محاسبه مساحت زمین با نقشه گوگل

در حالی که اطلاعات به دست آمده از کاوشگر ناسا در سال 1999 نشان داد هسته کره ماه دو تا چهار درصد از جرم آن را تشکیل میدهد، در صورتی که هسته زمین 30 درصد از جرم آن را تشکیل داده است. 1. ظاهراً «سَبْتْ» عربی نیز، از همین ریشه و به همین معناست. در لغت و استعمالات عرفی نیز گاه روز را در برابر شب بهكار میبرند كه معادل آن در عربی «نهار» است؛ کلمه «یوم» هم معنای «نهار» و هم معنای یک شبانهروز کامل را دربردارد. خوب فکر کنید، زیرا روز و شب معمولی از گردش زمین به دور خودش و به دور خورشید پدید میآید، پس قبل از آفرینش آسمان و زمین، کره زمین و خورشیدی وجود نداشته، تا شب و روز معمولی به وجود آید. سوم: دوازده رکعت نماز که چگونگی ادای آن در اعمال شب نیمه رجب ذکر شده است. روز ۲۷ رجب که سال روز بعثت پیامبر است هم از ایام الله است، چون در ۲۲ بهمن و ۲۷ رجب، خداوند به مردم نعمت بزرگی عنایت کرده است.

از امام صادق علیهالسلام روایت است که حضرت رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرمود که: ماه رجب، ماه استغفار امت من است پس در این ماه بسیار طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده و مهربان است و رجب را “أصب” مى گویند زیرا که رحمت خدا در این ماه بر امت من بسیار ریخته مى شود پس بسیار بگوئید: «أَسْتَغْفِرُاللهَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ». در نهجالبلاغه (خطبههای 91، 130، 133، 163، 182، 192، 199) و در تعدادی از روایات دیگر نیز، از ارضین و هفت زمین سخن بهمیان آمده است. وَالاَرَضینَ السَّبع.(1) البته در اینجا هم نمیتوان گفت منظور امام، حتماً هفت کره زمین بوده است؛ بلكه ممكن است منظور قطعات زمین باشد؛ زیرا زمین مجموعه قطعات خشكی بیرونزده از آبهاست؛ چنانكه در گذشته نیز زمین را هفت بخش میكردند و آن را «اقالیم سبعه»(2) مینامیدند. در دوره اسلامی معمولا مقادیر این جدولها برگرفته از مجسطی بطلمیوس بودهاند (برای نمونه ← بطلمیوس، ص 265؛ حبش حاسب، گ 153ر).گاهشماری و زمانسنجی. برای نمونه ر.ک: محمدبنیعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص256، ح2؛ ج2، ص350، ح1؛ ج3، ص503، ح4؛ ج5، ص547، ح6؛ ج7، ص402، ح4 و ج8، ص329، ح505).

ازاینرو یهودیان این روز را «شَبّات» (به معنای استراحت) مینامند.(1) به همین دلیل است که روز شنبه برای یهودیان روز مقدس و تعطیل است. 2. در جغرافیای قدیم، هریک از هفت قسمت مقدار معمور کره زمین (بین استوا و مدار 53 درجة عرض شمالی) را که اختلاف منتهای طول روز بین وسط هر قسمت و وسط قسمت بعد، نیم ساعت است، هفت اقلیم یا اقالیم سبعه میخواندند (غلامحسین مصاحب، دایرةالمعارف فارسی، ج1، ص184، مدخل اقالیم سبعه). خداوند در یک روز طاغوت را از ایران ریشهکن کرده و در یک روز، حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) را برای هدایت مردم برانگیخت. به گزارش خبرگزاری حوزه، کتاب «سر سفره خدا» با موضوع آشنائی با معارف قرآن کریم به شیوه پرسش و پاسخ به قلم محمد علی محمدی به رشته تحریر درآمده است که در شماره های مختلف تقدیم نگاه شما خوبان خواهیم کرد. اگر هسته های هلیوم زیادی در محیط وجود داشته باشد ( که مغز هلیومی خورشید نیزچنان خواهد بود ) هسته ی دیگری از هلیوم میتواند پیش از واپاشی برلیوم با آن ترکیب شود و یک هسته ی پایدار کربن تولید کند. گرچه به نظر میرسد خورشید بسیار عظیم باشد اما این ستاره در مقایسه با برخی از ستارگان عظیم که جرم زیادی دارند یک ستاره نسبتاً کم جرم است.

انواع مختلفی از خازن ها در بازار موجود است اما یکی از مواردی که محبوبیت زیادی پیدا کرده و وعده جایگزینی و تغییرپذیری باتری ها را در آینده داده است، ابرخازن ها(supercapacitors) هستند که به عنوان Ultracapacitor نیز شناخته می شوند. از ظاهر آیات برمیآید كه زمین یكی بیش نیست و در هیچ آیهای تعبیر «ارضین» نیامده است. ممكن است همانندی آنها، ازلحاظ آفرینش تمام و کمال هریک باشد كه از آیهای دیگر فهمیده میشود: الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَری فِی خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَری مِنْ فُطُور (ملك:3)؛ «کسی که هفت آسمان را تودرتو آفرید؛ در آفرینش او ناهمانندی نیست. هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشری را از گلی خشک، گلی سیاه و بد بو میآفرینم؛ پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم پیش او به سجده درافتید. کدام آیه قرآن است که اگر حروف آن را از آخر بخوانیم همان آیه میشود؟ درباره اینکه منظور از شش روز در این آیه چیست، دو احتمال مطرح است. الله است؛ همان كه آسمانها و زمین را در شش روز آفرید و سپس بر عرش قرار یافت». آیا این بدان معناست كه حضرت یوسف فقط در همان روز چنین مکانتی داشت و فردای آن روز دیگر آن جایگاه را نداشت، یا اینکه یوم در اینجا مدتزمانی فراتر از یک روز متعارف را شامل میشود؟

دیدگاهتان را بنویسید