شعر ناب عاشقانه ؛ گلچین اشعار عاشقانه زیبا و دلنشین

چون هر کدام از این قالبهای شعری، منطق و فضای احساسی جداگانهای دارد، در دو بخش اشعار را دسته بندی کردهایم تا خلوت یکدیگر را برهم نزنند! از مدیریت عشق تا عروسی لاکچری بازدیدکنندگانی که دست به جیب نمیشوند از روایت انحراف تا همنشینی با فرمانده ارشد داعش در فصل بهار به کدام شهرها سفر کنیم؟ بسیاری از شاهکارهای شعر تعلیمی سالهای نخستین قرن بیستم ایران نظیر شعرهای ملکالشعرای بهار و پروین اعتصامی و رشید یاسمی و چندین شاعر دیگر، تحت تأثیر آشکار ترجمه فابلهای لافونتن است. بهار جانها که با رقص درختان و سرایش مرغان همراه است. » و یک نویسنده درجه چندم فرانسوی هم به نام فرانسواز ساگان با عنایت به آن شعر الوار، کتابی دارد با عنوان «سلام بر غم»۲ که به فارسی هم ترجمه شده است.

۲٫ برای ترجمه شعر الوار بنگرید به از رمانتیسم تا سوررئالیسم،از حسن هنرمندی، ص۳۸۴٫ ترجمه کتاب خانم فرانسواز ساگان Bonjour tristesse با همین عنوان «سلام بر غم» در تهران به سال ۱۳۳۴ نشر یافته است. برای پیدا کردن متن تبریک روز زن به همکار خانم حتما از مجموعه ۲۵ جمله زیبا درباره زنان از زبان افراد معروف دیدن فرمایید. برای کار کردن کافی نیست که انسان پشت یک میز بنشیند، بلکه باید خود را در هنگام کار از همه ی اندیشه های گوناگون پاس داشته و در امان نگاه دارد. در بخش دیگری از یادداشت اسماعیلی آمده است: هراتی با مجموعه شعر«از آسمان سبز» پا در وادی ادبیات گذاشت و نام روشن خود را در دفتر شعر انقلاب اسلامی به ثبت رساند.

از جمله شاعرانی بودند که در این مراسم از آنها به عنوان شاعران تأثیرگذار در جریان شعر انقلاب اسلامی یاد شد. یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزیر ارشاد نیز دیگر سخنران این مراسم بود که با اشاره به پیام مقام معظم رهبری برای درگذشت مرحوم قیصر امینپور گفت: رهبر انقلاب در این پیام، درگذشت این شاعر را خسارتبار دانستند و اظهار امیدواری کردند، مسیر آن مرحوم برای دستیابی به قلههای رفیع هنر ارزشمند شعر بههمت همراهان و شاگردان آن مرحوم پیموده شود.

شعر کوتاه بهعنوان یک جریان ادبی مستقل در شعر بعد از انقلاب رشد کرده است و شاعران صاحب سبک دارد. اشعار موجود در این خطاطی زیبا توصیفی هستند مدحی و ستایشگرانه از یک پادشاه یا شخص صاحب مقام که به عنوان سایۀ خدا بر روی زمین از او نامبرده شده است. انوری در این قصیده به ستایشگری پرداخته و بخشندگی سلطان سنجر را همانند خدا دانسته و امیدوار است که او همانند خدا، گسترده و کامل بخشش کند و همچنین در ادامۀ اشعار فرمان سلطان را در سراسر جهان معتبر و روان دانسته است.

در حوزه شکل و قالب، نیما محتوا را مقدم بر قالب دانست، زیرا معتقد بود ذهن شاعر باید بر شکل تسلط داشته باشد نه این که شکل شعر، شاعر را مجبور به گفتن حرفهایی بکند که قصد آن را نداشته است. شاید یکی از دلایل نبود دراما در گونههای اصلی ادب فارسی ، فقدان توجه به هنرهای نمایشی پیش از اسلام بوده باشد، زیرا همزمان با یونان باستان ، در ایران باستان از هخامنشی به بعد، مدارک هنرهای نمایشی همراه آواز و موسیقی نیز وجود دارد. هرچه کوشیدم که خودم را به نشر آن ترجمههای شعر ییتز راضی کنم، دلم بار نداد و چه خوب شد؛ زیرا آن ترجمهها، کوچکترین نشانی از جایگاه خلاقیت ییتز را در زبان فارسی آینگی نمیکرد.

پس او چه گوید؟ ساعت بعد چه درسی داریم؟ بعد از لورکا، ترجمه شعرهای دیگر شاعران اسپانیولی زبان از قبیل پابلو نرودا و ماچادو و خیمنز و رافائل آلبرتی۱۰ به لحاظ نوع مضامین و مسائل شعری، بیگمان تأثیر خود را داشته است؛ به ویژه ترجمههای فراوانی که از شعر پابلو نرودا در سالهای بعد از پایان جنگ دوم، در مطبوعات و کتابهای فارسی دیده میشود. ترجمههایی که از شعر رمبو و بودلر و والری، در این سالها در مطبوعات فارسی نشر یافته بیش از آنکه بر نوع مضامین یا تصاویر شاعران اثر نهاده باشد، تلقی آنان را از حقیقت شعر کمال بخشیده و عملاً بوطیقای شاعران فارسیزبان را دگرگون کرده است.

ممکن است کسانی سالها و سالها در جستجوی مضامین یا تصاویر شعر لورکا، در فضای شعر شاملو و دیگر شاعران این دوره برآیند و هیچ چیزی دستگیرشان نشود؛ ولی کسی که به معماری شعر مدرن ایران و معماری شعر فرنگی آشنایی داشته باشد، فضای این معماری را متأثر از شیوه شاعری لورکا خواهد یافت،۹ همان چیزی که در آغاز بدان اشاره کردم. مهدی باقرخان، از هندوستان، در این مراسم ضمن اشاره به این نکته که شعر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران مسیر جدیتری را پشت سر گذاشته است، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شعر فارسی در ایران، متحول و هدفمندتر شد؛ شعر این زمان بسیار حماسی، عرفانی و پر از نوآوریهاست.

شعر انقلاب اگر ماناست دلیلش این دو مورد است، حتی اگر درباره جنگ باشد. در ادامه این مطلب از مجله صورتیها، چند شعر در مورد مقام زن خواهیم داشت تا کمی به جایگاه زنان واقف شویم. وی با بیان اینکه در شعر انقلاب، غزل، کاربردیترین و رایجترین صنف شعری از میان قالبها و اصناف سرودههای سنّتی است، ادامه داد: ظرفیت غزل برای ابراز مطالب عرفانی و معنوی که همواره مورد توجّه شاعران بوده، توسط شاعران انقلاب و شاعران دفاع مقدس از نظر ارزشها، به اوج خود رسیده است. استاد «در جستجوی ریشههای تحول شعر معاصر ایران»، افزون بر مجموعه عوامل مؤثر اجتماعی ـ سیاسی در انقلاب مشروطه و پیش از آن بر شعر فارسی، به تبیین زمینهها و چگونگی تأثیر ترجمه بر شعر معاصر ایران میپردازد و معتقد است «تحولات شعر مدرن فارسی در قرن اخیر، تابعی است از متغیر ترجمه ادبیات و شعر اروپایی در قلمرو زبان پارسی.» موضوع کلی کتاب، شعر و ادب فارسی در دورههای قاجار به این سو است.

شاعران سنتی فارسی زبان مناجاتهایی زیبا به دیوانهای شعری خود افزودهاند و شاعران معاصر مناجاتهای خود را در دفاتر شعری یا به صورت قطعههای جداگانه منتشر نمودهاند. فارسی یک زبان چندکانونی و زبان رسمی ایران و تاجیکستان و افغانستان بهشمار میرود. اگر به دنبال جملات و اشعار زیبای تبریک رسمی روز زن هستید در ادامه متن های رسمی و ادبی زیبای تبریک روز زن برای ارسال به همکار و دوستان را گردآوری کرده ایم.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب توجه ویژهای به شاعران داشته و ایشان چراغ شعر و شاعری را پرفروغ نگه داشته اند. حتی تلاشهایی هم که پیش از نیما و مقارن انقلاب مشروطیت و پیش و پس از آن صورت گرفت راه به جایی نبرد. شعر انقلاب اسلامی شعری است که در آن نگرشها، ارزشها و هنجارهای اسلامی همخوان با انقلاب اسلامی، مستقیم و غیرمستقیم حضور داشته و در عصر انقلاب اسلامی سروده باشد.

هر جمله تازه، قافیه تازه و هر قافیه تازه، جای خود را میخواهد و نباید آن را در فواصل معین جا داد. در نظر او شعر بی قافیه مثل آدم بی استخوان است. در روزگاری که ارج و حرمت خانواده و با هم بودن رنگ باخته است وجود برادری دلسوز از هر نظر می تواند عواطف گمشده و تکه های مفقود شده زندگی را به شما بازگرداند. شمس تبریزی یک درویش خداشناس بود که توانست مسیر زندگی مولانا را تغییر دهد. شعر مولانا جایگاه رفیعی در ادبیات ایران زمین دارد.

او بود که مرا به اهمیت جایگاه ییتز در شعر انگلیسی آشنا کرد. آنچه گوته و روکرت۷ در زبان آلمانی، به تأثیر شعر فارسی آفریدهاند، اهمیت جهانی بیشتری دارد. «دیوان شرقی ـ غربی» گوته که یکی از مهمترین آثار فرهنگ بشری است، حاصل تأثیرگذاری گوته از شعر حافظ است. شعر ، سرود ، چامه یا چکامه یکی از کهنترین گونههای ادبی و شاخهای از هنر است. از طرفی دیگر مقام مادری ، مقامی الوهی وبسیاربزرگ است که فقط مختص زن است وخداوند کریم آن را جایگاهی رفیع می داند .

هر کلمهای میتواند در شعر جای گیرد به شرط این که با کلمات دیگر بیگانه نباشد. البته، مشکل زبان در شاعران پس از نیما، کسانی که با درک اندیشههای او هر یک راهی را پیش گرفتند که شاید همان راه نیما نباشد اما هم سو و هم جهت با اوست، تا حدود زیادی حل شده است و زبان نرمتر و صیقل یافتهتر و با ترکیبات جدید مایهورتر شده است؛ بی آنکه از نسبت شعری و ادبیات کلاسیک کاملاً گسسته باشد. هر زن رازی است که هیچکس قادر به حل آن نیست.

وی اضافه کرد: افتخار ما خادمی مردم است و هیچ شانی به جز سربازی ولایت نداریم. ولی دووست داری تره اي رو بخوری که “اوون” هیچ وقت واست خرد نمیکنه! چـــون تــــــــو رو دارم . در متن پیش رو اشعار سپید، ترانهها، اشعار سنتی شامل رباعی، قطعه و تکبیت با موضوع تنهایی که درونمایهای غمناک دارند، به انتخاب گروه فرهنگ و هنر ستاره گردآوری شده است. در این بخش منتخب اشعار عاشقانه ❤️ شاعران معاصر ایرانی را گردآوری گرده ایم.

ریشه تغییر نگرش معاصر را باید در تغییر نگرش نسبت به انسان جستجو کرد. محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تبریک ایام ماه رجب و اعیاد این ماه ابراز خوشحالی کرد که در جمع فرزانگان، نخبگان و علاقهمندان شعر و ادبیات ایران است و گفت: دوست داشتم فرصت بیشتری بود تا بخشی از علایق و برنامههای گسترده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای رونق مجدد شعر و ادبیات بیان کنم. جلال الدین محمد بلخی معروف به مولانا، مولوی است که در سال ۱۲۰۷ میلادی در ماه نوامبر متولد شد.

دیدگاهتان را بنویسید