شعر دوبیتی مفهومی زیبا از شاعران بزرگ و نامدار – ژاویز

اشعار عاشقانه مولانا را در بسیاری از ترانه های زیبا و دلنشین شنیده و لذت برده ایم. والبته می تواندهشداری برای جامعه ولنگار امروزی هم باشد که رفتار واخلاق جنسی مشخصی ندارند .و اینگونه می شود که بسیاری از طلاقها بر سر هیچ است . در مقدمه کتاب هم نوشتهام که روش من در گرهگشایی از سخنان بیدل، روشی درونمتنی است. ابتدا تخلص رمزی داشت اما با خوانش کتاب گلستان سعدی از مصراع «بیدل از بی نشان چه جوید باز» به وجد آمد و تخلص خود را به «بیدل» تغییر داد.

قرآن در آیات ۲۲۴ تا ۲۲۷ سورهٔ الشعرا، کسانی را که از شعرا(ی بی ایمان ) تبعیت کردهاند، سرزنش کرده و آنها را گمراه دانسته است و فقط شاعرانی را استثناء کردهاست که ایمان آورده و عملهای شایسته نموده و خدا را بسیار به یاد آورده باشند. شادروان استاد ملك الشعرا بهار تحقيقات مفصلي برروي اشعار قبل از اسلام نموده و در مقالاتِ متعددي نتايج پژوهش هاي خود را منتشر نموده اند كه در زمان خويش در مجلّات مختلف به چاپ رسيده و براي جوانان امروز اگر دسترسي به آنها محال نباشد چندان هم آسان نيست و ما در اين فصل چكيده تحقيقاتِ گرانبهاي ايشان را به صورت مختصر و موجز بيان كرده و به عنوان شاهدِ كلام، در هر مورد نمونه اي از آن سروده ها را خواهيم آورد.

بنابراین اگر قصد دارید تا اشعار زیبایی را درباره برف و روزهای زمستانی گلچین نموده یا در اختیار داشته باشید از شما دعوت می کنیم که مجموعه شعر درباره زمستان و برف را تا پایان بخوانید. من اين را با اشراف بر شعر تمام ايران ميگويم. ولي جشنواره شعر خوزستان با تمام اين انتقادها تنها شعله اميد شاعران نسل جديد است و يقيناً شاعران نسل جديد انتظار دارند كه نسل قبلتر از خود را بشناسند. مثلاً انجمن شعر اهواز كه در سالهاي اول جشنواره خيلي مهم بود، بولتن شعر داشت و بايد از محمود نايل و بهمن ساكي و ديگر دوستاني كه آن سالها فعال بودهاند تشكر كرد.

چه بسا در نتيجه همين نظر خواهيها يك بولتن شعر شكل بگيرد. وی، در اين خصوص، ادامه داد: ارشاد بايد از ما و افرادي كه دغدغه دارند بخواهد كه با نگاهمان به آنها كمك كنيم و از ما نظر بخواهد. ناگفته نماند كه حبيبالله بهرامي و اميد حلالي در دوره خود وظيفه خود را انجام دادهاند، آنها در مقطعي امكاني داشتند و از اين امكان استفاده كردند. مثلاً من ردپايي از شعر رضا بختيارياصل، هرمز عليپور و شعر خودم را ديدم. چرا که مقوله شعر در قلمرو تعریف و نقد همواره مورد توجه نظریه پردازان ادبی بوده و خواهد بود.

حتی آن دسته از شعرهايي كه رتبهاي كسب نكردهاند بايد مورد بحث قرار بگيرند و حيف است كه كنار گذاشته شوند. شعرهايي كه به اين جشنواره رسيدهاند واقعاً ارزش بررسي دارند. ترجمه دلانگیزی که ایرجمیرزا از داستان «شاه و جام» اثر شیلر کرده است، ارزش و اعتبارش در زبان فارسی، شاید کمتر از اعتبار آن در زبان آلمانی نباشد. این اثر که در خراسان تألیف شده، از نظر نشان دادن نثر پارسیدر آن روزگار بسیار با اهمیت است. سه چیز در زندگی هست که دیگر نمیتوانید آن را به دست آورید: کلمات، بعد از گفته شدن؛ لحظات، بعد از دست دادن و زمان، بعد از سپری شدن.

بدون شک از دست دادن برادر می تواند ضایعه و غم جانگساری است که در فرهنگ ایران و جهان میتواند شاعران و ادبای زیادی را به سرودن اشعار سوزناک و مناسب برای این فقدان وصف ناپذیر وادار کند. با مرور ویژگیهایی که نظامی برای زن آرمانی شمرده است، می توان به این نتیجه رسید که او با ساختن و پرداختن منظومه های خود، تصمیم داشت استعدادهای نهفتة زنان را به جامعة خود معرفی کند و آنان را به تفکر دربارة این شاهکار خلقت وادارد. چرا که او آیینه را همچون انسانی میداند که به خاطر منعکس کردن رازهای آفرینش در خود و نرسیدن به عمق و ژرفای این رازها همیشه در حیرت و سرگردانی است.

آنها دغدغههاي ما را ندارند اين نسل شاخصههاي ما را ندارد و همين دغدغه کنونی آنها كافي است. شاعران نسل جديد كار خود را خوب انجام ميدهند؛ اما این ما هستیم که كارمان را بد انجام ميدهيم. با این همه، نباید غفلت کرد که او بسیاری از مسائل اخلاق اسلامی وانسانی را بهگونهای خاص در بیانی که از تاریخ گذشته دارد، منعکس میکند. مولانا جلال الدین در عین حال سرنوشت عجیبی دارد و با بسیاری از شاعران ایرانی نشست و برخاست داشته است. در حال حاضر شعر عنصر غالب نيست به همين دليل ما نبايد فقط ارشاد را زير سوال ببريم چرا كه اين فضاي غالب است.

در اين فضاي غالب باز عناصري كه لازم و ملزوم جريانسازي ادبي هستند نيستند؛ كه اولين اين عناصر مطبوعات است. اين جشنواره چون مثمرثمر بود ميتواند اين نقش را باز هم ايفا كند و در اين صورت از صدا و سيما انتظاری نخواهيم داشت تا با شاعران مصاحبه كند؛ فضاي غالب را هم نميخواهيم همين كه آقاي فرزاد آبادي که از طريق جشنواره شعر تثبيت شده، شعر خود را ميگفت و شناخته شده بود اما وقتي شعرش مهر تاييد جشنواره را دریافت کرد، تثبيت شد.

من هم پاي اين جشنواره هستم و تحت هر شرايطي در نهايت مهر تاييد را به وجود آن ميزنم اما انتقاد خود را هم دارم. كما اين كه اين جوهره در شعر شاعران جديد هم وجود دارد. شاید بتوان گفت که رواج عرفانی شرقی و به خصوص هندی و نیز توجّه خاص به بودا و تعلیمات او در شعر سهراب حاصل همین دیدارهای مکرّر از هند و بازدید از مراکز مذهبی و دینی باشد. شعر امروز نیز اصلاً دنبال اين نيست كه حرفي را پيچيده بزند اما همان حرف ساده را کشافانه ميزند. وی یادآور شد: شاعر هميشه از حقيقت حرف ميزند.

وی تمامی آرمانهاوارزشهای خویش را از دل تمدن ایرانی به دست آورده وشخصیتهایمحبوبش را از میان چهرههای برجسته داستانی وتاریخی ایران بر میگرفت. نیست؛ بلکه هدف از هنجار گریزی معنایی در این نوشتار، آن است که شعرای سبک هندی از جمله بیدل، با تأسی از شعرای پیشین سبک هندی نظیر: کلیم و صائب، به جهت دستیابی به معنی بیگانه، در مورد معانی و مضامین رایج در ادب فارسی و شخصیت ها و عناصر مشهور داستانی و قرآنی و اسطوره ای ، از زاویه ای غیر عرفی می نگرد و به خلاف آمدِ عادت در مورد آن به قضاوت می کند.

خاقانی، نظامی و اقمارشان در قیاس با شاعران قبل از خود عالماً و عامداً شیوه شعر را مورد تجدید نظر قرار دادند. بايد اتمسفر و فضاي كلان رسانهاي اين موضوع را كاملاً جدي بگيرد كه شعر يكي از مهمترين عنصرهاي فرهنگي خوزستان است. اما باز هم فضاي كلان ما همين است. سينما كه كار خود را كرده، داستان هم با افرادي مثل احمد محمود راه خود را طي کرده، اما بايد توجه كرد كه به شاعر بزرگي مثل هرمز عليپور در خوزستان كه اين قدر پتانسيل دارد باید به گونهای دیگر نگاه کرد. سينما در این دوره غالبتر شده است.

این نوع فرم به استمرار جریانی تکیه دارد که زبانی و ساختار جهانی دارد. روشن است، که در این بیت مولانا چه میگوید و به چه اشاره دارد. و غم اشاره محوی به رد دحدت اشیاست. به ما نشان داد. ما بايد با بحثها و صحبتهاي خودمان به ارشاد كمك بكنيم تا ارشاد بداند كه چه چيز ارزشمندي دارد. چه ادراکی از طعم مجهول نان و در مذاق رسالت تراوید.

به عنوان مثال در صفحه باغ باران حبيبالله بهرامي در سالهاي 74 و 75 كه خيلي ساده بود، فضايي به وجود آمده بود که باعث شد ما همديگر را در آن صفحه پيدا كنيم. این شاعر خاطرنشان كرد: نبود چنين فضايي در دوران امروزي باعث ميشود تا همه شاعران معطوف به جشنواره شوند؛ وقتي شاعران معطوف به جشنواره ميشوند پس جشنواره بايد بتواند جوابگوي تمام وجوه فعاليت ادبي باشد و جاي خالي كاغذ و مباحث ادبي را پر كند. داور بخش آزاد ششمين جشنواره شعر خوزستان تصريح كرد: در نبود تمام فضاها بايد از ارشاد انتظار داشت. «سماع» که نوایی در قالب رقص، موسیقی، شعر و آواز است.

6 – حکمرانی و سیاستمداری – در آثار حکمی و اخلاقی قدما نشانی از به رسمیت شناختن حضور زن در عرصة سیاست مدن وجود ندارد؛ نقش او در تدبیر منزل محدود می شود که آنهم با منفی نگری هایی همراه است. در اين شعرها ادا وجود نداشت؛ من شاعر ديدهام و اين براي من خيلي مهم است. تكنيك و سواد و مواردي از اين دست به مرور شكل ميگيرد مهم اين است كه شاعر جانمايه اصلي را داشته باشد كه اين را شاعران جوان ما دارند.

دیدگاهتان را بنویسید