زمین – ویکی فقه

طوفانهای ژئومغناطیسی نیز زمانی رخ میدهند که فشار پلاسمای موجود در لایه مگنتوسفر به قدری زیاد باشد که بتواند متورم شده و باعث اختلال در میدان مغناطیسی زمین شود. تولد خورشید چگونه رخ داده است؟ البته این اتفاق تا ۶ میلیارد سال دیگر نخواهد افتاد و در آن زمان یا بشریت برای مدت زمان زیادی است که از بین رفته و یا به یک مکان دیگر تغییر مکان داده است. در این نقطه خورشید در مرحله AGB یا حالت مجانبی غول سرخ قرار خواهد گرفت این حالت در شکل زیر نمایش داده شده است. تنها راه انجام این کار افزایش گرما خواهد بود. گرم شدن کلی کره زمین به معنای افزایش میانگین دمای سطح زمین است.از اواخر سال های 1800 میانگین دمای کلی 0.4 تا 0.8 درجه سانتی گراد افزایش یافته است.بسیاری از کارشناسان پیش بینی کرده اند که میانگین دمای زمین در سال 2100 ، 1.4 تا 5.8 درجه سانتی گراد افزایش خواهد یافت.این مقدار افزایش بیشترین مقداری است که ظرف هزار سال اخیر برای زمین پیش آمده است. جرم خورشید ظرف چند دقیقه به کربن تبدیل میشوند. خطوط طیفی در یک میدان نیرومند مغناطیسی یا به چندین مولفه شکافته میشوند و یا به وجه قابل ملاحظهای پهن میشوند.

این اتفاقات به دلیل بینظمی در میدان مغناطیسی خورشید ایجاد میشوند و میتوانند مقدار زیادی انرژی و ذره آزاد کنند که برخی از آنها در اینجا روی زمین به ما میرسند. وجود نهشته های تقریبا 25 قسمت در میلیارد امری معمولی استͺ اما در خلال این دوره ی زمانی نهشته ها تا کمتر از 10 قسمت در میلیارد افت کرده است. اگر ببینی آفتاب و ماه و ستاره ها همه در یک جا جمع شدهاند و تو نیز همه آنها و نورشان را گرفتهای نشانگر این است که پادشاه کل جهان خواهی شد و همه مطیع تو خواهند شد. اگر در خواب تابش خورشید بسیار خیره کننده باشد نشانگر مسئلهای سخت و جدی در زندگی شماست زیرا خورشید در کل تعبیرش نیکو است اما اگر اختلالی در ظاهر آن به وجود آید به هرج و مرج در زندگی واقعی تعبیر میشود. برای مجسم کردن ابعاد عظیم خورشید توجه کنید که قطر کوچترین لکه خورشیدی برابر کل قطر زمین است. خورشید ستاره است.ستاره ی ما.وعملا هر نوع انرژی که حیات به آن وابسته است، از خورشید ناشی می شود.در حالی که از نگاه کردن مستقیم به خورشید بر حذر شده ایم، اخترشناسان تکنیک های خاصی دارند که به نحوی بی خطر ماهیت آن را در طول موج های گوناگون آشکار می کنند.

توپ دارای جرم در مرکز در نهایت تبدیل به خورشید شد در حالی که دیسک مواد سیارات را تشکیل دادند. میتوانیم شکافتگی خطوط طیفی را با توجه به خاصیت مغناطیسی خود اتم درک کنیم. با این حساب قطر تقریبی خورشید 1390000کیلومتر در حدود 110 برابر قطر زمین می شود. در این مطلب در مورد خورشید، مهمترین ستاره منظومه شمسی صحبت کردیم. در این حالت سیارات موجود در منظومه شمسی ممکن است به طرز چشمگیری تغییر کنند زیرا انرژی بیشتری از خورشید جذب میکنند و این موضوع سبب می شود یخ های موجود در سیارت تصعید شود و در نتیجه جو آنها متراکم و اقیانوسهای سطحی تشکیل شوند. عطارد و زهره هیچ قمری نداشته و سایر سیارات منظومه شمسی هر کدام دارای دو یا چندین قمر هستند. خورشید در خواب، پادشاه بزرگوار بود و ماه، وزير او و زهره زن پادشاه و عطارد، دبير پادشاه و مريخ، پهلوان پادشاه و ستارگان ديگر لشگر او بود.

آفتاب در خواب، پدر بود و ماه در خواب مادر بود و ستارگان ديگر لشگر پادشاه بود. خورشید مانند تمام ستارگان دیگر ، کره ای از گاز بسیار داغ و پلاسما است. از آنجایی که آهن وقتی تحت همجوشی هسته ای قرار میگیرد هیچ انرژی بیرون نمیدهد بنابراین ستاره دیگر فشار خارجی در هسته خود نخواهد داشت تا از فروپاشی آن به داخل جلوگیری کند. خورشید تنها ستاره ای است که تا حدی به زمین نزدیک است که دانشمندان میتوانند سطح آن را به دقت بررسی کنند و از واکنشهای درون آن باخبر شوند و یکی از مهمترین ابزارهای سنجش نظریه های اخترفیزیکی است. میزان شکافنگی این خطوط شدت میدان مغناطیسی را نشان می دهد و جهت قطبش نوری خطوط، قطبیت میدان را در هر نقطه مشخص می کند. این سیاره خاکی دارای قطری (استوایی) حدود 12760 کیلومتر، مساحت رویه 500 میلیون کیلومتر مربع و حجمی در حدود یک هزار میلیارد کیلومتر مربع است.

دیدگاهتان را بنویسید