قرآن و کیهان شناسی

پس نظریه اطلاعات مجموعه آگاهی که می تواند در زمره ساینس قرار بگیرد یعنی هم سنخ با ساینس است با همان ارکان ساینس ، آیا این آگاهی عین وجود است یا به عبارتی این آگاهی عین جهان و کیهان است؟ این کتاب به عنوان یکی از باارزش ترین آثار ادبی تصوف در کنار نوشته های بزرگ ترین شعرای فارسی زبان قرار دارد. اما به طور نظری راهی وجود دارد که از آن میتوان به جهانی در حال انبساط دست یافت که همیشه یکسان به نظر میرسد.

حال سوال اینجاست که آیا می شود حوزه آزمایشگاه و تجربه را در حوزه اطلاعات صرف وارد کنیم .؟ در آن روایت امام رضا (علیه السلام) بعد از ذکر عبارت «بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها» تصریح می فرماید که ستون هايي هست و ليكن شما آن را نمى بينيد145. خوب پس با محکی رئالیستی «ساینس» نظری قابل قبول تلقی نمی شود، اینجا یک برخورد دیگری هم داریم مراوده دو رکن از سه رکن یعنی متافیزیک و ریاضیات ، آیا این دو ترکیب ترکیبی رئالیستی بدست می دهد ، ایده ها ، ایده های متافیزیکی با اثباتها و الگوریتم های ریاضی و منطقی که نمودی در آزمایشگاه نداشته باشند،بالتبع در حوزه «ساینس» قرار نمی گیرند و به نظر به رکن ریاضیات نزدیکترند ،اگر در آزمایشگاه هم تجربه شوند آنگاه در زمره ساینس قرار می گیرند .

حال به بحث اصلی باز میگردیم:همانگونه که گفته شد یکی از شرایطی که ارسطو برای محرک و علت فاعلی حرکت بر میشمارد، تماس میان محرک و متحرک است.بر طبق نظر ارسطو چنین محرکی خود نیز متحمل حرکت و تغییر خواهد شد.چون عکس العملی از متحرک بر محرک وارد میآید. علم پیشنهاد می کند که جهان از “هیچ” خلق شده است. و منظور از «فتق» انفجار بزرگ است که تمام اجرام عالَم را از هم جدا کرده و در گستره کائنات پراکنده کرده است. فیلسوفانی چون افلاطون و ارسطو در مورد کیهان نظراتی ارائه دادند. ارسطو در جای دیگر، متحرک و محرک را به دو قسم کلی«اتفاقی»و«ذاتی»تقسیم میکند و در تعریف این دو میگوید:«برای آن چیزی حرکت اتفاقی است که به موجودی که تولید حرکت میکند و یا حرکت مییابد تعلق داشته و یا شامل آن باشد.

2) آسمان در اینگونه تعابیر به معنای أمری معنوی (مقام قرب و حضور) است (طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 16/247). 3) آنچه از آسمانها تاکنون کشف شده، همه از آسمان اول است و ما از شش آسمان دیگر خبری نداریم (مکارم، تفسیر نمونه، 1/165؛ صادقی، زمین آسمان و ستارگان از نظر قرآن، ص226). در این آیه شریفه، به این نکته اشاره شده است که آسمان در حال گسترش و انبساط است. در سری اول برنامه تلویزیونی «پرسمان» با موضوع «قرآن و علوم طبیعی» طی نه قسمت، به تعدادی از اشارت علمی قرآن کریم در حوزه های نجوم و کیهان شناسی پرداخته و بخشی از سوالات قرآنی و علمی مخاطبان پاسخ داده شد که قسمت های مختلف این برنامه را میتوانید از اینجا مشاهده بفرمایید.

اگر با چنین مشکلی مواجه شدید، میتوانید به کتاب نجوم کروی نوشتهی آقای سادات موسوی (از دارندگان مدال طلای المپیاد نجوم) و بخش نجوم کروی کتاب ستاره شناسی، اصول و عمل نیز مراجعه کنید و پس از آن به حل سوالات کتاب اسمارت بپردازید. این گرایش ارتباط نزدیکی با نجوم و اختر فیزیک دارد ولی مباحث آن بسیار کلان تر و در دایره مباحث سیاهچاله ها و نظریات درباره گرانش کیهانی و پرتوهای کیهانی می باشد. بدین سان در هر آن، لطافت و جمال الهی همه ی اشیاء را در جهان بوجود می آورد.

دو دست خدا مشغول شکل دهی موجودات اند و از این جاست که جلال و جمال، لطافت و قهاریت، گیرندگی و دهندگی زندگی، بلند کنندگی و پست کنندگی و همه صفات متقابل خداوند در عالم وجود نشان داده شده اند. این مواد اولیه با انفجار بسیار مهیبی در همه جهت ها پراکنده گردید و اینکه شاهد انبساط عالم هستیم از آثار آن انفجار اولیه است که باعث شده اجزای کیهان در حال دور شدن از یکدیگر باشند. شبهات ناقد که گاه برخاسته از سوء فهم وی از مفاهیم مطرح شده در قرآن است و گاه ناشی از درک نادرست یا ناقص وی از نظریات علوم جدید و استنتاج نادرست از آن هاست، فاقد پشتوانه علمی و اغلب خارج از موازین و منطق نقد علمی است و در هر مورد، بی پایگی آن ها با استناد به آراء تفسیری و آخرین نظریات علمی اثبات شده است.

در دهه 1920 ستاره شناس امریکایی، ادوین هابل (1889-1951) متوجه شد کهکشان ها، مجموعه های ستاره ای کاملا مستقلی هستند که در فواصل بسیار عظیمی از ما قرار گرفته اند و عضو کهکشان راه شیری نیستند. به این ترتیب معلوم شد که کهشکان راه شیری یکی از میلیاردها کهکشانی است که عالم را پر کرده اند. پس عالم جایگاهی است که آن گنیجه ی پنهانی توسط مخلوقات شناخته می شود. به خاطر كارآيي بالاي هيئت بطلميوسي در محاسبات نجومي همانند تعيين زمان طلوع و غروب خورشيد و پيش بيني دقيق رويدادهايي همانند كسوف و خسوف و مطابقت داشتن با مشاهدات عادي، اين نظريه در حدود 1500 سال بر انديشه نجومي بشر حاكم بود و مخالفت جدي با آن صورت نمي گرفت تا اين كه «كوپرنيك»146 در قرن شانزدهم يك طرح خورشيد مركزي پيشنهاد كرد كه در آن خورشيد در مركز منظومه شمسي قرار دارد و زمين مانند يكي از سيارات، روي مدارهاي دايروي حول آن حركت مي كند147.

یعنی جهان حاوی موادی است که بین آنها قوانینی برقرار است که طبق اسلوب ریاضی قابل پردازش است که انسان می تواند بدان اشراف پیدا کند یعنی این یک خاصیتی است که در بین مواد در جهان قرار دارد، که اینگونه است ، چگونه بگوئیم آگاهی عین وجود است؟ همانطور که میبینیم در تقسیم اخیر، قسم اور تقسیم اولیه حذف شده و قسم دوم و سوم باقی مانده است، ضمن اینکه نام قسم اول بر قسم دوم نهاده شده است. در این حالت که در اصطلاح به آن حالت «تکینگی» (Singularity) می گویند زمان و مکان وجود نداشت و قانون فیزیکی بی معنا بود.

اما از آنجا که مبدأ و منتها ضد یکدیگرند پس باید از یک جنس و مقوله باشد مثلا حرکت از یک رنگ به رنگ دیگر یا از یک مکان به مکان دیگر. و در کیهان شناسی فلسفی ، که موجودات فیزیکی را بدون تمایز مطالعه می کند: همه آنها حرکت ، مکان و زمان مشترک دارند. این امر به انحاء مختلف محقق گشت؛ بویژه بهواسطه طریقتهای عرفانی موجود و در دسترس که نقش عمدهای در شکل گیری جوامع در تمامی عالم اسلامی داشت. این اشکال با خصوصیاتی که ارسطو بعدا در کتاب فیزیک و متافیزیک برای محرک نامتحرک اول بر میشمارد، تقویت و تشدید میشود.از جمله خصوصیات محرک نامتحرک اول، غیر مادی بودن است.حال سؤال این است که چگونه یک موجود غیر مادی در موجود مادی حرکتی را ایجاد میکند.

این چنین به نظر می رسد که شب و روز در هم آمیخته است. اين قوانين نشان دادند كه اگر خورشيد به عنوان مرجع در نظر گرفته شود، حركت سيارات به راحتي قابل توصيف است. علم النفس، شاید سهل و ممتنعترین درس در بین مجموعه دروس روانشناسی در کنکور سراسری و دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد روانشناسی باشد. تعدد و تنوع زیاد منابع مورد استفاده در این درس نیز یکی از مشکلات دیگر است که به ترس دانشجویان دامن زده و منجر به اجتناب بیشتر آنان در یادگیری این درس مهم گردیده است.

در این نظریه، فضا در مجاورت ماده انحنا پیدا می کند و اجسامی که از کنار آن عبور می کنند، مجبورند که در مسیر منحنی حرکت کنند و مسیری را انتخاب می کنند که کوتاهترین مسیر باشد. قائلین به تئوری «انفجار بزرگ» این گونه استدلال می کنند که مشاهده ثابت می کند جهان در حال انبساط است، حال اگر زمان را به عقب برگردانیم (مثل فیلمی که به عقب برده می شود) به ناچار بایستی عالم کوچک تر از الان بوده باشد. او در اوائل قرن هفدهم ميلادي پيش از آن كه نيوتن قوانين حركت خود را كشف كند، سه قانون را براي توصيف حركت سيارات اعلام كرد.

فلسفه فعالیتی از انسان است که مفاهیم و تأملات بی شماری را درباره زندگی ایجاد می کند. 7. چنین ، J. ، (s.f) ریشه جهان و کیهان شناسی و فلسفه معاصر. 35) این نکته راس البته روشن است، زیرا کیفیت در فلسفه ارسطو یکی از اعراض بشمار میرود و شامل کیفیات ماهوی نمیشود و کیفیات ماهوی در واقع به مقوله جوهر باز میگردند. مسئله انرژی تاریک و جرم تاریک نیز از جمله مباحث مطرح در کیهانشناسی امروزی است. این مشاهده دیدگاه «انبساط عالَم» را بنا نهاد که امروزه یکی از پایه های اساسی کیهان شناسی نوین است.

نا گفته نماند که این دیدگاه، اساس تئوری «انفجار بزرگ» است که در قسمت قبل از آن نام بردیم. با این حال کمی بیشتر از یک دهه بعد، ستاره شناس آمریکایی ادوین هابل متوجه شد که کهکشان ها در واقع از ما دور می شوند و این نشان دهنده گسترش جهان است. با در نظر این حقیقت علمی که جهان در حال انبساط است، مفاد آیه شریفه فوق به روشنی نشان دهنده اعجاز علمی قرآن کریم و نازل شدن آن از سوی خالق هستی است که به همه جزئیات آفریده خود آگاهی دارد و بخشی از آن را در قرآن کریم به عنوان آیه و نشانه قدرت خود بیان فرموده است باشد که بندگان پند گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید