ماسه ، ج 1، ص 108)

آمده است که در این ماه مادهشترها برای جفتگیری دُمشان را بلند میکردند و این موضوع دلیل نامگذاری این ماه شده است. نیروی حیات، توان بالقوه و نهانی که ما را به رشد و در عین حال مرگ وا میدارد، البته در کنار غرایز و احساساتی که با توان بسیار ما را هدایت میکنند.این انرژی، به مانند جریان الکتریسیته در خانه که میتواند به گرما، نیرو، صوت و تصویر تبدیل شود، در پس تمامی کارکردهای ما نهفته است. پدیدهای که گاه میتواند زندگی فرد رویا بین را تغییر داده و یا هشداری در رابطه با آینده او باشد. صاحبش را میشناسد و خود را برای او لوس میکند. هنوز هفت آسمان کشف نکرده است و قرآن ادعا میکند هفت آسمان وجود دارد.پس با توجه به احتمال اشتراک لفظی واژه «آسمان» نمیتوان گفت دو گزاره فوق معارض است و اگر هم هر دو (علم و دین) یک معنا را از آسمان اراده کنند باز هم علم وجود آسمانهای هفتگانه را نفینمیکندبلکه آنها را اثبات نکرده است. تعبیر خواب خواستگاری میتواند به موقعیتها و پیشنهادات جدیدی که هم اکنون و در زندگی بیداری با آنها رو به رو هستید اشاره داشته باشد.

این رویا میتواند نشانهای از سن و سال فرد رویابین نیز باشد. خواب و رویا یکی از پدیدههایی است که تمام مردم دنیا آن را تجربه میکنند. باید به روش غیر مستقیم این جرم زمین را اندازه گرفت چون نمیتوان آن را روی ترازو گذاشت. آنها باید در اتاقهایی بزرگ و دمای بسیار پایین نگهداری شوند. در حال حاضر از ابررساناهای دمای پایین در دستگاههای MRI استفاده میشود. وقتی شخصی که به ما نزدیک است میمیرد، به دورانی قدم میگذاریم که رابطه ما با او تغییر میکند و از موجودی حاضر در عالم ماده به موجودی زنده در خاطرات و زندگی درونی ما تبدیل میشود. در جهان زمین مرکز ، زمین در مرکز عالم قرار داشته و خورشید و سیارات و ستارگان حول آن میگردند. همچنین تشکیل یک ستاره و تغییرات آن با توجه به جرم ستاره اتفاق میافتد و ارتباطی میان شانس و بدشانسی شما با ستارگان وجود ندارد.

چیزی تحت عنوان این موضوع در منابع علمی وجود ندارد. برای آگاهی از تفسیر کامل رویا به مقاله تحت عنوان تعبیر خواب مار مراجعه نمایید. این ستاره بسیار به قطب شمالی آسمان نزدیک است و به همین دلیل قرنها است که از آن به عنوان ابزاری برای جهتیابی در نیمکره شمالی استفاده میشود. 3ـ مرحوم حاج ملا هادی سبزواری: ایشان ملک هشتم را کرسی و ملک اطلس (فلک نهم) را همان عرش میداند و علت آن را جمع بین عقل و شرع بیان میدارد. برای مثال طبق حدیثی که در تفسیر قمی درباره معراج پیامبر آمده است، حضرت آدم و برخی از فرشتگان از جمله ملک الموت در آسمان اول، حضرت یحیی و حضرت عیسی در آسمان دوم، یوسف در آسمان سوم، حضرت ادریس در آسمان چهارم، هارون بن عمران در آسمان پنجم و موسی بن عمران در آسمان ششم زندگی میکنند. بیست هفتم ماه رجب همان روز بعث پیامبر گرامی ما مسلمانان میباشد که روز بسیار گرانقدر و با ارزشی برای ما مسلمانان و شیعیان میباشد. ستاره قطبی بیش از 430 سال نوری از زمین فاصله دارد اما درخشندگی بسیار بالای آن باعث میشود تا برای ما در آسمان قابل مشاهده باشد.

این مواد یک انتها یا دم نیز تشکیل میدهند که طول آن میتواند میلیونها مایل باشد. تعبیر خواب مرده میتواند شما را از فضای کلی رویا آگاه سازد. خواستگاری در خواب استعاره از یک تصمیم گیری مهم است که در زندگی بیداری با آن رو به رو شدهاید و شما را به چالش کشیده است، مثل پذیرفتن یک دوست یا گروه دوستی جدید که شما را با فضای ذهنی جدیدی رو به رو میکند. این امر حاکی از آن است که زمانی، احتمالا حدود 3 میلیارد سال پیش، ماه میدان مغناطیسی به قدر کافی قوی داشته که توانسته است در حین تبلور سنگ ها، یک میدان مغناطیسی درونی در آن ها ایجاد کند. امتداد رشته کوه های ماه به صد ها کیلومتر و ارتفاع آن ها به بیش از 6 کیلومتر بالاتر از سطح دریا ها می رسد.نواحی مرتفع ماه به نام همان رشته کوه های زمینی مانند رشته کوه های آلپ و پیرنه خوانده می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید