عنوان مقاله: روابط ایران و چین در عهد باستان)

به همین دلیل بعضی کشورهای بزرگ از جمله کانادا به طور جدی روی برنامه مهاجرتپذیری، سرمایهگذاری کردهاند. ایالات متحده در اعتراض خود تا آنجا پیش رفت كه تهدید به حذف اسرائیل از برنامه مشترك ساخت جنگنده f-۳۵ كرد. البته در برخی موارد از جمله در تعامل با اتحاد شوروی، هند، ویتنام و ژاپن، اختلافها به رویارویی خصمانه سوق یافته است. از سوی دیگر همین جمعیت جوان و آگاه است که انرژی خود را صرف دفاع و حمایت از کشور و نوامیس خود و باطل ساختن توطئههای قدرتهای استکباری میکند. روابطی که از سنین پایین نوجوانی و در خارج از چارچوب خانواده، پدید میآیند. تاریخ این خرابه ها مربوط به سال 1900 قبل از میلاد و در چارچوب سلسله ” شیا ” بوده است . امروزه کشور چین با جمعیت فراوانش یک تهدید جدی برای قدرتهای بزرگ به حساب میآید. چین گمان می کند حزب دموکراتیک ترقی خواه تایوان (DPP) به دنبال استقلال تایوان است؛ چیزی که پکن به هیچ عنوان نمی تواند تحمل کند. برخوردار باشد. بنابر این آمریکاییها مقصرند چرا که هیچ حسن نیتی از خود نشان ندادند و در واقع همان راهی که ترامپ رفت اینها دنبال کردند. چرا که این تمدن اساساً ریشه در نوعی پویایی جمعیت دارد.

اکوایران این مطلب مفصل را نیز در ۳ بخش تقدیم مخاطبان میکند که بخش نخست آن در ادامه آمده است. نخست وزیر بعدی،”زو رونجیگ” در مدیریت اقتصاد بسیار ماهرانه عمل می کرد. علاوه بر اینکه عقد توافق سرمایهگذاری جامع چین و اروپا در زمستان سال گذشته نیز نشان داد که قدرت اقتصادی چین بر جنگ رسانهای آمریکا و بعضی قدرتهای اروپای غربی غلبه کرده است که یکی از دلایل آن را میتوان در افزایش فاصله دو سوی آتلانتیک در دوران ترامپ جستجو کرد. علاوه بر آنکه در عبارت مزبور، ارتقای موقعیت زنان درتمام شاخصهای مورد نظر جنبش زنان در غرب، مورد تایید قرار گرفته است و هیچگونه بومی سازی یا رویکرد دینی در آن به چشم نمیخورد. برای مثال ممکن است که ما نیز در داخل کشور، بارداری های ناخواسته داشته باشیم که سلامت مادران نوجوان را به خطر میاندازند؛ اما مادران نوجوان (15 تا 19 ساله) در کشورهای اسلامی، نظیر کشور ما غالباً ازدواج کردهاند؛ در حالی که مادران نوجوان کشورهای صنعتی به خصوص ایالات متحده امریکا، ازدواج نکردهاند و بارداریهای آنها علاوه بر تاثیرگذاری بر جمعیت، پیامدهای فراوان دیگری نیز دارد.

روابط رسمی فرهنگی بین دو کشور، پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، نخستینبار با امضای قرارداد همکاریهای فرهنگی بین ایران و چین که مقدمات آن پیش از انقلاب و در سال ١٣٥٧ فراهم شده ولی به دلیل وقوع انقلاب اسلامی به تأخیر افتاده بود، سرانجام در سال ١٣٦٢ و در سفر رسمی آقای دکتر علیاکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت، به پکن امضا و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در سال ١٣٦٣ و رسمیتیافتن آن، در تاریخ ٤/١٢/٦٣ برای اجرائیشدن از سوی نخستوزیر وقت به مراکز ذیربط ابلاغ شد. از سوی دیگر در فضای داخلی هر کشور، اکثریت همواره تعیین کنندهاند. در ایران اکثریت شیعی بر نوع حکومت، متن قوانین اساسی و قوانین داخلی دیگر و برکرسیهای مجلس، کاملاً نفوذ دارند. برای مثال اکثریت دینی در کشورهای اسلامی در تعیین نوع حکومت مؤثرند. ج- کاهش اقتدار سیاسی، تغییر در ترکیبهای دینی افزایش جمعیت جوان کشورهای اسلامی مسئله عمدهای است که از سوی قدرتهای استعماری به عنوان یک خطر تلقی شده است. از موضعگیریهایی که در مقابل جمعیت مسلمانان میشود، به دست میآید که جمعیت، یک فاکتور مهم در اقتدار سیاسی است. ایران و چین به عنوان دو تمدن بزرگ صلحطلب و شرکای جامع راهبردی میتوانند با همراهی راهبردی و همکاریهای برد- برد، زمینه تحقق چندجانبه گرایی حقیقی را فراهم آورند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما نتایج گزارش یک موسسه پژوهش اقتصادی نشان می دهد که چین باید سیاست های پولی و بانکی خود را تغییر دهد. در مجموع باید پرسید: «آیا این سیاستها به نفع نظام جمهوری اسلامی است؟ در شرایط فعلی موازنه جمعیت جوان و تحصیلکرده جهان، به نفع کشورهای اسلامی رقم میخورد. آمار، نشان میدهد که همه استانهای کشور ما به طور یکسان از سیاستهای تنظیم خانواده تبعیت نمیکنند. » ایران و سیاستهای کنترل جمعیت متأسفانه بسیاری از کارشناسان جمعیت در کشور ما به سادگی از همه مسایل و واقعیتهای موجود در بحث کنترل جمعیت گذر چشم پوشی کردهاند. به طور کلی، از زمان اجرای سیاست درهای باز در چین تاکنون رقابتی تلویحی و گاه آشکار میان پکن و واشنگتن در جریان بوده و این رقابت در همه مناطق مهم و استراتژیک جهان از جمله در امریکای لاتین، جنوب شرق آسیا، آفریقا، آسیای میانه و منطقه خلیج فارس خودنمایی کرده است. بعضی مقامات امیدوار بودند که تناقضات اجتماعی کاهش یابد و به همین دلیل خواستار کنترل حقوق ویژه اشراف بودند . چنانچه ملاحظه میشود در عبارت فوق بهداشت باروری به اندازه خود کنترل جمعیت اهمیت یافته است. چین با اصلاحاتی که تا به اینجا بیان کردیم، توانست شرایط اقتصادش را متحول کند.

دیدگاهتان را بنویسید