتژی مهمی در زندگی مردم جهان داشته است.هر چند که چنین موقعیتی مردم ما را در طول تاریخ با مشکلات و گرفتاریهای فراوانی مواجه نموده است اما از آنان ملتی مقاوم و آب دیده ساخته است که میتواند در مقابل هر طوفانی بایستد و به حیات فرهنگی خود ادامه دهد. 37)اسفناج که چینیها آن را(پوه-تسای)مینامند به معنی سبزی پارسی و شتر مرغ را بنام پرنده پارتی مینامیدند.(همان، ص 44) .

بهر حال ووتی امپراتور چین که از سلسله هان بود در نظر داشت روابط خویش را با پارت استوار کند تا بلامانع به تجارت بپردازد (30) .”ووتی”، “چانک کی ین”را به پایتخت پادشاه اشکانی گسیل داشت وی و همراهانش با عزت و احترام پذیرفته شد و هنگام بازگشت هیئتی از طرف شاه ایران با آنها همراه گشت.این هیئت هدایی، که از آنجمله تخم شتر مرغ و تعدادی شعبده باز و جادوگر بود، به چین برد (31) .”مهرداد نه فقط اولین پادشاه ایرانی است که باب ارتباط و مناسبات با جمهوری بزرگ غرب باز نمود بلکه سفیر چین را نیز به دربار خویش پذیرفته است (32) “. با آنکه شکر از دیر باز در چین شناخته شده بود ولی در یک نوشته چینی به شکری که در روزگار ساسانیان به چین صادر میشده اشاره شده است (67) .بارتلد مینویسد:تجارت با هندوستان و چین چه در خشکی و چه در دریا تماما در دست ساسانیان بود (68) .امپراتوری چین نیز از موانعی که دولت ایران بر سر راه ابریشم پدید آورده و به تنها خریدار کالاهای چین بدل گشته بود، ناخرسند مینمود.زیرا دولت ساسانی بهای خرید و فروش ابریشم را به میل خود معین میکرد و پارچههای ابریشم زربفت ایرانی بسیار گران (69) و تنها در دسترس اشراف و بزرگان رومی و پوشش استخوانهای قدیسان قرار میگرفت (70) .

وی در حوزه سیاست، سیاست خارجی توسعهگرا و در حوزه اقتصاد، سیاست درهای باز را در اصول خود نهادینه کرد. بنابراین، هنگامیکه تورم به دغدغه اصلی در اوایل دهه ۹۰ تبدیل شد، این نظام با یک سیستم اشتراکگذاری مالیاتی مقبولتر و قراردادیتر جایگزین شد. متعلق به مسلمانان میباشد.در اوایل قرن سیزدهم میلادی، تاخت و تاز مغولها به سمت غرب منجر به مهاجرت تعداد زیادی از ساکنان مسلمان اقوام مختلف آسیای مرکزی، و از جمله ایرانیان به کشور چین شد.این مهاجران از طبقات مختلف بودند و با اختیار سکونت در این کشور با اقوام چینی ازدواج کردند.از این جهت به مرور زمان قوم”هوی” که به دین اسلام گرویده بود تشکیل گردید.با آن که اکثر مسلمانان در چین اهل تسنن میباشند، اما بر اثر رفت و آمدهای زیاد با ایران، با آداب و رسوم مذهب شیعه آشنایی دارند.آنها در اسمگذاری از نامهایی مانند:علی، حسن، حسین، و فاطمه استفاده میکنند، و عالمان و اندیشمندان آنها بیشتر از شهامت و خصال بارز امام علی علیه السلام سخن بمیان میآورند.مسلمانان چین اسامی پنجگانه نماز را به تلفظ زبان فارسی بیان میکنند.نماز بامداد، نماز پیشسن، نماز دیگر، نماز شام و نماز خفتن (98) .در بحث نفوذ اسلام به چین نیاز به مقالات مستقلی دارد که در این مختصر نمیگنجد.

دیدگاهتان را بنویسید