فرق بین جایگاه چین و آمریکا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران – چه فرقی

آنها استدلال می کنند که جهت گیری پکن به شدت تدافعی است و فقط برای محافظت از خود در برابر انتقاد از سیستم سیاسی آن و تحقق مجموعه محدودی از ادعاهای حاکمیتی طراحی شده است. اصلاحات در چین بتدریج توسعه یافت و در مناطق روستایی با اجرای سیستم مسئولیت خانوار، احداث شرکتهای شهرکی و روستایی و پیمودن چند قدم ابتدایی برای گشودن اقتصاد به روی تجارت و سرمایهگذاری خارجی، که تنها در دهه نود آغاز به ایفای نقشی مؤثر کرد، آغاز شد. با زمینهسازی توجه به عوامل داخلی مشوق چین برای تأمین امنیت انرژی در عرصه بینالمللی بخش دوم کتاب تمرکز خود را از سیاست داخلی و چشمانداز شرکتهای نفتی چین به سوی محیط خارج و جهانی تغییر داده و به بررسی این موضوع میپردازد که چگونه راهبرد بینالمللی انرژی چین با تاثیرات سیاست خارجی این کشور منطبق میشود و این موضوع چه آثاری بر نوع تصورات از چین در خارج میگذارد.

مارکس در مقاله ای با عنوان « انقلاب چین و انقلاب اروپا» که در سال 1853 در یکی از روزنامه های نیویورک چاپ شد این نظریه را پذیرفته و به آن پرداخته است. چين توانسته است در سال هاي اخير رشد اقتصادي قابل توجهي داشته باشد. اصلاح سیستم بانکی: به منظور كنترل كلان اقتصادي كه در اقتصاد بازار به جاي برنامه ريزي عملي انجام مي شود، اصلاح سيستم بانكداري مدرن در دستور کار قرار گرفت. همچنین توسعه راه آهن، بنادر، راه هاي زميني و دريايي، ايجاد مناطق ويژه اقتصادي ، ايجاد شهرهاي باز ساحلي ، ايجاد شركت هاي بزرگ با ادغام آنها با يكديگر ، پيشرفته تر كردن نظام بانكي و سامانه هاي مالي و همچنين بهبود شرايط بازارهاي سهام و اوراق بهادار از ديگر برنامه هايي است كه چين بر اساس تجربيات ۴۰ سال اصلاحات در دستور كار خود قرار داده است. در بازارهای بورسی مثل بورس نیویورک، در برخی موارد به علت بالا رفتن قیمت یک سهام به رقمهایی نزدیک به 300، 400 و یا حتی 1500 دلار، شرکتها تصمیم میگیرند تا تعداد سهمهای خود را افزایش داده و قابلیت خرید آن را برای افراد با درآمد کمتر ایجاد کنند.

از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۸، وزارت آموزش و پرورش حامی برنامه های همکاری با مؤسسات آموزشی خارجی برای بهبود آموزش در چین بود.در همین زمان، به دانشگاهها، آزادی دعوت از دانشمندان خارجی برای سخنرانی داده شد. در سال ۱۹۷۸، چین در رتبه ۳۲ جهان از نظر میزان صادرات قرار گرفت. بطور کلی سیاست درهای باز “دنگ شیائوپینگ” موجب گشودن چین به واردات خارجی و ترقی صادرات شد. به ویژه به “دنگ” باید بیشترین اعتبار را برای کار در پشت صحنه برای نظارت بر جریان کلی اصلاحات داده شود.او طرفدار عملگرایی و آزمایش بود. به این دلیل که دولت آمریکا حتی یک موضعگیری سیاسی ساده دولتی را هم نمیتواند تحمل کند و نسبت به آن واکنش نشان میدهد و این رفتار نشانه خوبی برای خروج از چالش نیست. این مصوبه ساختار جمعیت چین را بهبود می بخشد. دوم،از مشکلات عبور می کنند؛ به قول «دنگ» “عبور از رودخانه در حالی که سنگها را احساس می کند”؛ عوامل مؤثر در موفقیت اصلاحات را شناسایی می کنند و از روند اصلاحات حمایت می کنند. بنابراین اقتصاد بازار به نفع کشاورزان نبود.سومین و شاید مهمترین دلیل مشکل فقر روستایی است که می توانستند حقوق کشاورزان را با فعالیت غیرقانونی مقامات دولت محلی نقض کنند.

نيمي از مردم چين را كشاورزان تشكيل مي دهند و فرآورده هاي كشاورزي اين كشور كفاف بيش از يك ميليارد نفر را مي دهد و حتي به كشورهاي ديگر صادر مي شود. پروژه های ۲۱۱ و ۹۸۵ در دستور کار قرار گرفتند(در قسمت توسعه آموزش عالی معرفی خواهند شد).دانشگاه ها افتتاح شدند و به دانشجویان برای ورود به دانشگاه ها برای تحصیلات تکمیلی فرصت داده شد. سرمایه گذاری برای زیرساخت ها در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری کمتر بود و فقط مبلغ محدودی را برای بهبود بهره وری در بخش کشاورزی اختصاص می دادند. هدف اصلی، کنترل قیمت های تعیین شده توسط نیروهای بازار بود که این امر به شرکت های دولتی کمک می کند تا در انتخاب ورودی ها و برنامه ریزی خروجی، سیگنال های صحیح برای محاسبات اقتصادی خود، دریافت کنند. پس از دوران سفرها که از سال 1405 تا 1433 به طول انجامید سلسله ی مینگ تبادلات تجاری و ارتباط با کشورهای خارجی از طریق دریا را ممنوع کرده و در شمال دیوار بلندی ساخت که دیوار بلند مینگ نامیده شد.

دیدگاهتان را بنویسید