فلسفه حجاب در قرآن

این نوع ازدواج، چهار رکن و جزء اساسی دارد. بقاء نسل: یکی از اهداف ازدواج، وجود فرزند و بقای نسل انسان است. 5. در ازدواج دائم، برخی فقها قائلند هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارند از بچهدار شدن و تولید نسل جلوگیری کنند، ولی در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. هنری رگیوس (1679-1598) پزشک دیگری بود که در سال 1639 در دانشگاه اوترخت نظریات دکارت را تدریس میکرد، او دکارت را درگیر جدال شدید با الهیات شناس کالوینیست «گیسبرتوس وئتیوس» (Gisbertus Voetius) (1589-1676) کرد و این جدال تا پایان عمر دکارت ادامه داشت.

به دشواری میتوان انگاشت که رشته دیگری (گرچه به جز دین) بتواند آن دگرگونی ژرفی را که فلسفه در دیدگاه دانشپژوه پدیدار میکند پدیدآورد. 3. بر اساس دیدگاه مشهور، ازدواج موقّت با زن زناکار، مکروه و به قول برخی، حرام است. ما در ادامه به بیان دیدگاه های مختلف در مورد فلسفه زندگی و تعریف اصلی آن خواهیم پرداخت. وی ادامه داد: شما آدم هایی دیده ام که من متحد یکپارچه و منسجمی دارد اما معمولا این آدم ها از خلاقیت عاری اند و درک ظرافت های زندگی برایشان دشوار است. بلکه به یاد داشته باشیم که حق تعالی توبه کنندگان را می پذیرد و آن ها را دوست دارد.

مدرس الهیات دانشگاه آزاد گفت: تاریخ نشان می دهد حجاب یک امری فطری و بدوی و جزو احکام امضایی در اسلام است. چه اينكه اگر حجاب نباشد تحريك جنسي بي ضابطه خواهد بود و تحريك بي ضابطه ارضاء بي ضابطه را مي طلبد. سپس در مقام جمعبندی میگوید: «حد ادنی در حجاب زن، پوشاندن جیوب پنهان است». عدّه وفات در صورت حامله بودن زن، بیشترین مدّت از زمان وضع حمل و زمان عدّه وفات است. جمله مشهوری که از عمر نقل شده نیز گواه روشنی بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر(ص) هرگز نسخ نشده است. بنابر این بر پایه نگاه کاملا روشنی میتوان اذعان کرد که تاریخ از تفسیر تاریخی و علاقه تاریخی شکل گرفته است، حتی اگر آن رخدادهای اصلی خودشان دیگر در میان نباشند.

البته ملاصدرا برای عقل نیز اعتبار زیادی قائل بود و آن را جدا از دین نمی دانست، چنانکه حتی پا را تا آنجا پیش گذاشت که حرکت جوهری را به ارسطو نیز نسبت داد. چرا باید مسئولان آموزش و پرورش به جای داشتن خیالی آسوده برای برنامهریزی و کارهای تربیتی و آموزشی تا این حد درگیر بدهی به معلمان و دغدغههای مالی باشند؟ حقِ حق داشتن مفهومی تازه و منبعی مهم برای تفکّر و کنشِ سیاسی در زمانهی ما است. در صورت متعه کردن وی، باز داشتن او از زنا مستحب است.

مطلب دیگر مربوط میشود به استاد ما مرحوم آقای میرزا عبدالکریم روشن که به دو جهت مهم است: این داستان به یک دلیل به این اعتبار مهم است که موجب شد آقای روشن را دانشکده الهیات دانشگاه تهران برای تدریس دعوت کند، دوم اینکه از همین داستان ارادت ما به ایشان و لطف آقای حائری به ما شدت گرفت. سطح: به کمی میگویند که علاوه بر طول، در جهت عرض نیز قابل قسمت است. آنگاه که قرآن آگاهان را در برابر جاهلان قرار میدهد و استفهام معرفتی ارائه مینماید، همین شیوه از بصیرتآفرینی را به کار میگیرد: «هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون»(زمر، 9) همچنانکه با مقایسهی نابینا و بینا و اهل ایمان و عمل صالح با انسان بدکار «و ما یستوی الاعمی و البصیر و الذین امنوا و عملوا الصالحات و لا المسئ» (غافر، 58) روشی دیگر جهت نیل به علم و معرفت را به آدمیان میآموزد و در پرتو تطابق و تناظر، حوزههای ناگشودهی معرفت را به روی انسانها میگشاید.

مأمون هفتمین خلیفه عباسی علی رغم مخالفتهای موجود در جامعه آن دوره حرمت متعه را برداشت و جایز شمردن عمل به چنین ازدواجی را اعلام کرد. 5. در ازدواج دائم جمع میان دو خواهر جایز نیست، در ازدواج موقت نیز روا نیست. بنابر آنچه از تاریخ و روایات معتبر و نظریات فقهای اهل سنت برمیآید، گروهی از صحابه، حتی بعد از رحلت پیامبر(ص)؛ یعنی در زمان خلافت خلفا و نیز بعد از آنان، اعتقاد به ازدواج موقت داشتهاند و نظریۀ فقهی آنان این بوده که متعه جایز و مباح است. 3. هر یک از زن و مرد میتوانند نسبت به چگونگی تمتّع از یکدیگر، زمان و مکان آن و سایر جهات، هر گونه شرطی را که با مقتضای عقد تنافی نداشته باشد، قرار دهند.

2. اگر زمان ذکر نشود، به نظر مشهور فقها عقد دائم خواهد شد. سپس به ما اجازه داد تا با پرداخت مهریه (جامه و امثال آن) زنان را به عقد موقت خود درآوریم. از جابر بن عبدالله و مسلمة بن اکوع روایت کرده است که: منادی رسول خدا(ص) به سوی ما آمد و گفت: پیامبر(ص) به شما اجازه فرمود تا زنان را متعه کنید. از عبدالله بن مسعود روایت کردهاند که گفت: ما در کنار رسول خدا(ص) میجنگیدیم و همسر نداشتیم، گفتیم: بهتر نیست خود را اَخته کنیم؟

افرادی مانند مالک بن انس، احمد بن حنبل، سعید بن جبیر، عبدالله بن عبدالعزیز بن جریج، عطاء بن ابی رباح، طاووس یمانی، عمرو بن دینار، مجاهد بن جبر، سدّی، حکم بن عتیبه، ابن ابی ملیکه، زفر بن اوس بن حدثان مدنی و طلحة بن مصرّف الیامی. اما پس از آنکه یحیی بن اکثم مشاور و قاضی القضاه مأمون و از علمای اهل سنت به او گفت امام علی(ع) نیز ازدواج موقت را حرام میدانست او نیز از به احترام امام علی(ع) از این حکم صرف نظر کرد. در نبرد حنین دیدم عمر بن خطاب، پا به فرار گذاشته و از میدان میگریزد.

اثری که از این ازدواج تولید میشود یعنی فرزندی که به وجود میآید، با فرزند ناشی از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتی ندارد. هیچ کس جز پیامبر(ص) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که میتواند به فرمان خدا پارهای از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر(ص) باب نسخ به کلی مسدود میشود و گرنه هر کسی میتواند به اجتهاد خود قسمتی از احکام الهی را نسخ نماید و دیگر چیزی به نام شریعت جاودان و ابدی باقی نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پیامبر(ص) اجتهاد در مقابل نص است که هیچ اعتباری ندارد.

8. در ازدواج موقّت بر خلاف ازدواج دائم، در گزینش زنها محدویتی وجود ندارد و مرد میتواند هر تعداد زن را که بخواهد به عقدموقّت خویش درآورد. 2. به قول مشهور، تجدید عقد موقّت با زن یا تبدیل آن به عقد دائم پیش از تمام شدن یا بخشیدن مدّت متعه پیشین، صحیح نیست. 6. مهر، هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت، با این تفاوت که در ازدواج موقت عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نیست، مهرالمثل تعیین میشود.

مهمترین تفاوت ازدواج موقت و دائم در مدتدار بودن ازدواج موقت و لزوم بیان مدت آن در صیغه عقد است. 4. همان طوری که در عقد دائم، مادر و دختر زوجه بر زوج، و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و مَحرَم میگردند، در عقد منقطع نیز چنین است، و همان طوری که خواستگاری کردن زوجه دائم بر دیگران حرام است خواستگاری زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است. 4. در مورد اینکه ازدواج موقت با دختر باکره رشید، بدون اذن ولی او، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و برخی آن را باطل میدانند. 4. مرد میتواند همه مدّت یا مقداری از آن را به زن ببخشد، بدون اینکه نیازی به قبول زن باشد.

1. عقد موقت بدون بیان مهریه صحیح نیست. 1. عقد موقت در صورتی صحیح است که مدت آن در عقد ذکر شود. 3. اگر مرد پیش از نزدیکی، مابقی مدت عقد را ببخشد، او باید نصف مهریه را به زن بدهد. 3. در ازدواج دائم، زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند، اما در ازدواج موقت بسته به قراردادی است که میان آنها منعقد میگردد. هرچند به لحاظ فقهی، ناراحتی زن دائم، سبب حرمت ازدواج موقت نیست اما در برخی روایات سفارش شده است که باید مراعات حال همسر دائم شود و این کار اسباب ناراحتی وی را فراهم نکند.

بسیار خوب وعظ و با مردم ارتباط برقرار میکند و فن بلاغت و فصاحت را برای خنداندن و گریاندن مردم به کار میبندد. هم از خلقت جهان که کار خداوند است ، سپاسگزاری می کنیم. اگر مقدماتی که تا به الان بیان شده، رفع شود، بسیاری از این مشکلات کم می شود. ازدواج امری اساسی و مهم است، باید در جامعه رشد و توسعه یابد تا افراد در سایه پای بندی بدان از بسیاری انحرافات و پیش آمدهای ناگوار مصون بمانند. هنگامي كه زن را از طريق جاذبه جنسيش وسيله تبليغ كالاها و عاملي براي جلب جهانگردان و مانند اين ها قرار بدهند، در چنين جامعه اي شخصيت زن تا سر حد يك عروسك، يا يك كالاي بي ارزش سقوط مي كند .

دیدگاهتان را بنویسید