سیاست خارجی چین – بخش سوم – برنامه تلویزیونی پژوهشی تاریخی دوران

دولت جو بایدن متحدان عرب واشنگتن در خلیج فارس را در وضعیت هشدار قرار داد است زیرا از ۲۰ ژانویه که وی وارد کاخ سفید شد تصمیمات گوناگونی را اتخاذ کرده است که به این متحدان لطماتی را وارد کرد و در مقابل موقعیت تهران را در منطقه تقویت کرده است. 59)وسمه معروف ایرانی بسیار گرانقیمت بود و ملکه چین هر سال مقداری وسمه برای مصرف شخص خود از ایران وارد میکرد.(کریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، ص 149) . «سیاست درهای باز به مفهوم گشایش اقتصاد داخلی چین بهسوی بهرهوری از امکانات و ابزاری است که در خدمت کشورهای توسعهیافته میباشد. ”پرسش کلیدی که ما اینک با آن روبهرو هستیم این است که چگونه پیوند سوسیالیسم با اقتصاد آزاد را توجیه منطقی کنیم. این کارشناس همچنین معتقد است که چین به یک نقطه برجسته در تاریخ خود رسیده است نه به لحاظ جمعیتی بلکه به لحاظ تغییرات اجتماعی و اقتصادی و اینکه نیمی از جمعیت آن برای اولین بار در تاریخ این کشور شهرنشین شدهاند.

این سفرهای متعدد به نفوذ مستقیم استراتژیستهای آمریکایی در دستگاه تصمیمسازی چین منجر میشود؛ بهگونهای که مسئولان دولتی چین دستور کار و گزارش عملکردشان را در نسبت با نظرات آنها تنظیم میکردند. با این حال، برای چندین دهه، واشنگتن با دقت از هرگونه مفهومی که به دنبال جانشینی لندن به عنوان ضامن ثبات منطقه بود، اجتناب کرد. کارشناسان آمار میگویند آینده مشابه آلمان، سایر کشورهای اروپایی را نیز تهدید میکند و این مشکل به دنبال افزایش فشارهای روزانه ناشی از مشکلات بیپایان اقتصادی اروپا، تشدید خواهد شد. بنابر اعلام اتحادیه اروپا، تعداد کلی موالید در 31 کشور اروپایی 3.5 درصد کاهش یافته و حد فاصل سالهای 2008 تا 2011 میلادی از پنج میلیون و 600 هزار تولد به پنج میلیون و 400 هزار تولد رسیده است. هرچند برخی کارشناسان معتقدند که آلمان در حل معضل کاهش جمعیت بسیار دیر عمل کرده اما برخی دیگر این اظهارنظر را بدبینانه قلمداد میکنند. آمارهای اخیر نشان میدهد که این کشور با کاهش 1.5 میلیون نفری جمعیت خود مواجه بوده و پیشبینی میشود تا سال 2060 میلادی جمعیت این کشور با کاهش 19 درصدی به 66 میلیون نفر برسد. اما وجه نسبتاً پنهان سیاست خارجی چین که بعضاً ادعا میشود در آینده ملموستر خواهد شد، این است که توسعه اقتصادی و سیاست درهای باز زمینه خیزش قدرت ملی چین را درعرصه جهانی فراهم کرده و از زاویه دیگری آن را به بازی قدرت کشانده است.

با بهبود روند توسعه اقتصادی در کشورهای پرجمعیتی مانند هند و چین میتوان الگوی تقاضا را تغییر داد چراکه مردم به دنبال رفاه اجتماعی بیشتری خواهند بود. ژاپن که حمایت از صنایع داخلی را بهعنوان هدف اصلی دنبال میکند، از چنان اقتصاد قویای برخوردار است که احتمالاً موانع تازهی بازرگانی ایالاتمتحده را تحمل خواهد کرد. تجربهی سی ساله به چین آموخت که درهای بسته مانع از توسعهی ساختوساز است. این انقلاب به رهبری دنگ شیائوپینگ رقم خورد و وی توانست تا پایان عمرش فرآیند تغییر مائوئیسم به دنگیسم را مدیریت کند و چشمانداز انقلاب اول چین را با انقلابی در اصول و مفاهیم با چشمانداز آمریکا منطبق نماید. وی 31 سال در مسند پادشاهی نشست و با تمام نیرو قدرت متمرکز حکومت مطلق فئودالی را تقویت بخشید . بیشتر افراد سالمند در شانگهای در خانهها هستند و بسیاری از آنها حتی دسترسی به غذای کافی نیز ندارند و بنیاد سالخوردگان در همین ارتباط برنامههایی را برای ارائه کمک به آنها در نظر گرفته است که در تمام مناطق شانگهای گسترش خواهد یافت و این برنامه 360 هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد. متعاقب آن افزایش جمعیت سالخوردهها و افراد از کار افتاده و ناتوان و همینطور سالمندان مبتلا به بیماریهای مزمن نیاز به افزایش جمعیت جوان برای پرکردن این خلاء احساس میشود.

از منظر راهبردی، چین برای آینده اقتصاد خود نیاز به بازار صادراتی برای کالاهای تولیدی خود و واردات انرژی دارد. اما این تدابیر تأثیر ویرانگری بر اقتصاد در حال رشد چین و در نتیجه توازن استراتژیک در آسیا و جهان خواهد داشت. امروزه بیش از نیمی از کشورهای در حال توسعه سیاستهای ملی کنترل جمعیت دارند و حدود 130 کشور نیز به خدمات تنظیم خانواده بودجه اختصاص میدهند. نقطه عطف فعالیتهای نظامی کمونیستها، راهپیمایی طولانی جنوب به شـمال بود؛ اقدامی که بیش از یک سـال به طول انجامید و منجر به درگیریهای گستردهای بین دو حزب ملیگرا (پوزیسیون) و کمونیست (اپوزیسیون) شد و افراد زیادی در این زدوخوردها جان خود را از دست دادند. در آسیای جنوب شرق، ویتنامیهای حمایت شده از جانب شوروی از نابسامانی کامبوج بهره گرفتند و در آفریقا نیز ضعف نظامی چین درحمایت از متحدان خود کاملاً به نفع شوروی مورد بهرهبرداری قرار گرفت. از سوی دیگر آلمان با داشتن بالاترین نرخ بیکاری در میان اکثر کشورهای جنوب و شرق اروپا فرصت خوبی دارد تا ظرفیت بازار کاری خود را با جذب نیروهای مجرب و کارآزموده از کشورهای همسایه پر کند اما با این حال صدها هزار فرصت شغلی در این کشور همچنان خالی هستند و بسیاری از کارشناسان معتقدند این کشور باید قوانین مهاجرتی خود را اصلاح کند تا بتواند با سایر کشورهایی که جمعیت آنها نیز رو به پیری میرود، رقابت کند.

دیدگاهتان را بنویسید