ماه – ویکی نجوم

از حضرت موسى بن جعفر علیهماالسلام روایت شده است: «هر کس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد، آتش جهنم یک سال از او دور شود و هر کس سه روز از آن را روزه بگیرد بهشت بر او واجب میگردد. البته با توجه به قرائن موجود در کلام حضرت امیر در همه موارد «ارضین» به معنای قطعات زمین و خشکیهاست.پس اگر زمینهای هفتگانه را بتوان از قرآن برداشت کردمیتوانیم به یکی از معانی گذشته یعنی هفت قطعه و اقلیم زمین همانگونه که در روایات آمده یا هفت کرهخاکی یا هفت طبقه داخلی زمین حمل کنیم. البته اگر مثلیت در این آیه را به معنای «مثل همبودن در عدد هفت» بدانیم. امّا قرآن از طریق وحی خبر از وجود آنها میدهد پس ممکن است در آینده آسمانهای دیگری کشف شود و گزارهدینی به اثبات برسد. ایشان واژه «ثم» در آیات سوره فصلت را ظاهر در بعدیّتِ در ذکر و خبر میدانند، نه بعدیت در زمان.

البته در بین همین احتمالات نیز که ذکر شد برخی با ظاهر آیه مناسبتر است و برخی از ظاهر آیه دورتر است که قضاوت و اختیار هر معنا را به عهده خوانندگان صاحب نظر میگذاریم هر چند در این موارد قضاوت قطعی بسیار سخت است. ماه بیشترین اثر را در جزر و مد زمین دارد البته در این زمینه خورشید نیز اثرگذار است. البته ناگفته نماند که این ابر کامپیوتر نسبت به رده بندی قبلی یک رده افت پیدا کرده است. 5ـ بیآزار شیرازی: وی عرش را کائنات لایتناهی قلمداد میکند و آسمانهای هفتگانه را کراتی بر میشمارد که به دور زمین و خورشید در حرکتاند. این محدث مشهور شیعه دربارهٔ آیۀ 29 سوره بقره که میفرماید: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلىَ السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ مینویسد: هفتگانه بودن آسمانها منافاتی با نهگانه بودن آنها که در علم نجوم ثابت شده است، ندارد؛ زیرا در زبان دینی از آسمان هشتم و نهم به کرسی و عرش تعبیر شده است.

11ـ نظری که امروز، مشهور است این است که همه این سیارات، ستارگان و حتی کهکشانها فقط آسمان اول قرآن هستند و شش آسمان دیگر خارج از دیدگاه بشری هستند. این اختلال ممکن است چند ساعت یا حتی چند روز ادامه یابد . 2. با توجه به ابهامی که در معنای هفت آسمان قرآن وجود دارد و با توجه به ابهاماتی که در مورد آسمان و کهکشانها از نظر علمی وجود دارد و نظریههای متفاوت و بالندهای که هر روز ارائه میشود، نمیتوان گفت که نظر قطعی قرآن کدام نظریه است.و با توجه به این مطلب،ادعای اعجاز علمی قرآن در آیات مربوط به هفت آسمان صحیح به نظر نمیرسد و حتی اگر یک نظریه علمی در مورد هفت آسمان به اثبات برسد باز اعجاز علمی ثابت نمیشود چرا که همانطورکه گذشت هفت آسمان قبل از اسلام در قوم نوح و بین یهودیان مطرح بوده است. بنا بر آنچه گذشت ظاهراً مراحل خلقت آسمان و زمین و اقوات رویهمرفته باید در هشت روز صورت گرفته باشد؛ پس اینکه خداوند در آیات دیگر میفرماید آسمانها و زمین را در شش روز آفریده است، به چه معناست؟ این انفجار فقط برای ستارگانی که تقریبا هم جرم یا کوچکتر از خورشید هستند پیش می آید این امر در نتیجه این واقعیت است که مغزی چنین ستارگانی در اثر گذشت زمان به چنان چگالی بالایی می رسد و دما برای سوزاندن هلیوم چنان بالا می رود که مغزی نه به صورت گاز بلکه همانند یک جسم صلب جامد عمل می کند.

آنان طیف یک عنصر شناخته شده را در کنار طیف خورشید می گذارند و تحقیق می کنند که آیا همه ی خطوط آن عنصر با خطوط متناظر موجود در طیف خورشید مطابقت دارد یا خیر. آیا به خوبی نمیتوان فهمید که آنچه رجم شیاطین است این خورشیدها نیستند که ستارگان قابل رؤیت ما هستند. جرم خورشید ظرف چند دقیقه به کربن تبدیل میشوند. لازم است برای بیان این نظر چند مقدمه بیان شود. احتمال سوم دراینباره این است که روز به معنای مرحله است. 3ـ مطالبی که دکتر سها با استناد به حدیثی که از تفسیر طبری نقل کرده به خاطر منبع آن فاقد اعتبار است. 4ـ دکتر سها در اینجا با استناد به حدیث تفسیر طبری، وجود هفت طبقه زیرین زمین و سقوط از آنها را به پیامبر اسلام(ص) نسبت میدهد و نتیجه میگیرد که این مطالب را از افسانههای هند و یونان اخذ کرده است. فخررازی (ذیل بقره: 22) با اشاره به اینکه خورشید زینت آسمان است، آن را مانند چراغی دانسته است که در هنگام روشنی به مقدار نیاز به اهل خانه روشنایی میبخشد و با تاریکشدن خود در شب، استقرار و آرامش را به آنان ارزانی میدارد. بنا به همین دلیل زمین و ماه را همراه باهم یک سیاره در نظر میگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید