هویت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

تحولات مهم در عرصه سیاست بین المللی پس از پایان دوران جنگ سرد که به تغییرات عمده در رویکرد قدرتهای بزرگ و متوسط گردیده است همچنین تأثیر حوادث 11 سپتامبر بر تحولات مذکور که به طور عمده از یک سو مبتنی بر تاکید بر سیاست یک جانبه گرایی از جانب تنها ابر قدرت باقیمانده در جهان یعنی آمریکا و از سوی دیگر سایر قدرتهای بزرگ و متوسط که سیاست مزبور را به چالش کشیده و خواهان نظام بین المللی مبتنی بر چند جانبه گرایی می باشند و همچنین تاکید آمریکا به اعمال سیاستهای نظامی محور پیشدستانه و پیش گیرانه، تفکر بازنگری در برخی از جهت گیری های عمده در سیاست خارجی ایران را نزد برخی محافل به ویژه در دولت نهم به ریاست آقای احمدی نژاد را تقویت نمود. بدون شک خروج آمریکا از منطقه زمینهساز شروع فصلی جدی از تحولات در غرب آسیا خواهد شد خصوصا به این دلیل که برخی از پر حاشیه ترین کشورهای منطقه از نعمت وجود یک حامی و پشتوانه فرا منطقهای محروم می شوند، لذا این کشورها برای حفظ شرایط موجود به سمت و سوی ائتلاف سازی های جدید و تقویت قدرت نرم خود از طریق ایجاد چالش در مسیر اعمال قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران خواهند رفت.

Mesbahi,2001: 149به همین دلیل بود که برای مقابله مؤثر با اقدامات آمریکا از اهمیت و نقش سازمانهای منطقه­ای و بین­المللی چند جانبه حمایت می­کرد. «خودکامگی شاهانه که میتوانست قدرت فائقه سلطنت را نهادینه کند و بدینسان شاه را قادر سازد که به نحوی اعمال قدرت نماید و نقش مجلس را در حد ادای وظایف تشریفاتی تقلیل دهد، پس از 1332 اتفاق افتاد.» (عظیمی، 1372، 468) در بهمن 1341 شاه بار دیگر در مسیر دیکتاتوری فراگیر گام نهاد. ظرفیت و مزیت جغرافیایی؛ دسترسی به آبهای آزاد، موقعیت چهارراهی شمال و جنوب و شرق و غرب که مسئلهی ترانزیت را – که مسئلهی بسیار مهمی است – برای ما توضیح میدهد. با این حال ژاوی رفته رفته اوضاع را تغییر داد بهطوریکه حالا بسیاری از هواداران بارسلونا به آینده تیمشان با او بسیار امیدوار هستند. در پژوهشی، تأثیر ارتباطات سیاسی بر محدودیت تأمین مالی و سرمایهگذاری شرکت را بررسی کردند. آنها هم میگویند که تحریمها دست نخواهد خورد، حتّی از حالا شروع کردند که اگر در زمینهی هستهای هم به توافق برسیم، معنای آن این نیست که همهی تحریمها برداشته خواهد شد؛ هنوز چیزهای دیگری هم هست؛ این همان حرفی است که ما همیشه میگفتیم. بااینحال بخشهای دیگر نتوانسته ­اند به این توسعه دست یابند.

را برای رسیدن به اهداف جامعه به درستی تخصیص یابند. علوم اجتماعی زمینه های مختلفی چون قانون، انسان شناسی و آموزش و پرورش را شامل می شود و با علوم طبیعی مثل فیزیک و شیمی کاملا متفاوت است. در علوم اجتماعی، روابط فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرند و کاملا به روش های تحقیق وابسته اند. در این ایام، انتقاد کشورهای اروپایی از پیشینه ایران در عرصه حقوق بشر و فعالیتهای دانشجویان ایرانی در خارج علیه رژیم پهلوی، سبب آسیب دیدن روابط دوجانبه شد. از آدام اسمیت تا کینز و فریدمن همگی برای حل این مشکل تلاش کرده اند. این علم در تلاش است تا عوامل تولید محدود مانند نیروی کار، زمین، سرمایه و … تاریخ ۲۰۰ ساله علم اقتصاد مدرن با استفاده از ساز و کار بازار و نهادهای سنتی بر نحوه تخصیص بهینه عوامل تولید محدود آغاز شد. در این بخش از اقتصاد باید منابع محدود را به اهداف اقتصادی جامعه اختصاص دهیم. به دلیل همین اهمیت، باید با علم اقصاد و معنی اقتصاد بیشتر آشنا شویم و بخش های مختلف آن را بشناسیم. در شاخه بندی علوم، اقتصاد یک علم اجتماعی است، اما تعدادی از منتقدان بر این باورند که به دلیل کمبود فرضیه های قابل آزمایش نمی توان نام علم را بر آن نهاد.

پاسخ این سوال خیر است، هرچند داشتن تحصیلات مرتبط میتواند به داشتن یک دید باز در این حوزه به شما کمک کند، اما اگر در زمینهی دیگری نیز مشغول به فعالیت هستید نگران نباشید، دنیای آی تی به قدری گسترده است که هر کسی میتواند وارد آن شود، فقط کافیست به دنبال علاقهی خود بگردید، از برنامهنویسی لذت میبرید؟ اقتصاد در لغت به معنی میانه وری و نگه داشتن حد تعادل است. در این لیست، میتوان نام ده شغل پر درآمد را دید که در میان برترین مشاغل آیتی سال 2010 نیز دیده شدهاند. وجود همین عدم قطعیت در اقتصاد موجب شده که بسیاری نام علم را برای آن در نظر نگیرند. همچنین معلمان دانشآموزان را به ایجاد وبلاگهای شخصی ترغیب میکنند؛ دانشآموزان از این طریق میتوانند مهارتهای نوشتاری و درستنویسی خود را بهبود ببخشند. اهداف سیاست کلان را می توان به این شکل بیان کرد: مهار تورم، ایجاد اشتغال کامل، تعادل در تراز پرداخت ها و رشد اقتصادی بالاتر. ایجاد هماهنگی میان اقتصاد و جامعه یک مشکل مهم و همیشگی برای علوم اجتماعی بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید