فناوری اطلاعات یا IT چیست؟

فناوری اطلاعات امکان جهش زیر ساختهای فقیر را طوری فراهم ساخته که دوری از بازارها دیگر عامل زیان نیست و کانالهای توزیع ناکارآمد، دیگر از میان رفته و به گذشتهها متعلق میشوند. نرم افزار BPMS دیدگاه این امکان را به واحد فناوری اطلاعات میدهد تا فرآیند درخواست و ارائهی خدمت از واحد فناوری اطلاعات را مکانیزه کرده و به این ترتیب به کارکنان سازمانها این امکان را بدهند که هر زمان که با مشکل برخورد کردند درخواست راهنمایی یا درخواست کمک خود را ثبت کنند. مدیریت و راه اندازی ایمیل: برقراری ارتباط موثر با ایمیل یکی از توانایی هایی است که در هر رشته ای به آن نیاز دارید. مسأله مهم، پیگیری اجرای اسناد حول موضوعات مشترک، عینی و ملموس برای هر یک از همسایگان است. ICT به عنوان یک رشته نو ظهور با چالش های بسیاری رو به رو است. میتوان از ارتباطات مطمئن و در دسترس بصورت کارآمد، به عنوان بخشی از ابزار مطرح سازی مشکلات جهانی بهرهگرفت. اما در تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات میتوان گفت؛ فناوری عبارت است از گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد که با استفاده از ابزار رایانهای و مخابرات صورت پذیرد.

از میان دانشگاههای شهرستانی که موفق به راه اندازی این رشته در مقطع کارشناسی ارشد شدهاند هم میتوان به دانشگاه رازی کرمانشاه و دانشگاه سیستان و بلوچستان اشاره کرد. به عبارت بهتر معماری عملکردی و تشکیلاتی دستگاه متولی سیاست خارجی انقلاب اسلامی در دوران قبل از انقلاب انجام شده آن هم در دوره ای که بزرگترین دشمن امروز، دوست، و بزرگترین دوست امروز دشمن تلقی میشد، لذا با گذشت قریب به نیم قرن از تاریخ طراحی و تصویب این قانون نمیتوان از این سازوکار قدیمی انتظار کارایی و عملکرد مطلوب و موثر در طراز اولویتهای جهانی انقلاب اسلامی را داشت. دسترسی به فناوری اطلاعات میتواند ایجاد شرکتهای کوچک و گروه بندی فقیرترین و دورافتادهترین مناطق جهان را تقویت کند و به آنها کمک کند و بخش عمده بازارهای داخلی و جهانی را به هم پیوند دهد. در این بخش به سوال چالش های فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست، خواهیم پرداخت.

در این قسمت این مهارت ها را بررسی خواهیم کرد. نمونه هایی از این چالش ها را در این قسمت مشاهده خواهید کرد. در ادامه این قسمت نمونه هایی از دلایل اهمیت استفاده از این تکنولوژی ها را مشاهده خواهید کرد. در سالهای اخیر از این فناوری در بسیاری از زمینهها مانند بازگشایی قفل گوشیهای هوشمند استفاده میشود. تقرب به خداوند در حقیقت سیر در مراتب ولایت است و یکی از شئون ولایت، شامل حکومت و قدرت میشود و سیاستورزی بهمعنای برقراری نسبت با شأن قدرت ولایت است. فناوری اطلاعات و ارتباطات میتواند تاثیر بسیار زیادی در بهبود حکومت گردانی برجای گذارد، میتواند به مردمی که دورافتاده، زبان بسته و غیر قابل بروز بودهاند صدایی بدهد که بتوانند صرف نظر از جنسیت و مکان زندگی خود سخن بگویند. به صرف هزینه های زیادی نیاز دارید. بسیاری از جرایم اینترنتی که خسارات زیادی به وجود می آورند، توسط چنین افرادی به انجام می رسند. همچنین کتابخانه های آنلاین نیز اطلاعات زیادی را در اختیار کاربران خود قرار می دهند. ICT یافناوریاطلاعاتوارتباطات( Information & Communication Technology)، بدون شک تحولات گسترده ای را در تمامی عرصههای اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری بگونهای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است.

رشته های ICT شاخه های بسیاری دارند. فارغ التحصیلان این رشته در زمینه های مختلفی فعالیت می کنند. به دنبال رشد کیفی جامعه علمی کشور و تخصصیتر شدن مجلات دانشگاهی به تناسب، نامه مفید نیز فعالیت خود را تنها به سه رشته محدود ساخت و از سال 1389 تحت سه عنوان تخصصی «نامه اقتصادی»، «نامه حقوقی» و «نامه فلسفی» به صورت دو شماره در سال انتشار یافت. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوریهای جدید و یا عالی، یاد می شود بیشترین تاثیر را در حیات بشری داشته اند. هنگام تهیه گزارش ها، باید از نیازها، تحصیلات و موقعیت کاربران و استفاده کنندگان در سازمان آگاه باشیم و داده ها را بر اساس نیاز آنان به اطلاعات مورد نظر تبدیل کنیم. دنیای ارتباطات و تولید اطلاعات به سرعت در حال تغییر بوده و ما امروزه شاهد همگرایی آنان بیش از گذشته با یکدیگر بوده، بگونهای که دادهها و اطلاعات بسرعت و در زمانی غیرقابل تصور به اقصی نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده کنندگان قرار میگیرد. فناوری اطلاعات و ارتباطات، یافته های خود را از سراسر جهان با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

دیدگاهتان را بنویسید