نگاهی کامل به تاریخ ایران از دوران باستان تا به امروز

ماه دی را در زمان باستان «خور ماه» و روز نخست آن را «خوره روز» مینامیدند. مردم ایران باستان پس از عنصر آتش، احترام زیادی برای آب قائل بودند و به همین ترتیب جشنهایی برای بزرگداشت این عنصر طبیعی نیز برگزار میکردند. جشن «بتیکا» نیز در پانزدهم دی ماه برای دور کردن انسانهای بدطینت و زیانرسان برگزار میشد. در تقویم ایران باستان بهدلیل همزمانی با ولادت و مرگ یک شخص، روزی را نامگذاری نمیکردند؛ بلکه تنها منش و بزرگی انسانها ارزش ثبت کردن روزی بهعنوان جشن را داشته است.نامگذاری روز پدر در تقویم ایران باستان همزمان با جشن شهریورگان، بهدلیل نزدیکی معنی این روز با جایگاه پدر در خانواده بوده است؛ همان طور که اسفندگان را بهدلیل زایش زمین روز زن مینامیدند.

همزمانی این جشن با سالروز تولد داراب (که در بعضی منابع او را همان کوروش کبیر میدانند) و همین طور سالروز مرگ مانی، که پیامبری پاک سرشت بود، تنها بهدلیل ارزش شخصیت و منش والای این افراد بوده است. الهه آتش برای ایرانیان باستان گرمابخش و زندگی آفرین بوده است و از مقدسترین عناصر طبیعی به شمار میرود.از مهمترین کارها در روز جشن آذرگان، رفتن به آتشگاهها و افروختن آتش بوده است که امروزه نیز توسط زرتشتیان انجام میشود. عکاس و منبع عکس: ساره تجلی از خبرگزاری ایسناجشن نوسره نیز یکی از قدیمیترین جشنهای ایران باستان است که در سی و پنجمین روز زمستان، پنج روز قبل از جشن سده، برگزار میشد.

در این روز مردم خانهها و خیابانها را آب و جارو میکردند و لباس ارغوانی میپوشیدند، خوراکیهای مختلفی آماده میکردند و به شعر خوانی و نواختن موسیقی میپرداختند.از دیگر آداب متداول در جشن مهرگان پهن کردن سفره مهرگان گرداگرد آتش بود. جشن «سیر سور» در روز چهاردهم دی، برای دور کردن دیوها برگزار میشد و پخت غذاهایی با سیر فراوان در این روز مرسوم بود. در زمان باستان ایرانیان این جشن را با افروختن آتش بر بام خانهها و جشن و پایکوبی برگزار میکردند. در تقویم ایران باستان این روز مصادف با تولد داراب، روز پدر، سالگرد مرگ مانی و پایکوبی کشاورزان نیز بوده است.

برگزاری جشن مهرگان با شادی و پایکوبی و هدیه دادن به یکدیگر همراه بود. برگزاری جشن مهرگان امروزه نیز در میان زرتشتیان رواج دارد و هر ساله در تاریخ شانزدهم مهر ماه در شهرهایی مانند یزد و زیارتگاه چک چک اردکان، این مراسم را اجرا میکنند. نقل از عزت الله فولادوند، مقدمه ترجمه مقاله «آیا از تاریخ می­توان آموخت؟ ۱۶-عزت الله فولادوند، مقدمه ترجمه مقاله «آیا از تاریخ می­توان آموخت؟ برای بررسی تاریخ ایران پیش از اسلام باید از دیگر تمدنهای باستانی آسیای غربی نیز نام ببریم. قبول اسلام از سوی ایرانیان، روندی بسیار تدریجی داشت. پس از مدتی پارتها نفوذ خود را گسترش دادند و سرانجام توانستند سلوکیان را نابود کنند و چون اولین پادشاه اشکانیان اشک نام داشت نام این سلسله را اشکانیان گذاشتند.

عاملی که در آمیزش و اختلاط اعراب تأثیر مهمی داشته، مسئله سکونت آنها با ملل مغلوب در یک محل بوده است.این عامل موجب ایجاد نوعی پیوند عقلی و فکری میان اعراب و دیگران شد، که پس از اندک مدتی نتیجه خود را بخشید. او هنگامی که در یک جلسه مباحثه سلطنتی شرکت کرده بود ، به قتل رسید . سپس در قرن نهم ق.م آشوریان به رهبری شاهانی جنگجو، از سرزمین کوچک خود به طور ناگهانی متوجه خارج شدند و شروع به فتح سرزمینهای اطراف و تأسیس یک امپراتوری بزرگ کردند. کوروش پادشاه بزرگ ایران کمتر از شهریار پیشین ماد به فال و شگون اعتقاد داشت و از خورشید گرفتگی برای غلبه بر جهان بیمی به خود راه نمیداد.

دی یکی از صفتهای ایزد یکتا در میان زرتشتیان بود و آنها سردترین ماه سال را به نام اهورامزدا نامگذاری کرده بودند.زرتشتیان روز نخست ماه دی را زمان تولد خورشید میدانستند و در بازههایی از تاریخ این روز را بهعنوان آغاز سال جدید جشن میگرفتند. امشاسپند «شهریور» ایزد نگهبان بزرگی، شکوه و قدرت سرزمین است و جهان را از گزند اهریمن حفظ میکند. لذا بر پایه سیاستهای کافهکتاب مبنیبر حفظ حقوق ناشرین و مولفین، امکان دانلود این اثر موجود نیست. و هرگاه ولایت مسکونی ایشان در معرض حمله قرار می گرفت، به دفاع قیام میکردند و در دوره اسلامی، حفظ رسوم و سنن قدیمی ایران و فرهنگ و تاریخ و داستانهای ملی را عهدهدار بودند.

ایران ،کشوری پهناور و سرزمینی پر از رشادت ها و حماسه های تاریخ ساز ، و همیشه حاضر در دل تاریخ جهان را نمیتوان در چند خط و نوشته خلاصه کرد چرا که هرچقدر بیشتر در تاریخ آن پیش میرویم دنیای بزرگتری را کشف می کنیم. ایران، سرزمینی پر از رشادت ها و حماسه های تاریخ ساز، کشوری پهناور و همیشه حاضر در دل تاریخ جهان را نمیتوان در چند خط و نوشته گنجاند به دلیل آن که هرقدر بیشتر در تاریخ آن پیش میرویم دنیای وسیع تری را کشف می کنیم. ۴- میان محمد شریف، تاریخ فلسفه در اسلام، ترجمه زیر نظر نصرا…

ویسهوفر، یوزف، (1388)، تاریخ پارس: از اسکندر مقدونی تا مهرداد اشکانی، ترجمه هوشنگ صادقی، تهران، فرزان روز. مقدمه نلدکه بر تاریخ دوره ساسانی تاریخ طبری، نقل از: محمد محمدی، فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی، تهران، توس: ۱۳۷۴، ص ۱۵۷ و۱۵۶. پس از مرگ اردشیر بابکان پسرش شاپور اول بر تخت شاهنشاهی نشست که یکی از شاهان بزرگ ساسانی محسوب می شد. دولت ساسانی حکومتی ملی و متکی به دین و تمدن ایرانی بود و قدرت بسیار زیادی کسب کرد. شاخه تشیع در اسلام خود به زیر شاخه های فراوانی تقسیم شده است، اما امروز شاخه دوازده امامی اکثریت مسلمانان ایرانی را به خود جلب کرده است.

اشکانیان (250 ق. م 224 م) که از تیره ایرانی پرنی و شاخهای از طوایف وابسته به اتحادیه داهه از عشایر سکاهای حدود باختر بودند، از ایالت پارت که مشتمل بر خراسان فعلی بود برخاستند. طبقه سومی هم وجود داشت که عبارت بودند از بیچارگان، مزدوران، بردگان و نوکران تضاد منافع این گروهها، عامل و محرک مسائل سیاسی در خراسان بود و نه تعصبات قبیله ای، به همین دلیل تقاضای اصلاحات عمومی در خراسان شدت یافت.

دستور دادن نیز در این روز ممنوع بود و همه کارها از روی میل و رغبت انجام میشد. همچنین میبایست تسمههای محکمی با خود داشته باشیم، زیرا این تسمهها را تقریبا به همه مردان و اسبها محکم میبستند و اگر پاره و فرسوده میشدند یا چیزی میشکست، همه چیز دچار وقفه میشد… جشن شهریورگان برای کشاورزان نیز بسیار اهمیت داشت؛ زیرا شهریور، ماه برداشت محصول بود و مزرعهداران معتقد بودند برای برداشت بیشتر باید به شادی و پایکوبی بپردازند.

منبع عکس: سایت آیین باور«بهمن» نام روز دوم از ماه بهمن است و به همین دلیل ایرانیان باستان جشن بهمنگان را در این روز برگزار میکردند. منبع عکس: انجمن افرازجشن شهریورگان با نام «آذر جشن» نیز شناخته و در روز چهارم ماه شهریور برگزار میشود. منبع عکس: talab.org، عکاس نامشخصجشن دیگان یا «خرم روز» در روز نخست از ماه دی برگزار میشده است. منبع عکس: سایت تبیان، عکاس نامشخصجشن امردادگان در روز هفتم ماه امرداد و برای گرامیداشت فرشته نگهبان جهان و نگهدارنده گیاهان و بارور ساختن آنها بر پا میشده است.

دیدگاهتان را بنویسید