فلسفه چيست و چرا ارزش مطالعه و تحصيل دارد؟

این گروه به سوگند خوردن متعهد نیستند اما به نماز، موعظه و مقدسات پایبند هستند. ولی به نظر میرسد که در جهاد اکبر و مبارزه با تمایلات نفسانی پیروز نیستیم و دچار کمبود و ضعف هستیم.شیطان که طرف جنگ ماست، نفس اماره که در صف مقابل ماست، در این درگیری وسیع و همه روزه و همه جانبه بر ما پیروز میشود. بنابراین معلوم است که من نه اولا شناختی از قیمت این کالایی که به دست آورده ام دارم و نه حفظش کردم. خیلی تناسب هست؛ اینجا فرمود «أَنْفَاسُکُمْ فِیهِ تَسْبِیحٌ»، چون صائم هستید، «الصَّوْمُ لِی» اگر نَفَس صائم عبادت است، نفس کسی که غمگین شده برای سید الشهداء عبادت است، «نَفَسُ الْمَهْمُومِ لِظُلْمِنَا تَسْبِیحٌ وَ هَمُّهُ لَنَا عِبَادَة»؛ پس معلوم میشود ذات اقدس الهی با این برکات ما را دارد اداره میکند.

از بیدار شدن در سحرگاه برای تناول مقداری طعام و آشامیدن کمی آب تا هنگامی که خرما به دست، آخرین لحظات در انتظار اذان مغرب و افطار سپری میشود، فلسفهای با خود به همراه دارد؛ رمضان چیست؟ یعنی یکی مقداری تقوا کسب می کند و یکی در حد اعلی تقوا حاصل می کند. اگر این مرتبه حاصل شود مراتب تقوا طبعاً بالاتر و قویتر می رود و گذشته از اینها راه دیگری برای تهذیب نفس، تدبر در قرآن و انس با قرآن است.

این محقق و پژوهشگر قرآنی بیان داشت: راه دیگر دعا کردن است. 31- و به زنان با ايمان بگو چشمهاى خود را (از نگاه هوسآلود) فرو گيرند، و دامان خويش را حفظ كنند، و زينت خود را جز آن مقدار كه ظاهر است آشكار ننمايند، و (اطراف) روسرىهاى خود را بر سينه خود افكنند (تا گردن و سينه با آن پوشانده شود) و زينت خود را آشكار نسازند مگر براى شوهرانشان يا پدرانشان يا پدر شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران همسرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان، يا پسران خواهرانشان، يا زنان هم كيششان يا بردگانشان (كنيزانشان) يا افراد سفيه كه تمايلى به زن ندارند يا كودكانى كه از امور جنسى مربوط به زنان آگاه نيستند، آنها هنگام راه رفتن پاىهاى خود را به زمين نزنند تا زينت پنهانيشان دانسته شود.

اگر حس غيرت هم در مرد نمي بود كه محل بذر را هميشه حفاظت و پاسباني كند رابطه ي نسل ها با يكديگر به كلي قطع مي شد، هيچ پدري فرزند خود را نمي شناخت و هيچ فرزندي پدر خود را نمي دانست كيست. اولا شناخت سرمایه خیلی مهم است. یکی آنکه آن کسی که آن سرمایه را به دست آورده اولا قیمت و ارزش آن سرمایه را بشناسد. اگر تنها چیزی که برای ما هست همین جان است، این هم اگر ـ خدای ناکرده ـ در رهن دیگری باشد، آن وقت چیزی در اختیار ما نمیماند، پس ماه مبارک رمضان ماه آزادی است؛ البته در هر فرصتی از فرصتهای سال انسان بتواند استغفار بکند، فکّ رهن میشود، اینجا فرمود: «إِنَّ أَنْفُسَکُمْ مَرْهُونَةٌ بِأَعْمَالِکُمْ فَفُکُّوهَا بِاسْتِغْفَارِکُمْ».

در واقع ماه رمضان تمرین تقویت اراده است. هستی شناسی در واقع بررسی آن میز و هر چیزی که مربوط به آن است (در تمامی سناریوها) می شود. هر کس به تناسب و به اندازه ای که از روزه دریافت می کند همان اندازه تقوا تحصیل می کند. در یونان باستان، ازدواج وسیله ای برای استحکام روابط خاندانی به حساب می آمد. یک علم در نظر گرفته شده، بهطور مطلق موضوع آن علم نیست و در واقع، قید خاصی دارد و اختلاف قیودی که برای یک موضوع لحاظ میشود، موجب پدید آمدن چند علم و اختلاف آنها میگردد؛ مثلاً «ماده» از حیث ترکیبات درونی و خواص مربوط به تجزیه و ترکیب عناصر، موضوع علم شیمی، و به لحاظ تغییرات ظاهری و خواص مترتب بر آنها، موضوع علم فیزیک قرار میگیرد.

این است که «البلاء للولا. دیگر معضل انسداد سیاسی است که مثلا در میان دانشجویان، محرومیت از تحصیل بهای بسیار سنگینی برای فعالیت سیاسی را موجب میشود و این هزینههای سنگین باعث میشود دانشجو تبدیل به فردی شود که فقط به دنبال نمره است. زیرا احکام الهی و دستورات دین مبین اسلام بر اساس علم و شریعت خداوند عالم و حکیم و جهت سعادت بشر مقدر گردیده و ثابت است اما علوم بشری متغیر و قابل تبدیل می باشد. شش قرن پیش از میلاد مسیح که فلسفه در یونان باستان آغاز گشت، به همه بررسیهای اندیشهمحور فلسفه میگفتند و فیلسوفان نخستین در زمینههایی کاوش میکردند که اکنون باید آنها را زمینههای دانش بهشمار آورد؛ ولی دانشهای گوناگون که به نتایجی رسیدند که دربارهشان همرائی پدید آمد، از فلسفه جدا شدند و به رشتهای جداگانه تبدیل گردیدند.

این جریان موجب آن شد که افراد بشر گرایش به شر را تقبیح کنند چرا که با وجود منفعت عمل شر برای فرد شرور، کلیت این عمل به ضرر تمام افراد جامعه تمام میشد و میتوانست بنیاد شهروندی را ریشه کن کند. مسیحیان ارتدکس نیز حدود نیمی از سال را میتوانند اشکال مختلف روزه را تمرین کنند با این امید که این عمل موجب نزدیکی آنها به خداوند رحمان میشود. یهودیان نیز در یوم کیپور، روز جبران و کفاره، حدود 25 ساعت روزه میگیرند و از خداوند طلب آمرزش می کنند. در واقع روح و روان انسان باید روزه دار باشد.

انسان باید بداند که به جز ماه مبارک رمضان نیز میتواند این کارها را انجام دهد، انسان نباید عبادتها و بهره هایی را که از ماه مبارک رمضان کسب کرده، در ماههای دیگر از دست بدهد؛ فلسفه روزه طهارت، پاکی و تقواست؛ انسان باید این طهارت را در طول سال حفظ کند. امسال خودمان دیدیم که باران فراوان آمد، ما با اشتیاق وارد کشاروزی میشویم، اینجا فرمود: «قَدْ أَقْبَلَ إِلَیْکُمْ شَهْرُ اللَّه بِالْبَرَکَةِ وَ الرَّحْمَةِ» آدم با اشتیاق وارد ماه مبارک رمضان میشود. این یک حقیقت است که در فصل تابستان جرایم و آثار آن بیشتر مشهودند تا فصل زمستان.

موارد یاد شده فرضیههای لرزانی از علوم طبیعی شمرده میشود که پیوسته در حال دگرگونی و تکامل هستند و طراحان آنها نیز اعتراف دارند که این فرضیهها فاقد قطعیت هستند هنگامی که فرضیة تکامل انواع در مجلات شرقی مطرح شد، سیر پرسش به حوزههای علمیه و مراکز دینی روانه شد که این فرضیه که پیدایی نوع انسان را مولد اصل تکامل انواع میداند، با کتابهایی آسمانی و نظریة خلقت انسان در آنها چگونه تطابق مییابد؟ زمانی که با روزه گرفتن گناه ترک می شود، مادیات ناچیز شمرده می شود و روزه در تمام اعضاء و جوارح اعمال می شود.

امام جعفرصادق(علیه السلام) میفرمایند: بالاترین جهادها، روزه داری در هوای گرم است، از همین رو باید به روزه داران تبریک گفت. بنابراین یک تیپ خاص ایجاد میشود که از یکسانسازی شدن همه چیز ناشی میشود و به همین دلیل ارزشهای والا که با یکدیگر در حال نزاع هستند و انسان متعالی را میسازند در دوران مدرن دیگر وجود ندارند. نیچه مشکل فلسفه های انگلیسی را نژادی می داند و در جایی به صراحت بیان می کند که نژاد آنگلوساکسون فاقد استعداد فلسفه ورزی است. ويليام جيمز به صراحت توصيه ميكند: زنان عزّت و احترام شان به اين است كه به دنبال مردان نروند، خود را مبتذل نكنند و خود را از دسترس مردان، دور نگهدارند.

دیدگاهتان را بنویسید