• سایر اهداف با رضایت شما

مدیریت فناوری اطلاعات (به انگلیسی: (Information Technology Management (ITM) دانشی میان رشتهای است که در آن، تمام منابع فناوری، مطابق با نیازها و اولویتهای فناورانه نوین، اداره میشود. بهترین پیشنهاد برای این موضوع این است که بخش خصوصی بتواند با مجوز این کارگروه و زیر نظر آن، اقدام به ایجاد و توسعه گذرگاههای مرزی کند و حتی میتوان از محل صدور مجوز و پروانه این موضوع به بخش خصوصی، درآمد مناسبی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات کسب کرد. سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اینکه کشور باید به نقطه ای برسد که بخش صنعتی برای رفع مشکلات خود به جای شرکت های خارجی به شرکت های دانش بنیان داخلی مراجعه کنند، اضافه کرد: ما برای پر کردن این خلأ برنامه داریم که به هر یک از دانشکدههای این دانشگاه یک تا ۲ برنامه استراتژیک محول کنیم که فاز اول آن اجرایی شده است. ICT علی رغم اسم طولانی و شاید پیچیده ای که در نگاه اول با آن مواجه هستیم، بخش همیشگی و جدا نشدنی از زندگی روزمره ماست.

نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با تاکید بر لزوم افزایش صادرات غیرنفتی، افزود: بیشتر صادرات غیرنفتی را بخش خصوصی انجام میدهد از این رو باید با تسهیل فرایند صادرات، به این بخش کمک کنیم تا اقتصاد به جای ارزهای نفتی با ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بچرخد. این کارشناس فناوری اطلاعات ادامه داد: در حالی که ایجاد ممنوعیت قانونی برای فعالیت بخش خصوصی در این حوزه، باعث تشدید انحصار و محدودیت میشود و همینطور میتواند از لحاظ پدافندی نیز ارتباطات کشور را ضعیف کند. وی ادامه داد: ایراد اصلی این ماده محل تامین هزینههاست که میتواند مشکلات بسیار جدی ایجاد کند. برای تامین منابع لازم جهت تحقق اهداف تعریفشده در این ماده، میتوان از محل درآمدهای نفتی یا موارد دیگر اعتبار لازم را اختصاص داد که توسعه خدمات نیز دچار آسیب نشود. برای نمونه، با توجه به دادن اختیار تعرفهگذاری اینترنت بینالملل برای اپراتورهای ارائهدهنده اینترنت توسط کمیسیون عالی، میتواند سبب تعرفهگذاری این کمیسیون بهصورت غیرواقعی و غیراصولی با هدف افزایش درآمد حاصل از این ماده شود که همین موضوع سبب افزایش هزینههای اپراتورها برای تامین پهنای باند مورد نیاز، افزایش هزینههای مردم برای ترافیک اینترنت بینالملل و کاهش قدرت خرید، ایجاد مشکلات ارتباطی و کمبود پهنای باند و در نهایت سبب نارضایتی عمومی از وضعیت ارتباطی کشور، حاکمیت و کمیسیون عالی میشود.

این کارشناس فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: اشتباهِ قیمتگذاری غیراصولی پهنای باند بینالملل در سالهای نه چندان دور هم انجام میشد که این موضوع یکی از عوامل عدم توسعه ارتباطات مناسب کشور طی ۱۰ سال گذشته نیز محسوب میشود و تکرار اشتباهات گذشته چیزی جز آسیب به ارتباطات و زیرساخت کشور در پی نخواهد داشت. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: تجربه نشان داده که این سیاست، سیاست شکست خوردهای است و از دولت سیزدهم نیز انتظار میرود این اتفاق نیفتد. با مداقه در بند ۱ اصل ۱۱۰ در می یابیم که تعیین سیاست های کلی باید با همراهی و مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام و این خود نشان از اهمیت و لازم الاجرا بودن سیاست های کلی است. وفق بند های ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین سیاست های کلی و نظارت بر حسن اجرای آن از وظایف مقام رهبری برشمرده شده است. این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه چهار ایراد بزرگ و کلی در طرح فعلی وجود دارد، افزود: بند چ ماده ۴، مزیتبخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در برابر ترافیک بینالملل است.

وی با بیان اینکه به مرور با گذشت زمان متناسب با افزایش تقاضای مردم برای ترافیک و اینترنت و با توسعه زیرساختهای شبکه ارتباطی کشور، به سمت نامحدود شدن ترافیک سرویسهای اینترنت (بهخصوص اینترنت ثابت) حرکت میکنیم، افزود: با نامحدود شدن ترافیک اینترنت کاربران، عملاً مزیتبخشی به ترافیک داخلی نسبت به خارجی، چالش دشواری خواهد بود؛ زیرا با توجه به تقاضا و رشد مصرف ترافیک، امکان ایجاد محدودیت ترافیکی وجود نداشته و توجیهی برای استفاده کاربران از ترافیک داخلی به جای خارجی وجود نخواهد داشت. جایگاه های فرادستی و فرودستی در سلسله مراتب نظام بین الملل که تداعی کننده­ی یک ساختار غربی ساز و بیگانه ساز بازنمایی می شدند، به هویت ضد سلطه در گفتمان سیاست خارجی معنای پررنگ­تری می­داد و گفتار و کردار ایرانیان انقلابی را به سوی شورش علیه سلسله مراتب نظام بین الملل و نفی وضعیت موجود در سیاست بین الملل ( رادیکالیسم در عرصه بین المللی) سمت وسو داده است. دلارهای زیادی به سمت ایران روانه شد اما به جای توسعه زیرساختها، واردات تکنولوژی و تجدید تجهیزات به ویژه تجهیزات نفت و گاز که بسیار قدیمی هستند و نیاز به بازسازی و نوسازی دارند، این دلارها خرج موارد دم دستی همچون پرداخت یارانهها شد.

دیدگاهتان را بنویسید