نقش و وظایف والدین در تربیت اطفال و نوجوانان

۲۹. ↑ الدکتور فتحی حسن ملکاوی، بحوث المؤتمر التربوی، عمان، جمعیه الدراسات و البحوث الاسلامیه، ۱۹۹۱، مترجمان غلامرضا متقی فر و اسدالله طوسی، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ۱۳۸۰. ۲۶. ↑ اسدالله طوسی، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «روشهای تربیت انذار و تبشیر در قرآن»، کتابخانه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمةاللهعلیه. الدکتور فتحی حسن ملکاوی، بحوث المؤتمر التربوی، عمان، جمعیه الدراسات و البحوث الاسلامیه، ۱۹۹۱، مترجمان غلامرضا متقی فر و اسدالله طوسی، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ۱۳۸۰. ۲۸. ↑ گامی به سوی نظریهپردازی در تعلیم و تربیت اسلامی، ترجمه چندین مقاله از دانشمندان مسلمان تعلیم و تربیت، از کتاب: بحوث المؤتمر التربوی، الدکتور فتحی حسن ملکاوی، عمان، جمعیه الدراسات و البحوث الاسلامیه، ۱۹۹۱، مترجمان غلامرضا متقی فر و اسدالله طوسی، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ۱۳۸۰.

گامی به سوی نظریهپردازی در تعلیم و تربیت اسلامی، ترجمه چندین مقاله از دانشمندان مسلمان تعلیم و تربیت، از کتاب: بحوث المؤتمر التربوی، الدکتور فتحی حسن ملکاوی، عمان، جمعیه الدراسات و البحوث الاسلامیه، ۱۹۹۱، مترجمان غلامرضا متقی فر و اسدالله طوسی، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ۱۳۸۰. رسول اكرم – صلي الله عليه و آله – حسن و حسين – عليهما السلام – را بوسيد. ۲۷. ↑ الدکتور فتحی حسن ملکاوی، بحوث المؤتمر التربوی، تحریر، عمان، جمعیه الدراسات و البحوث الاسلامیه، ۱۹۹۱. ۱۶. ↑ حجر/سوره۱۵، آیه۲۶. ۲۱. ↑ حجر/سوره۱۵، آیه۲۹. ۷. ↑ غلامحسین شکوهی، مبانی و اصول آ.

۹. ↑ غلامحسین شکوهی، مبانی و اصول آ. ۱۳. ↑ غلامحسین شکوهی، مبانی و اصول آ. ۱۰. ↑ غلامحسین شکوهی، مبانی و اصول آ. ۱۴. ↑ غلامحسین شکوهی، مبانی و اصول آ. ۱۱. ↑ امانوئل کانت، تعلیم و تربیت، انتشارات دانشگاه تهران، ترجمه غلامحسین شکوهی، تهران، ۱۳۶۳، ص۵۶. ۵. ↑ امانوئل کانت، تعلیم و تربیت، انتشارات دانشگاه تهران، ترجمه غلامحسین شکوهی، تهران، ۱۳۶۳، ص۱۱. ۲۴. ↑ امام علی (علیهالسلام)، نهج البلاغه، خ ۱، ترجمه محمد دشتی، نشر شاکر، قم ۱۳۷۰، چ ۱، ص۵.

۶. ↑ هری شفیلد، کلیات فلسفة آموزش و پرورش، ترجمه دکتر سرمد، ص۴۵. البته حوزهی فعالیت این افراد گستردهتر از بخشهای یاد شده است و نهادهایی نظیر آموزش و پرورش، دانشگاهها، فدراسیونهای ورزشی مختص به معلولین و مراکز توانبخشی و بهزیستی را نیز در بر میگیرد. با توجه به مطالعه ای که انجام شد یکی از بهترین متخصصین کودکان فعالیت های زیر را برای حمایت از رشد اولیه کودک توصیه می کند به حداکثر رساندن پاسخ عاشقانه و استرس، صحبت کردن، خواندن و حرکات، با استفاده از بازی های عددی و ریتمی، توانمندسازی و تشویق به یادگیری سه بعدی و ایجاد علاقه به یادگیری در کودکان.

هدف تربیتی به فعالیت معلم و شاگرد نظر دارد و به موفقیت، که معیار درستیِ کار است، کمک میکند. از قبل مشخص کنید چه رفتارهای نادرست است، چگونه باید اجازه بگیرند و چگونه عوامل متعددی میتوانند روی نیروی قضاوت و توانایی فرد برای سازش کردن تاثیر بگذارند. تعلیم و تربیت اسلامی به عنوان بیان آنچه که برای تربیت انسان مورد نیاز بوده است، توسط خداوند و انبیاء الهی و نیز ائمه اطهار (علیهمالسّلام) به اندازه کافی بیان شده است. اصولاً بدون معرفت فطرت انسانی که طالب کشف حقیقت و در راس آن کشف حقیقت اصیل عالم (خداوند) است امکانپذیر نمیباشد.

این رسالت از حیث ساختمان، کار و تلاش به سوی افقهای پیشرفت در حرکت است؛ بدون اینکه برخلاف ارزشهای اخلاقی یا مسئولیت فردی او باشد، و نه فقط شامل هدفهای دنیوی و اخروی است بلکه همگام و یاور نیز هست. در تعالیم دینی آمده است که در یک مورد اجازهی ریا داریم، آن هم هنگام آموزش اخلاق به فرزندانمان است؛ یعنی انجام اعمال دینی در معرض دید کودک باشد تا او نیز به آن سمت و سو تشویق شود؛ مانند خواندن نماز در کنار فرزند و یا کمک به نیازمندان توسط کودک. رفتارهای یکسان زیادی می توان یافت که خاستگاه واحدی ندارند؛ به منظور متفاوتی انجام می شوند و احتمالاً نتایج مختلفی نیز به بار می آورند.

ارزش هدف تربیتی در این است که «کار را معنادار کند و به آن جهت دهد و وسایل و روشهای آن را معین کند؛ زیرا کسی که هدفی ندارد، لذت کار و طعم تلاش را نمیچشد. تربیت اسلامی هدفمند است و همین هدفمندی والاترین ارزش است. در دین اسلام ، تربیت اطفال و فرزندان از اهمیت و ارزش فوق العاده ای برخوردار است و یکی از وظایف والدین در قبال فرزندان ، این است که به تربیت اخلاقی و پرورش فکری و عقلی آنان همت گمارند و اطفال و نوجوانان را به تحصیل علم و فراگیری شغل مناسب برای امرار معاش و رفع نیازهای ضروری زندگی تشویق کنند .

13- یقینا ارتباط با اهل بیت (علیهم السلام) بیمه کننده فرزندان ما خواهد بود. والدینى که خود فحّاش و دروغگو و لاابالى و هوسران و اهل ساز و نوازندگى و ترانههاى مبتذل و حرام هستند، چگونه از فرزندانشان مىخواهند که افرادى راستگو و درستکار و عفیف باشند؟ برنامه ها باید به صورتی منسجم و هماهنگ باشند، طوری که به کودک نظمی فکری بدهند ، برای طفل قابل درک و فهم باشند و او را درحد توان فکری قانع سازند. این روش بسیار غلط است و نویسنده در کتاب چگونه به کودک خود نه بگوییم به شما میآموزد که چطور در برابر برخی خواستههای نامعقول کودک خود به صورت قاطعانه «نه» بگویید.

اگر کاری که خواسته بودید انجام نداده است درباره آن سوال نکنید تا مجبور به دروغ گفتن نشود. سپس از طریق جمعبندی وتحلیل پژوهشهای انجام گرفته، در باب عملکرد جوانان در حوزه دین و اخلاق نقاط قوت و ضعف در عملکرد یاد گیرنده در ساحت تربیت دینی ـ اخلاقی بازشناسی و تحلیل شد. منابع موجود در این زمینه که از قدیم توسط فلاسفه و مربیان مسلمان تعلیم و تربیت به نگارش درآمده، میتواند به فهم این امر به طالبان حقیقت کمک نماید، که به برخی از آنها و نیز به آثاری از مربیان و نویسندگان معاصر اشاره شد.

مطالعه قرآن و دیگر منابع اصیل اسلامی هر اندیشمند منصف را به این واقعیت و حقیقت غیر قابل انکار میرساند. از آنجا که تربیت اخلاقی به معنی ایجاد انسان اخلاقی است لازم است پیش از ورود به مباحث آن سیمای انسان اخلاقی معلوم گردد. 7. از آنجا که پارهای از یادگیریها به دلیل بی تجربگی و نا آگاهی کودک همیشه قرین با موفقعیت نخواهد بود پدر و مادر سعی کنند بیشتر به موفقعیتها و پیشرفتهای او تکیه کنند تا بر شکستها و خطاهای او.

دیدگاهتان را بنویسید