معنی دیدن خورشید در خواب

حدود 4٫5 میلیارد سال پیش خورشید و بقیه اجزای منظومه شمسی از ابر غولپیکر و چرخان گاز و گرد و غبار به نام «سحابی خورشیدی» (solar nebula) تشکیل شدند. تنها چیزی که از خورشید باقی خواهد ماند یک ستاره نوترونی در حال چرخش سریع یا حتی ممکن است یک سیاهچاله ستارهای باشد اما مسلماً این سرنوشت نهایی خورشید نیست. عمر ما ممکن است بسیار کوتاه تر از آن باشد که بتوانیم چنین تغییراتی را مشخصا و به وضوح تجربه کنیم. سوختن هر لایه نسبت به لایه آخر زمان کمتری نیاز دارد تا رسیدن به لایه نیکل که سوختن آن ممکن است فقط یک روز طول بکشد. اما این سرگرمی زیاد طول نخواهد کشید زیرا با نبود خورشید زمین بسیار سرد میشود و شما نیاز دارید آتش را به صورت مداوم روشن نگه دارید و یا حتی به مرور زمان ذخیره غذایی شما نیز کاهش مییابد زیرا گیاهان بدون نور خورشید و فتوسنتز از بین میروند. اما خورشید زندگی در زمین را امکانپذیر میکند و گرما و همچنین انرژی مورد نیاز مجموعههای مختلف در زمین مانند انواع گیاه را برای تشکیل بسیاری از زنجیرههای غذایی فراهم میکند. همچنین وجود مگنتیت در بازالت، به آن خواص مغناطیسی قابل توجهی میدهد و با استفاده از این تغییرات میتوان میدان مغناطیسی در اعماق اقیانوسها را بررسی کرد.

خورشید شش منطقه دارد که عبارتند از: «هسته» (Core)، «منطقه تابشی» (Radiative zone) و «منطقه همرفت» (Convective zone) که در داخل خورشید قرار دارند؛ سطح قابل مشاهده خورشید که به نام فوتوسفر شناخته میشود، کروموسفر و دورترین منطقه خورشید یعنی تاج. به همین دلیل وقتی سوخت هیدروژن خورشید تمام شود منبسط شده و به یک غول سرخ تبدیل میشود، لایههای بیرونی آن از بین میروند و سپس به عنوان یک ستاره کوتوله سفید جمع و جور در مکان خود مستقر میشود و برای تریلیونها سال به آرامی سرد میشود. به علاوه زمانی که سنگهای آتشفشانی بازالت به تازگی سرد شده باشند، این امکان را فراهم میآورند که بتوان میدان مغناطیسی زمین را اندازهگیری کرد. به علاوه در مورد فرآیندی که موجب تولید انرژی و نور میشود نیز توضیحاتی ارائه دادیم. علاوه بر این خورشید به دور محور خود نیز در حال گردش است. در خط استوا خورشید تقریباً هر 25 روز یک بار دور خود میچرخد اما در قطبهای خود خورشید هر 36 روز زمینی یک بار حول محور خود میچرخد. با این حال این واقعیت در مورد خورشید به همین دلیل ساده که تقریباً به اندازه کافی بزرگ نیست صدق نمیکند. هنگامی که خورشید به مرحله غول قرمز یا RGB میرسد تقریباً تنها 120 میلیون سال از زندگی فعال در خورشید باقی مانده است.

در این مرحله خورشید مجدداً گسترش مییابد (این بار بسیار سریعتر) و درخشانتر میشود. بنابر این دو نیمدوره تنها پس از متوسطگیری مقدار زیادی دادهی رصدی آشکار میشود. پس چرا خورشید منفجر نمیشود؟ اگر واکنشهای همجوشی در هسته خورشید خیلی ضعیف یا خیلی شدید شود ستارهها میتوانند فروپاشی کرده یا منفجر شوند. وقتی حدود ۱٫۳۸ برابر جرم خورشید در هسته آهن جمع شود به صورت عظیمی منفجر میشود و انرژی زیادی آزاد میکند. این اتفاق که سبب فروپاشی ابر گرد و غبار شد میتواند عبور یک ستاره یا امواج انفجار ناشی از یک ابرنواختر باشد اما در هر صورت نتیجه نهایی آن فروپاشی گرانشی در مرکز ابر بود. این اختلال در اواخر قرن 18 توسط دریانوردان ایسلندی شناخته شد. این دما بسیار خنکتر از هسته شعلهور و پرانرژی خورشید است اما هنوز آنقدر بالا است که میتواند کربن (مانند الماس و گرافیت) ایجاد کند. این دانه ها به سبب حرکت همرفتی که از طبقات پایین صورت می گیرد ایجاد می شوند به این صورت دانه های داغ و روشن به سطح خارجی خورشید حرکت می کنند و به سمت بیرون منتشر می شوند و بعد از سرد و تاریک شدن به سمت داخل می روند . دمای هسته این سحابی سیارهای در نهایت بیش از 100,000 درجه کلوین خواهد بود و پس از آن باقی مانده آن سرد میشود و تشکیل یک کوتوله سفید را میدهد.

دمای سطح خورشید (بخشی که ما میتوانیم ببینیم) در حدود 5500 درجه سانتیگراد (10,000 درجه فارنهایت) است. دانشمندان مدتها است که میدانند خورشید زندگی روی زمین را امکان پذیر میکند و ما از انرژی خورشید به روشهای مختلف استفاده میکنیم اما خورشید چگونه انرژی تولید میکند؟ دانشمندان تخمین میزنند که از کل انرژی که خورشید تولید میکند زمین تنها در حدود دو میلیاردم آن را دریافت میکند. اما دریافت این انرژی از مرکز خورشید تا سیاره زمین و فراتر از آن شامل چند مرحله مهم است. بدون آن هیچ پیامی نمیتواند سطح منحنی زمین را بپیماید و سپس دریافت شود. سوالی که در تصویر بالا مطرح میشود این است که «دمای کوری» (Curie Temperature) (دمایی که در دماهای بالاتر از آن برخی از مواد خاصیت مغناطیسی دائمی خود را از دست میدهند و در اکثر موارد دارای خاصیت مغناطیسی القایی میشوند)، برای آهن که در مرکز زمین قرار دارد حدود 770 درجه سانتیگراد است. قطر هر کدام از این دانه ها در حدود 100 کیلومتر است .

دیدگاهتان را بنویسید