سلسله های چین باستان

این کشور در جهت نیل به هدف مذکور، سیاست های خاصی را اتخاذ نموده که شامل ایجاد ثبات و برقراری روابط با قدرت های بزرگ دیگر و همچنین توسعه روابط صلح آمیزبا کشورهای همسایه و کشورهای مناطق هم جوار مانند ایران است. چین با رژیمهای بینالمللی تحت نفوذ و رهبری آمریکا هماهنگ شده و در مقام بزرگترین شریک اقتصادی آمریکا، به تعامل مسالمتآمیز با آن گرایش یافته است. این کشور به طور همزمان روابط خود را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تحت تسلط روسیه دنبال میکند، که خود به طور فزاینده ای در ابتکار «کمربند و جاده» چین (BRI) ادغام میشود. اگر پکن در غرب آسیا و شمال آفریقا یک بازی ضدآمریکایی با جمع صفر را دنبال نمیکند یا برای تضعیف دموکراسی در آنجا تلاش نمی کند، پس چه میکند؟ اژدهای سرخ (نماد چین) و عقاب سرسفید (نماد آمریکا) چند سال است که هر روز خود را بیشتر در این رقابت دوجانبه میبینند، اژدهای کوچک و آرامی که حالا به دنبال شکار این عقاب بزرگ و تیزپرواز است و باید دید آیا موفق به این کار میشود یا خیر؟ البته اکنون چین از نظر اقتصادی آنقدر بزرگ است که نمی تواند عاملی رو به رشد در جهان بینی منطقهای باشد. از سوی دیگر ایران نیز برای توسعه اقتصادی سرمایه گذاری چین در صنعت نفت و گاز و زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی برایش پراهمیت است.

تحریمهای مالی آمریکا، ایران را وادار به دور شدن از غرب کرده و به سمت آسیای مرکزی، جنوبی و شرقی سوق داده است. اگر دموکراسی هم در خاورمیانه به خوبی پیش نمی رود، این بازتابی از عوامل محلی است که با خدشهدار شدن چهره آمریکا به عنوان یک الگو و نه اقتدارگرایی غارتگرانه تشدید شده است. ۴۰ سال میگذرد از زمانی که دنگ ژیائوپینگ اصلاحات چین را با سخنرانی معروف خود و درخواست از شهروندان برای رها کردن ذهنهایشان، جستوجوی واقعیت از روی حقایق و یکی شدن در برنامهریزی برای آینده، آغاز کرد. از سوی دیگر، نسلی که پیش از اتخاذ سیاست تکفرزندی در چین متولد شده است، در 10 سال آینده بخش مهمی از جامعه چین را تشکیل خواهد داد. هدف این نوشتار شناسایی و ارزیابی سیاست خاورمیانه ای چین و جایگاه ایران درآن، و سپس بهره گیری از این شناخت جهت پیش بینی نوع رویکرداین کشور در رابطه با این موضوع در تحولات آینده این پرونده است. وی منابع سراسر جهان را شامل نیروی کار، فنون، بازار و غیره عنوان کرده و گفت: از نظر اقتصادی و بازرگانی، چین هنوز در شرایط فرصت راهبردی است. اما، انجام این کار، هم خلأ و هم یک احتمال واقعی ایجاد خواهد شد: همانطور که ایالات متحده با اکراه در قرن گذشته جانشین بریتانیا به عنوان قدرت مسلط در خاورمیانه شد، چین نیز در این قرن آمریکا را تحت الشعاع قرار دهد.

این رویداد، نقطه عطف مهمی در روند جنگ تجاری چین و آمریکا بود که از ۲۰۱۷ آغاز شد ولی در پایان ۲۰۱۹ با عقد قراردادی، آرام گرفت. او مقاماتی را که با این کار مخالفت می کردند ، می کشت . مطالعات نشان می دهد که در سلسله ” شانگ ” ، کشور به وجود آمده و مالکیت خصوصی اساسا ایجاد شده است . • پادشاهی اردن بار دیگر بر فشارهای داخلی و خارجی شدید غلبه کرده و عمان انتقال قدرت به یک سلطان جدید را به صورتی موفقیتآمیز انجام داده است. مسافران چینی هم بیش از گذشته به کشورهای خارجی سفر می کنند. این استخوان ها و لاک ها به عنوان آرشیوهای رسمی نگهداری می شد . برای تقویت جایگاه حکومت مطلق در افکار مردم ، در سال 213 قبل از میلاد ، امپراتور ” چین شی هوان ” دستور داد : کتاب های تاریخی کشورهای دیگر به غیر از کتاب تاریخی سلسله ” چین ” و کتاب های عقاید کنفوسیوس را سوزانده شود و دستور داد کسانی که این کتاب ها را جمع آوری و منتشر می کنند ، کشته شوند.

تصمیمات ایران هم عمدتاً واکنشی به سیاست «فشار حداکثری» ایالات متحده است -رویکردی که بیهودگی و شکست فاجعه بار آن آزموده شده است. اکنون ، در خرابه های شهر ” این ” جمعا 160 هزار تکه استخوان کشف شده است . وی در این مطلب آورده است: شی جینپینگ (Xi Jinping) از این لحظه لذت برد؛ رئیسجمهور چین قبل از گردهمایی سالانه نزدیک به 3000 نماینده چین در کنگره ملی خلق در پکن در مارس 2021، یک دور افتخار پساپاندمی پس از همهگیری را طی کرد و اعلام کرد که کشورش اولین کشوری بود که کووید-19 را رام کرد و کار را از سر گرفت و رشد اقتصادی مثبت را رقم زد. او تلاشهای عظیمی را برای اصلاح اقتصاد خود آغاز کرده است، اقتصادی که از بیثباتی ساختاری و کاهش نرخ رشد رنج میبرد. رئیس سابق سازمان اطلاعات اسرائیل، موساد، اخیراً ادعا کرده چین تنها کشوری است که میتواند ایران و سایر کشورهای خاورمیانه را آشتی دهد. • «پیمان ابراهیم» با پادرمیانی ایالات متحده تاکنون زنده مانده است، و این در حالی است که ایالات متحده در عمل نسبت به فروش تجهیزات نظامی وعده داده شده به امارات خودداری کرده، پاکسازیهای قومی تهاجمی اسرائیل و شهرکسازی در سرزمینهای اشغالی ادامه دارد و اختلاف فزایندهای میان دیدگاههای امارات و اسرائیل در مورد ایران وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید