فهرست کامل + تاریخ و تاریخچه – کجارو

امیر کبیر در نامهها از همسرش با عنوان «ملکزاده خانم» و گاهی «خانم» اسم میبرد و هیچگاه در هیچ یک از مراسلات او به شاه حتی هنگام گله از همسرش او را «همشیره همایونی» خطاب نمیکرد. او فرزند سرهنگ دکتر تقی معتضد تهرانی است. او در نامهای به رییس مجلس شورای اسلامی تکذیب کرد که فرزند سرلشکر علی معتضد (با نام قبلی نخجیری اصفهانی) بوده است و اعلام کرد شغل پدرش رییس بهداری دانشگاه جنگ بوده است. او بعدها توانست در رشته خودش یعنی تاریخ و جغرافیا در سال ۱۳۴۹ فوقلیسانس هم دریافت کند. امیرکبیر نامههای خودش را با «هو» آغاز میکرد و مکاتبه با شاه را با جمله «زیاده جسارت نورزید، باقی الامر همایون مطاع» و نظایر آن به پایان میبرد.

در نامه جعلی مورد بحث خطاب به ناصرالدین شاه، گفته شده «سخن هزل بر زبان راندهاید»، اما در پایان اضافه شده: زیاده جسارت است! این حکومت پس از ۱۲۹ سال به پایان رسید. این ویروسها بهطور طبیعی در انسان ها و پستانداران و پرندگان شیوع پیدا میکنند، با این حال تاکنون میلیون ها کروناویروس منتقل شده به انسان، کشف شدهاست. کروناویروسها در دههٔ ۱۹۶۰ کشف شدند و مطالعه بر روی آنها بهطور مداوم تا اواسط دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت. سیاوش برای پاک شدن از گناه و اثبات بی گناهی خود از آتش عبور کرد و به سلامت گذشتن او از آتش گواهی بر پاکی او شد.با بررسی منابع مختلف، پژوهشگران قدمت جشن چهارشنبه سوری را حتی به دورههای پیش از زرتشت نسبت میدهند، اما شیوه برگزاری آن به شکلی متفاوت از زمان حال حاضر بوده است و همین اختلافها باعث به وجود آمدن شبهه در قدمت جشن چهارشنبه سوری میشود.از رسوم متداول در جشن چهارشنبه سوری، سر زدن به بزرگترها و روشن کردن آتش بر بام خانهها بوده است که امروزه جای خود را به آدابی دیگر داده است.

زمان امیرکبیر هیچکس طهران را با ت نمینوشته، هنوز فرهنگستان زبان و ادب فارسی تأسیس نشده بود که بر املای تهران با ت (به جای طا) تأکید کند. بعد از میرزا فضل الله، (برادر میرزا آقاخان نوری صدراعظم) که حاکم قم بود، عباس میرزا ملکآرا برادر کوچکتر ناصرالدین شاه، حاکم قم بود. عباس اقبال آشتیانی و دکتر فریدون آدمیت در کتبی که در مورد امیرکبیر نوشتهاند، کوچکترین اشارهای به نامه وی در مورد عمه ناصرالدین شاه ندارند. در کتاب اسناد و نامههای امیرکبیر کپی دستخط وی موجود است.

کتابخانه تاریخ ایران اسلامی، مشتمل بر مهمترین کتاب های کهن مربوط به تاریخ ایران است. این کتابخانه تلاشی است برای معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدن بزرگ ایران اسلامی که راه دستیابی به اطلاعات مربوط به تاریخ ایران را تسهیل نموده و ابزار تحقیق و پژوهش را برای همه فرهیختگان به خصوص تاریخ دانان، مورخان و دانش پژوهان این رشته فراهم مینماید. این واژه به مشخصهٔ ظاهری ویریونها (شکل عفونی ویروس ) که در زیر میکروسکوپ الکترونی دیده میشود، اشاره دارد که یادآور تصویری از یک تاج سلطنتی ، یا تاج خورشیدی است.

حتی سینوهه پزش معروف مصری در کتابش به آن اشاره کرده است. در این بخش از فرهنگ و هنر نمناک سعی کرده ایم تا مروری بر حکومت ها از ابتدا تا پس از اسلام در ایران داشته و پادشاهان هر دوره را معرفی کنیم. اولین مبتلایان به کرونا در کشورهای لبنان ، بحرین ، عراق ، افغانستان ، عمان ، پاکستان ، گرجستان ، جمهوری آذربایجان ، عربستان ، استونی ، نیوزیلند و مجارستان همگی افرادی هستند که طی سفر به ایران به این ویروس آلوده شدهاند. این کتاتب زبانی ساده و بیتکلف دارد و از پرداختن بیش از حد به جزئیات پرهیز کرده است .با گوش دادن به کتاب صوتی تاریخ ایران مدرن، با کلیات و روندهای عمده تاریخ معاصر ایران طی دو سده اخیر آشنا خواهید شد.

از این رو کروناویروس را «ویروس تاجدار» نیز مینامند. در تقویم ایران باستان بهدلیل همزمانی با ولادت و مرگ یک شخص، روزی را نامگذاری نمیکردند؛ بلکه تنها منش و بزرگی انسانها ارزش ثبت کردن روزی بهعنوان جشن را داشته است.نامگذاری روز پدر در تقویم ایران باستان همزمان با جشن شهریورگان، بهدلیل نزدیکی معنی این روز با جایگاه پدر در خانواده بوده است؛ همان طور که اسفندگان را بهدلیل زایش زمین روز زن مینامیدند.

۱. شاه شاهان نماینده اورمزد در روی زمین است. ایرانیان اعتقاد داشتند که در این شب میترا بر اهریمن پیروز میشود و پس از آن سیاهی و تاریکی بهسمت نابودی میرود و به همین دلیل روزها بلندتر و شبها کوتاهتر میشوند. در این دوران و پس از تاسیس مجلس شورای ملی، نظام حکومتی ایران به سمت پارلمانی تغییر جهت یافته و اولین کابینه انتخابی مجلس در مرداد ۱۲۸۵ عمدتا متشکل از نخبگان و اعیانی نظیر مشیرالسلطنه(نخست وزیر و وزیر داخله)، مشیرالدوله(وزیر عدلیه)، سعدالدوله(وزیر خارجه)، قوام الدوله(وزیر مالیه)، مستوفی الممالک(وزیرجنگ)، مجدالملک(وزیر تجارت)، نیرالملک(وزیرمعارف) و مهندس الممالک(وزیر فواید عامه) بود. روزنامه وطن امروز روزنامهای بود که مجوز انتشار خود را در بهمن ۱۳۸۶ از وزارت ارشاد دریافت کرده و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ انتشار خود را آغاز کرد و پس از ۱۰ سال فعالیت در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ اعلام کرد که به دلیل مشکلات مالی دیگر فعالیت نخواهد کرد، اما در نهایت در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۸ فعالیت خود را مجددا از سر گرفت.

مزدک جنبش مذهبی سیاسی خود را در حدود اواخر سده پنجم و اوایل سده ششم میلادی آغاز کرد. نامههای امیرکبیر خطاب به ناصرالدین شاه با عباراتی چون «قربان خاکپای همایون مبارکت شوم» آغاز میشد و جاعل آن به اصطلاح سند نمیداند که «قربانت شوم» برای طبقه خاصی به کار میرفت. انتشار دستخط منتسب به امیرکبیر و بحث بر سر اصالت آن چندین سال است که دستخطی منتسب به امیرکبیر دست به دست میچرخد و در سایتها و وبلاگهای فارسی تکثیر میشود.

شیوه خط و پیچ و خم کلمات آن دستخط ساختگی کوچکترین شباهتی با خط امیرکبیر ندارد. در مجموعه مکاتبات امیرکبیر هم که آقای سیدعلی آل داوود، تدوین و نتظیم نموده و در دسترس است، نشانی از به اصطلاح سند مزبور نیست. هشتاد نامه امیرکبیر به ناصرالدینشاه، به مناسبت روز اسناد ملی رونمایی شده و در معرض دید همگان قرار گرفتهاست. دولت ساسانی حکومتی ملی و متکی به دین و تمدن ایرانی بود و قدرت بسیار زیادی کسب کرد. دين آنها دين زرتشت و نيز پرستش اجداد آنها بود.

در میان این جشنها، اردیبهشتگان، شهریورگان و آذرگان که از جشنهای ماهانه در ایران باستان بودند نیز قرار میگیرند که در قسمتهای قبل به معرفی آنها پرداختیم. بر اساس شواهد باستان شناسی بسیار متعدد ، ایران دارای تمدنی چند هزار ساله است که پیشینه آن به هزارهای قبل از میلاد مسیح برمی گردد که دارای فرهنگ و تمدنی غنی و بسیار درخشان که گاه کمتر شناخته شده است می باشد.

با معاشرت چند دقیقه ای با مردم، مصاحبت با آنان در مورد هر موضوعی و مشاهده ایشان در حین انجام کارهای روزمره شان قطعا می توان این واقعیت محض را متوجه شد. نکته مهم در روایت کتاب، زبان ساده و عامیانه آن است که این موضوع به مخاطب کمک میکند تا به راحتی در جریان اتفاقات تاریخ معاصر ایران قرار گیرد. بخش پایانی کتاب به پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 میپردازد و پس از آن به وقایع منجر به شکلگیری جمهوری اسلامی ایران و تصویب قانون اساسی اشاره میکند. خسرو معتضد (۱۳۲۱) تاریخنگار ، مجری و کارشناس «برنامههای تاریخ معاصر» در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است.

خسرو معتضد متولد ۱۳۲۱ در تهران، به عنوان تاریخدان و مجری تلویزیون ایرانی شناخته میشود. به عنوان پیش درآمد برخی از پژوهش های جدید در بارهی تاریخ ایران باستان نیز در برنامه گنجانده شده است. هرچند به گفته برخی متخصصان از دی ماه بیمارانی با علائم کروناویروس به مراکز درمانی مراجعه کردهاند که به علت نو پدید بودن بیماری مورد شناسایی قرار نگرفتهاند و به گفته معاون وزیر، چون در مقطع اوج همهگیری بیماری آنفلوانزای H1N1 بود، نظام سلامت به اشتباه آن را آنفلوانزا تشخیص داده و دیر متوجه ورود بیماری میشود.

«میر» همان حاجی فیروز امروزی است که از چند روز مانده به سال نو در خیابانها نوید بهار میدهد. در ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ایران به اولین کشور دنیا تبدیل شد که پس از یک دورهٔ کاهش شمار مبتلایان، وارد موج دوم همهگیری کرونا شد. در ۳ فروردین ماه ۱۳۹۹ رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که «قرنطینه سطح سه علیه کرونا در حال اجراست» اما محدودیتهای بیشتر مستلزم حکومت نظامی است که نه ممکن است و نه مطلوب. بیگمان کلید موفقیت کیاکسار دوم برنامه توسعه نظامی و سازماندهی مجدد ارتش بود که بلافاصله پس از آنکه جانشین پدرش فرورتیش شد، اجرا کرد.

در ۹ اسفند، کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد شیب نمودار ابتلا به ویروس کرونا در روزهای آینده کماکان صعودی خواهد بود. در ۱۴ اردیبهشت بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۶۱ شهر کشور در وضعیت قرمز قرار دارند که دارای بیش از سه نفر بیمار بستری در هر صدهزار نفر جمعیت هستند و تعداد ۱۳۲ شهر در وضعیت سفید قرار دارند که حداکثر یک بیمار بستری به ازای هر صد هزار نفر جمعیت دارند. مدیر مسئول این روزنامه مهرداد بذرپاش بود که در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۸۸ با رای هیئت نظارت بر مطبوعات، مدیر مسئولی این روزنامه به محمد آخوندی تغییر پیدا کرد.

روز چهارشنبه ۱۴ اسفند حسن روحانی ، رئیسجمهور سابق ایران گفت:شیوع ویروس جدید کرونا تقریباً تمامی استانهای کشور را دربرگرفته است. تخمین زده میشود که نزدیکترین نیای مشترک (MRCA) تمامی کروناویروسها تا ۸۰۰۰ سال قبل از میلاد وجود داشتهاست، اگرچه برخی از مدلها تا ۵۵ میلیون سال یا بیشتر را نیز ذکر میکنند که این نشان از همبستگی تکاملی طولانی مدت با خفاشها و پرندگان دارد. تاریخ ایران را اصولا به دو بخش کلی تاریخ ایران قبل از اسلام و تاریخ ایران بعد از اسلام تقسیم می کنند که اینها خود نیز به بخش های کوچکتری تقسیم می شوند. حکومت آل بویه در واقع استقلال طلبانی بودند که بعد از ورود اعراب برای برگشت به ایران قبل و به دست آوردن عزت ایرانی حکومت هایی مستقل را تشکیل دادند.

دیدگاهتان را بنویسید