سیاست خارجی چین – بخش اول – برنامه تلویزیونی پژوهشی تاریخی دوران

آمارها نشان میدهد که چین فقط ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تخت پرستاری ویژه سالمندان دارد که با این حساب برای هر یکهزار نفر سالمند در این کشور فقط ۳۰ تخت موجود است. آمارها نشان میدهد که چین فقط 6 میلیون و 800 هزار تخت پرستاری ویژه سالمندان دارد که با این حساب برای هر یکهزار نفر سالمند در این کشور فقط 30 تخت موجود است. با مرگ سون یات سن در سال ۱۹۲۵، چیان کای شک به قدرت رسید. مسـتعمره شدن چین توسط قدرتهای سلطه­گر، این دغدغه ملی را ایجاد کرد که چگونه از استعمار ابرقدرتها می­شود خارج شد و به استقلال رسید. این اقدام پنج سال پس از آن صورت گرفت که حزب کمونیست چین یک سیاست تاریخی که اکثر زوجین را فقط به یک فرزند محدود می کرد، لغو کرد این سیاست منجر به دهه ها سقط جنین و در نهایت افزایش تعداد پسران نسبت به دختران در این کشور شد. ژانگ گفت: نرخ زاد و ولد در جاهای دیگر از جمله تایوان و کانادا در حال کاهش است، اما دولت دخالت نمی کند در واقع، برخی از کشورهای پیشرفته برای دستیابی به افزایش نرخ زاد و ولد نیازی به مداخله ندارند، زیرا آنها خدمات پزشکی و آموزشی رایگان ارائه می دهند.

این گروه از افراد که با حضور در کشورهای غربی و تحصیل در دانشگاههای آن با مظاهر تکنولوژیک و ابعاد اندیشهای آن آشنا شــده بودند، با برگشــت به وطن خود صــنعت ترجمه را راه انداختند و مبانی فلســفی غرب را شــروع به تدریس کردند و برای پیاده­سازی آن تلاش نمودند. اگر بگوییم که امروز چین و آمریکا دو ابرقدرت اقتصادی و نظامی جهان هستند چندان اغراق نکردهایم، دو کشور در دو سوی جهان غرب و شرق که چه به لحاظ نظام سیاسیشان و چه به لحاظ اهداف و منافع کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند. طبیعتاً ایران یک تنفر روزافزونی از مداخلات آمریکا و سیاستهای آنها پیدا کرد و به این دلیل روابط دو کشور همچنان دچار چالش و در وضعیتی مخاطرهآمیز قرار گرفت، دقیقاً در همین مقطع بود که نگاه ایران به سمت شرق رفت. او رایزنیهایش در ایران را «مثمرثمر» تلقی کرده بود. چیان تلاش میکرد حمایت دول غربی را به خود جلب کند. دولت چین در اواخر دهه 1970 میلادی در تلاش برای مهار رشد سریع جمعیت این کشور، سیاست تکفرزندی را وضع کرد. از آغاز دهه ۱۹۲۰، مائو با ایفای نقشی فعـال در تأسیس حـزب کمونیسـت، رهبـری حرکت انقلابی علیه حکومت وقت را آغاز کـرد.

وجود گرایش­های ایدئولوژیک در سیاست خارجی این کشور در آغاز انقلاب، اتخاذ سیاست انزواگرایی در دهههای1950و1960م، تحول در سیاست خارجی از انفعالی در اواخر دهۀ1960م به فعال در دهۀ1970م، در پیشگیری سیاست خارجی تعاملی و کمرنگ شدن نمادهای ایدئولوژیک در آن در اواخر دهۀ1980م و اتخاذ و استمرار سیاست خارجی بدون تنش و مسالمتآمیز از آغاز قرن بیست و یکم، ادعای مذکور را تأیید میکند. ولی نبرد روایتها در خصوص کرونا، آن روند را نیز به تنش واداشت، چنانکه به نبردی دیپلماتیک و نهایتاً تعطیلی متقابل کنسولگریهایشان انجامید. توسعه همکاریهای تجاری و مالی با آمریکای لاتین بخش دیگری از سیاست خارجی پکن در سال گذشته بود که نگرانی اتاقهای فکر و نخبگان ایالات متحده را برانگیخت. فرضیه این مقاله بر این است که در استمرار سیاست خارجی مسالمت آمیز چین از اوایل قرن بیست و یکم، دستیابی به توسعه اقتصادی، عامل اصلی شکل دهنده سیاست خارجی چین بوده است و در این راستا مؤلفه هایی نظیر در اولویت قرار گرفتن توسعه اقتصادی و گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد، لزوم گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کشورها، ضرورت جذب سرمایه خارجی، افزایش سرمایه گذاری خارجی و تضمین عرضه انرژی و تأمین امنیت آن، که در مجموع وابستگی چین به اقتصاد جهانی را موجب شده است، از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار بوده است.

در همین راستا تا کنون چین با بیش از ۲۰۰ کشور و سازمان بین المللی و منطقه ای، الگوی روابط تجاری برقرار کرده است که جدیدترین آن سند برنامه جامع همکاری های ایران و چین بود که ابتدای فروردین سال جاری امضا شد. این ابتکار یک طرح سرمایهگذاری عظیم در زیربناهای اقتصادی بیش از ۶۰ کشور جهان و توسعه دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» است که هدف از آن گسترش سرمایه گذاری چین در عرصه بین المللی است. سیاست اقتصادی و روابط تجاری چین نیز تابعی از سیاست خارجی این کشور است. با شکلگیری انقلاب اسلامی روابط ایران و آمریکا وارد دوران جدیدی شد. چین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟ از نظر دلاری هم سرمایهگذاری خارجی مستقیم در چین ۴.۵ درصد رشد کرده و به ۱۴۴.۳۷ میلیارد دلار رسیده است. چین همزمان با رشد اقتصادی روزافزون درصدد گسترش روند توسعه عمق راهبردی در مناطق ژئوپلتیک جهان برآمده است. در مناطق شهری، بالارفتنهای ارزش زمین و تبدیل اراضی روستایی به زمینهای شهری نقش بهسزایی در انجام سرمایهگذاری در فرآیند شهرنشینی پرسرعت و ساخت زیرساختها بازی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید