شعر کوتاه و گلچینی از اشعار کوتاه زیبا، ادبی و احساسی

خانۀ بیدل در دهلی محل تجمع شاعران بود و از ابتدای شب تا نیمه شب ابتدا بیدل و سپس دیگران اشعار خود را می خواندند. لذا ملاحظه میشود که نه تنها در گذشته بیشتر اشعار شاعران زن از جهت تصاویر و نیز انعکاس عواطف جنبهای تقلیدی داشته است، بلکه بعد از فروغ هم که حرکتی تحولی از این جهت آغاز شده بود جنبه تقلید و حتی کتمان عواطف همچنان ادامه مییابد. سپس با بیانی گرم و صمیمی به مدح و وصف قد و بالای دختر بر می آید و در ادامه همچنان از او می خواهد که از گریستن تبرا جوید و دلتنگی و مغمومی خود را از دشمن پنهان کند .

ایماژ) یا مضمونی را در یک «پیرایه ی جدید و حیرت انگیز» بیان کنند و این همان وصف یا شاهکاری است که بسیاری از ارباب ادب آن را شعر نام نهاده اند و باید دانست که زبان فارسی، در این قسمت، از بین تمام السنه ی ممتاز است.»(شفیعی کدکنی،1391: 114-113، به نقل از شعرالعجم، ج چهارم: 186). به نظر شکلوفسکی هنر، ادراک حسی ما را دوباره سازمان می دهد و در این مسیر قاعده های آشنا و ساختارهای به ظاهر ماندگار و متعارف از حقیقت را دگرگون می کند.

بنابراين زيبايی زن كه نماد جمال الهی است تير خطرناكی برای مرد و زن است. همه و همه نشان دهنده اين است كه در بينش مولوی زن نماد مهربانی و مهرورزی خداوند كريم است. چنانكه مريم مقدس در زمان خود سرآمد همه پيامبران زمان وقبل از زمان خود بود چون در اين صورت زن هم میتواند به درجات عالی انسانی دست يابد و مقام زهد و عبادت تنها برای مرد نيست .

نوشابه حاکم بردع ـ که پیشتر بدان اشاره کردیم ـ در مسیر جهانگشایی اسکندر واقع شده بود و با تدبیر خود موفق شد کشورش را از حملة او مصون بدارد؛ وی در پذیرایی از اسکندر دستور داد خوانی زرین گسترند و کاسه ها رابه جای غذا از لعل و یاقوت و مروارید پر کنند. در این سبک کم کم استعاره ها و ایهام ها در قلمرو شعر فزونی گرفتند و معشوق نیز در لباسی از رمز و راز پنهان گردید دیگر از آن معشوقه های زمینی و عریان سبک خراسانی خبری نبود و دور هر معشوق را هاله ای از قداست و پیچیدگی گرفته بود که تشخیص زمینی و آسمانی بودن آن مشکل گشت چه برسد به مرد یا زن بودن آن.

مواظب باشید مخاطب خودتان را توی حیرت نگه ندارید. اولین مهارت در هوش کلامی، مهارت معرفی خود به مخاطب است. او درباره موضوع عصیانگری و سرکشی در شعر مدرن و پست مدرن که در کتاب او مورد توجه است نیز گفت: ادبیات معاصر نیازمند تعریف جدیدی است، زیرا موازنههای ساختاری و فرمی تغییر کرده است. در مقدمه کتاب هم نوشتهام که روش من در گرهگشایی از سخنان بیدل، روشی درونمتنی است. «بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم» سر آغاز کتاب الهى است. بنابراين برترين دام شيطان و بهترين ابزار سنجش ايمان آدمی زيبايی زن است.

يعنی مرد در برابر عظمت و زيبايی زنان ضعيف است و البته مرد وزن بايد بدانند كه دائماً مورد آزمايش الهی قرار میگيرند و برترين دام برای آزمايش مرد و زن نيازهای عاطفی و خواستنهای طرفين است نسبت به يكديگر. این مجموعه غزلی است که به افتخار درویش شمس تبریزی، که دوست و مأمور بزرگ مولوی بود، نامگذاری شده است. چون در ديوان شمس مولانا تنها به سمت و سوی جمال ومحبت زن است كه از ديدگاه مردان متعصب زمان ديده نمی شود و آن همان هويت الهی زن است. مجموعه اشعار جالب و خنده دار با سوژه های متنوع و باحال طنز در فضای مجازی در حال انتشار است که شعرهای طنز مربوط به زن و شوهر یکی از پرطرفدارترین آنهاست، با ما همراه باشید تا سری جدیدی از این اشعار طنز را در قالبی جدید بخوانید.

در ادامه مجموعهای از شعر خنده دار، دوبیتیهای خنده دار کوتاه و گلچینی از اشعار طنز کوتاه را به انتخاب ستاره خواهید خواند. در این بیت نیز حافظ برای بیان مقصود خود از عناصر و اصطلاحات معماری بهره گرفته و به نظرش این اصطلاحات و عناصر میتوانند منظور او را به بهترین شکل به مخاطبش برسانند. مگر نه اينكه خداوند كريم بارها در قرآن مبين میفرمايد به عهد خود وفادار باشيد. چنانكه بارها در مثنوی معنوی از رابعه و كمالات او سخن به ميان آورد. مثنوی معنوی، اثر گرانسنگ ايرانی (كه درحال به يغما رفتن توسط تركان تركيه و افغانستان و تاجيكستان و ازبكستان و آذربايجان است)، بیترديد يكی از بهترين شناسههای شناخت فكری و انديشههای معنوی مولانا است.

بیگمان ترجمههایی که از شعر شلی در مطبوعات قرن بیستم ایران شده است، در شکل دادن به فضای رمانتیک شعر فارسی تأثیر خود را داشته است، همچنان که در بعضی چشماندازها، از جمله مقوله «گناه» شاید آشنایی ایرانیان با شعر اسکار وایلد، بیتأثیر نبوده است؛ ولی آنچه بیشتر قابل مشاهده و محسوس است، تغییری است که شعر فارسی، پس از ترجمه شعرهای الیوت در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم به خود گرفت و به شاعران ایرانی آموخت که میتوان شعر گفت و شعری خردگرایانه یا متفکرانه گفت و از آسیبهای فضای رمانتیک آن سالها، در عین حال، فاصله خود را حفظ کرد.

فقر فخر رسولالله (ص) است اما نه فقری كه باز همان رسولالله(ص) آن را مرز شرك میداند. یا به تقلید از شعر موج نو دست به ساختن تصاویر تازه اما بسیار دور از ذهن میزنند و شاید یکی از علل پراکندهگوییشان همین عدم رعایت اصول در خلق اجزاء شعری است. او ادامه داد: سلمان در طول عمر کوتاهش – 27 سال – با خلق آثاری ارزشمند، شجره طیبه شعر انقلاب اسلامی را بارور کرد.

مولانا اين تير را همچون تير هوای نفس میداند كه جولان دهنده تمام ماجراهای نفسانی و تمام انحرافات بشری از آن سرچشمه میگيرد. جالب است كه در هر يك از اين ديدگاهها قصد مولانا هرگز نه تهمت ونه تكريم زيادی از مقام زن است. بايد پذيرفت بسياری از كمالاتی كه مولانا برای زن قائل شده است در زمان حياتش بسيار مورد ترديد واقع بوده وشايد تنها به خاطر مقام و منزلتش سرزنش نمیشد. بنابراين همواره زن در اشعار مولانا بيانگر نفس و مرد بيانگر عقل است. آب در شعر بیدل آنچنان زلال و صاف است که هر رهگذری میتواند خویشتن را در آن بنگرد.

دیدگاهتان را بنویسید