رویکردها و روش های تربیت اخلاقی و ارزشی

۶- کودک را در کارهای کودکانه خود تمسخر نکنید و کارهایش را احمقانه نخوانید. ۶- تبعيض قائل شدن بین فرزندان چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ معنوی. ۲۵- بین نظم در خانه و بیرون فرق قائل شوید و اجازه دهید در خانه آزادانه بازی کنند. کارهای کوچک زیادی هست که میتوانید برای تربیت فرزند خود انجام بدهید: ذرت بوداده درست کنید، کارت بازی کنید، باهم در خیابان قدم بزنید و مغازهها را نگاه کنید. تنها دخترها تمایل به عروسک بازی ندارند بلکه پسرها هم عروسک بازی را دوست دارند.

۲۴- تذکرات وقتی اثر دارند که والدین خود مجری و عامل آنها باشند. 7- فيزيولوژی ورزشی: يا فيزيولوژی كاربردی، اثر تمرينات و موقعيت كاری بر بدن انسان را مورد مطالعه قرار می دهد. امام باقر(ع) فرمود: حضرت فاطمه(س) اظهار داشت خدا مى داند که چقدر از این تقسیم خشنود شدم، زیرا رسول خدا(ص) مرا از کارهایى که مردان بر دوش مىکشند (و مستلزم ظاهر شدن در بین آنهاست) معاف کرد. این روش که شیوه­ای دوستانه و اقتدارى است، بهترین روش فرزند پروری به نظر می­آید و در سیره­ی عملی حضرت امام(ره) مشاهده نیز می­گردد.

زمان هم کم است، یعنی کار به صورت فشرده شروع می شود اما در طول سالیان از فشار کار کم می شود. شیوه استدلال و میزان هیجان شما در هنگام گفت وگو، بشدت شبیه همان رفتاری است که کودک تان از خود بروز خواهد داد، پس دقت تان را مضاعف کنید. حال که یک نفر به خانواده اضافه شده، در همه شئون زندگی دخیل است و تنها خط قرمزش روابط خصوصی پدرومادر است. زمانی هم که کودک متولد شد در هر سطحی او را درگیر زندگی خودش کنید. بویژه از زمانی که سخن گفتن را فرا گرفت، با او درباره مسائل مربوط به زندگی سه نفره تان صحبت کنید، او ذهن جستجوگری دارد، مطمئن باشید تعداد راهکارهایی که برای یک مساله ارائه می دهد از راهکارهایی که به ذهن شما می رسد، بیشتر است.

پس از انقضاء شش ماه، در صورتی که زن و شوهر متقاضی سرپرستی هم چنان به تقاضای خود باقی باشند وضعیت جسمی و روحی کودک در خانواده نیز طبق گزارش مددکاران اجتماعی رضایت بخش باشد، دادگاه مراتب را به درخواست کنندگان حکم سرپرستی اعلام می نمایند تا آنان طبق ماده 5 قانون فوق الذکر به کیفیت اطمینان بخش در صورت فوت خود هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تامین نمایند و پس از انجام این عمل حکم سرپرستی صادر و اعلام می گردد.

در صورتی که کودک شما کار شایسته ای انجام داد بایستی مورد تمجید قرار گیرد . والدین و مربیان اعتقاد به خدا، به مذهب و تعالیم آن را به گونه ای در کودک پدید آورند که روح مذهب در آنان به صورتی صحیح استوار گردد. محیط کودکان در رفتار آنها تأثیر دارد، بنابراین شما ممکن است با تغییر دادن محیط بتوانید آن رفتار را تغییر دهید. ۱۳- برای کودکان خود دعا کنید.

یکی از امتیازات و ویژگی های قرآن مجید این است که خود یک کتاب تربیتی است و همه آیات آن به طور مستقیم و غیر مستقیم در مقام تربیت انسان در رده های مختلف سنی، از خردسال تا کهن سال است. برای ایجاد یک محیط امن باید بتوانید در مواقعی که محیط برای کودک کسل کننده شده یک سری فعالیت های جالب و سرگرم کننده برای وی فراهم کنید تا از کسالت بیرون بیاید. در واقع اصل، حاصل مشارکت این سه عامل اساسی در نظام تربیتی است؛ بنابراین، ارائه ی هر گونه تعریفی از اصل، بدون توجه به مشارکت عوامل سه گانه مذکور، نمی تواند یک تعریف کامل و جامع باشد.

احترام به کودک و حسن معاشرت پدر و مادر با وی یکی از اساسی ترین عوامل ایجاد شخصیت در کودک است. اما سؤال اساسی این است که این فرایند چگونه صورت میگیرد؟ در این بازه زمانی ۹۰ درصد شخصیت یک انسان شکل می گیرد. با توجه به حاکمیت روح کلی دین بر ابعاد مختلف و عناصر گوناگون نظام تربیت دینی، هر یک از عوامل مزبور نیز باید به نحوی رنگ دینی داشته باشد. ۲۰- کودک را نترسانید زیرا ترس شخصیت کودک را از بین می برد و دچار اختلال روانی می کند. کودکان بیشتر به کارهایی که انجام می دهید توجه دارند تا حرف هایی که به آنها می زنید.

اینکه چگونه کودکان به عناصر اخلاقی تبدیل میشوند، مراحل رشد اخلاقی آنها چیست، تا چه میزان تحت تأثیر عوامل گوناگون رسشی و یادگیری هستند و مسائلی از این دست، بر اساس رویکردهای متفاوت پاسخ داده شدهاند. ۴۰- تربیت فرزند و آموزش واجبات از وظایف والدین است و کسانی که به این امر توجه ندارند مورد نکوهش هستن. ۱۹- فرزند را راستگو تربیت کنید. بدین بیان كه «فیك» به بعد الگوى عملى والدین و «فى نفسه» به تلاش خود فرزند اشاره دارد كه البته آن هم در سایه هدایت و كمك والدین به دست مىآید.

تفسیر المیزان ج 3، ص 606) پس با این نظارت عمومی، انگیزهای ایجاد میشود که مجتمع صالحی که علمی نافع و عملی صالح دارد، علم و تمدن خود را با تمام نیرو حفظ میکند. اوج این روند هم از زمان تولد کودکتان تا پنج سالگی اوست. مراد کانت از اصل های کلی ، قاعده های عام و جهانشمول کردار اخلاقی است. یکی از مهم ترین مهارت هایی که کودک باید فرابگیرد، برقراری ارتباط موثر است. ۲۸- از طریق داستان سرایی بسیاری از مفاهیم خوب را به کودک القا کنید. حالا اگر همان زمانی را که سال های اولیه زیست کودک است ، درنظر بگیریم چه باید بکنیم؟

اگر فرصت حرف زدن ندارید، وعده ای بگذارید تا درباره آن حرف زده شود و حتما بی خداحافظی فضای گفت وگو را ترک نکنید. ۲۹- شیطنت کودک در خردسالی نشان دهنده زیادی عقل او در بزرگسالی است آن را سرکوب نکنید. به تعبیر دیگر میتوان گفت، در واقع مبانی مکاتب تعلیم و تربیت خود را در “جهان بینی” و نوع نگرش آن مکتب به عالم، نشان میدهد و همین جهانبینی که بر پایة نگرش خاص به جهان، طبیعت و خدا دارد، اهداف تربیتی و پرورشی را تعیین میکند.در شمارة آینده به بررسی کلیات بحث انسانشناسی میپردازیم. بسیاری از کودکان در سنین 2 الی 5 سالگی برخی رفتارهای ناپسند مانند لجبازی، دروغگویی، پرخاشگری و بعضا بی ادبی را از خود نشان میدهند.

دیدگاهتان را بنویسید