مروری بر تجربیات جهانی سیاستهای جمعیتی – ایسنا

آمریکا که دو قرن تجربۀ کار حقوقی بین المللی را دارد، برجام را به گونه ای تنظیم کرده که آنچه می خواهد از آن مصادره کند. در این عرصه ما همراه با دیگر کشورهای حاضر در مذاکرات، عملیاتیسازی روند احیای برجام را در دستور کار داشته و همزمان به طور قاطعانه از حقوق مشروع و قانونی طرفها دفاع میکنیم. در این میان چین، بر رویکرد مبتنی بر رعایت عدالت در این عرصه ادامه خواهد داد و در عین حال بر پیشبرد روند سیاسی و دیپلماتیک حل و فصل موضوع هسته ای ایران به صورت قاطعانه تاکید خواهد نمود. چین چه در گذشته، چه حال و چه در آینده در پی سلطهگری نبوده و آمریکا نیز باید به همین ترتیب عمل نماید. ما از آمریکا میخواهیم به مسئولیتهای خویش بهعنوان یک کشور بزرگ پایبند باشد و بر این اساس محصولات بیشتری را برای بهره برداری مشترک جهانیان ارائه نماید. چین در خصوص مسأله هستهای ایران همواره به مواضع عادلانه و عینی خویش پایبند بوده و بر این مبنا به گونهای سازنده در مذاکرات مرتبط با مسأله هستهای ایران حضور یافته است، بر همین اساس چین در خصوص مسائل دشوار، به میانجیگری بین طرفین پرداخته و همه طرفها را به جستجوی راهکارهای حل و فصل مسائل ترغیب نموده است.

وی افزود: «دولت جمهوری خلق چین تنها دولت مشروع چین است و این واقعیتی است که از لحاظ بین المللی به رسمیت شناخته شده است و هیچکس نمی تواند آن را تغییر دهد». وی افزود:«پایبندی به اصل چین واحد پایه سیاسی گسترش روابط چین و آمریکا و سنگ بنای صلح و ثبات در تنگه تایوان است. چین بارها هشدار داده است که صلح و ثبات در تنگه تایوان که به سختی به دست آمده است با هرگونه تلاش برای استقلال این جزیره، آسیب جدی خواهد دید. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما دفتر امور تایوان در دولت چین روز چهارشنبه اعلام کرد هر گونه دخالت در اصل سیاست چین واحد یا آسیب رساندن به آن تاثیری جدی روی صلح و ثبات در منطقه تنگه تایوان خواهد داشت. این گسترش روابط بین دو کشور و توسعهی اقتصادی چین در ادبیات سیاستمداران غربی همان اجرای «سیاست درهای باز» است؛ اما «سیاست درهای باز» به چه معنی است و با هدایت و خواست رهبران چین مبتنی بر چه چهارچوبی اجرا شده است؟ به علاوه، ایران و هند، که هم مرز با پاکستان هستند، در اینکه پاکستان، به عنوان یک کشور هسته ای، تحت سلطه اسلامگراهای تندروی سنی قرار نگیرد، منفعت مشترکی دارند.

اکنون ، کسانی مانند استاد ” چیو سی گوی ” از دانشگاه پکن و استاد ” لی شوی چین ” از پژوهشگاه تاریخ چین در زمینه مطالعات ” جیا گون ون ” تبحر زیادی دارند . ­لو کانگ از آمریکا خواست به طور مناسبی با مسئله تایوان برخورد کند تا از تضعیف گسترش سالم و باثبات روابط و همکاری های دو جانبه در زمینه های مهم اجتناب شود. بهنظر میرسد چین با «سوسیالیسم به همراه ویژگیهای چینی برای عصر جدید» به نظام اقتصادی متمایز خود دست یافته باشد؛ درحالی که بازارها و مالکیت دولتی شانه به شانه به حیات خود در این کشور ادامه میدهند و سیاست صنعتی هدایتکننده بازار آن است. هدف از چین از این سیاست آن است که از فشارهایی که بر اقتصاد این کشور وارد شده و باعث کندی آن شده است جلوگیری کند. بنا بر ضرورت تحولات بینالمللی و با تغییر نگرش آمریکا نسبت به چین در آغاز دهه ١٩٧٠، رژیم شاه نیز فرصت را غنیمت شمرد و با اعزام اشرف پهلوی، خواهر دوقلوی شاه، به چین در ١٣ آوریل ١٩٧١ و سپس فرستادن فاطمه پهلوی، خواهر دیگر شاه در روز ٣٠ آوریل همان سال به این کشور، قدمهای مثبتی برای آغاز مجدد روابط دو کشور برداشته شد.

به علاوه، از دیدگاه هند، از سرگیری تولید نفت عراق – و نظر به این واقعیت که مجموع ذخایر نفتی ایران و عراق تقریبا با ذخایر نفتی عربستان برابر است- تنگه هرمز را حتی به گلوگاه حیاتی تری تبدیل می نماید. آمریکا باید بهعنوان یکی از الگوهای ایجاد اقتصادی باز در جهان مطرح شود و بر این اساس در امر پیروی از قوانین اقتصادی و اصول تجارت بینالملل نسبت به دیگر کشورها پیش قدم باشد و فضای بازاری عادلانه، برابر و بدون تبعیض را برای شرکتهای کشورهای مختلف از جمله چین مهیا نماید. آمریکا باید از جناح بندی کشورها در مناطق مختلف خودداری نموده و حلقههای بسته خودی و غیر خودی را ملغی نماید. از دهه 50، در مناطق شهری و روستایی زمینها بهترتیب به دولت و نهادهای تعاونی تعلق داشتند. دولت اوباما همچنین هشدار داد پیشرفت های اخیر در روابط آمریکا و چین، می تواند به واسطه تشدید مساله تایوان، تضعیف شود. «آن فنگشان» سخنگوی دفتر امور تایوان در دولت چین در نشستی خبری گفت موضوع تایوان به استقلال و تمامیت ارضی چین ارتباط می یابد. چین به شدت نسبت به حزب حاکم دموکراتیک پیشرو تایوان و رهبر آن مظنون است و فکر می کند این حزب به دنبال استقلال رسمی این جزیره است.

دیدگاهتان را بنویسید