سیاستهای کنترل جمعیت؛ اهداف و نتایج

این هم پاسخ معاون وزیر خارجه در مجلس: «عجالتاً دولت برای روابط آتیه خودش با دولت چین نظر قطعی اتخاذ نکرده است ولی شاید در آتیه سفارت فوقالعاده برای تعیین روابط بین دولتین اعزام نشود و همانطور که فرمودند این عهدنامه فقط برای دوستی و تجارت است و اظهار میل هم ابتدا از طرف دولت چین شده است و البته در موقعی که یک دولتی با دولت دیگر اظهار میل و دوستی بکند خوب نیست اظهار او رد شده و قبول نشود. بدیهی است تجارت ایران و چین خیلی محدود است و متأسفانه چیزی هم که از ایران به چین میرفت در آن خصوص بهقدری دولت چین فشار آورد که یک قسمت از تجار ایران را ورشکست نموده و یک قسمت دیگر را هم نمیدانم به چه حال نگاه داشته و آن مسأله تریاک است. مخالفان عهدنامه چه میگفتند؟ در دوره احمدشاه قاجار و زمانی که هر دو کشور از استعمارگران خسته و بیزار و زخمخورده بودند، بالاخره ایران و چین سعی کردند به یکدیگر نزدیک شوند؛ در سال ۱۳۰۰ شمسی هر ۲ کشور همچنان اسیر سیاستهای استعماری بودند و ناامنیهای داخلی و مشکلات بزرگ داشتند و امکانی برای افزایش و بهبود تجارت نداشتند، ولی لااقل در اینحد بود که یک عهدنامه مودت داشته باشند.

در آن روزگار عهدنامه دوستی با چین در ایران مخالفانی هم داشت و البته در مجلس فقط یک مخالف داشت و این هم حرفهایش در جلسه مجلس: «بدیهی است معاهده یا برای یک مطالب سیاسی و یا برای امور اقتصادی و یا برای هر دو مطلب منعقد میشود. عضو هیئت علمی گروه روابط بینالملل دانشگاه اصفهان اضافه کرد: این متغیرها را اضافه کنید به کشوری که شدیداً تحت فشار تحریمهای ظالمانه و خلاف منشور ملل متحد قرار دارد و از میان قدرتهای بزرگ فقط چین میتواند به لحاظ قدرت اقتصادی، فشارهای وارده بر ایران را تا حدودی تعدیل و نه برطرف کند. عضو هیئت علمی گروه روابط بینالملل دانشگاه اصفهان بیان کرد: چین کشوری اقتصادی و تجاری است و در تعاملات بینالمللی، ملاحظات اقتصادی شدیدی دارد. علی امیدی، عضو هیئت علمی گروه روابط بینالملل دانشگاه اصفهان، در گفتوگو با ایکنا اصفهان، درباره جایگاه چین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: قدرتهای بزرگ سیاسی، اقتصادی و نظامی جهان همواره برای قدرتهای متوسط، کوچک و منطقهای به لحاظ برقراری توازن قوا در سطح کلان بینالمللی و حفاظت از منافع ملی به خصوص امنیت یک کشور حائز اهمیتاند و این ضرورتها، تعامل با قدرتهای بزرگ را ایجاب میکند. شـکلگیری جریان روشـنفکری و به وجود آمدن نسلی از معتقدان به رفورم ایدئولوژیک در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، از مهمترین رخدادهای این دوره بود.

چین با آمریکا، ۷۰۰ میلیارد دلار رابطه تجاری دارد و با ایران در سال ۲۰۱۹، کمتر از ۳۰ میلیارد دلار تجارت خارجی داشته است. در سال ۲۰۲۰ چین ۱۷۶ میلیارد دلار نفت خام وارد کرد که بیشتر از ۸۲ میلیارد دلار آن از خلیج فارس بود. این کشور همچنین باید زنان بیشتری را وارد بازار کار کند و در عین حال آنها را تشویق کند تا فرزندان بیشتری به دنیا بیاورند. تریاک. تاریخ گزارش میدهد: «استعمار انگلیس با تسلط بر بازار چین تصمیم گرفت که تریاک ایران را از طریق هندوستان به بازارهای چین بفرستد و بهازای آن کالاهای خـود را در بازار ایران بـه فروش برساند. ولی در موقع عملیات دولت در نظر خواهد گرفت که منافع تجار ایرانی و مصالح ایران را حفظ کند». در هر حال برنامه ریزی تنظیم خانواده در عمل به طور گسترده ای مورد اجرا قرار گرفت. وی افزود: شاید قدرت اقتصادی چین به لحاظ ارزش اسمی دلار، در سطح پایینتری از قدرت اقتصادی آمریکا قرار داشته باشد، اما به لحاظ قدرت برابری خرید از آمریکا بالاتر است.

سیاستگذاران در چین پیش از این گزینههای دیگری از جمله افزایش سن بازنشستگی، افزایش مهارتهای نیروی کار موجود از طریق ارتقای سطح تحصیلات آنها، استفاده بیشتر از ماشینآلات و بهرهگیری از هوش مصنوعی به جای نیروی کار انسانی را دنبال کردهاند. زیرا مواد خام دیگری از ایران به چین نمیرفت. اما تحقیقات آدریان زنز نشان میدهد درحالیکه کاهش میزان تولد در میان قوم هان تنها 19 درصد بوده، همین کاهش در میان مسلمانان اویغور در سال 2019 میلادی بیش از 50 درصد بوده است. از حقوق مالکیتی حمایت ضعیفی میشود و سیستم مالیاتی به ضرر شهروندان فقیرتر است با اینحال از اوایل دهه ۲۰۰۰ برخی مالیاتهای روستایی کاهش یافته یا لغو شده و خدمات اجتماعی بیشتری برای روستانشینان برقرار شدهاست. برای تقویت جایگاه حکومت مطلق در افکار مردم ، در سال 213 قبل از میلاد ، امپراتور ” چین شی هوان ” دستور داد : کتاب های تاریخی کشورهای دیگر به غیر از کتاب تاریخی سلسله ” چین ” و کتاب های عقاید کنفوسیوس را سوزانده شود و دستور داد کسانی که این کتاب ها را جمع آوری و منتشر می کنند ، کشته شوند. بعدها پسرش امپراتور ” جینگ دی ” ( از سال 156 قبل از میلاد تا سال 143 قبل از میلاد ) بر مسند قدرت نشست .

دیدگاهتان را بنویسید