دانلود کتاب تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز

سرانجام جوانی دیوانه به نام محمود افغان که لشکر زیادی نداشت پایتخت را محاصره کرده و تاج را از سر بی کفایت او برداشت .هنگامی که محمود افغانن از افغانستان حرکت کرد در مسیر خود شهرهای بم و کرمان را اشغال نمود و به سرعت به سوی اصفهان در حرکت بود. پس از حکومت افشاریه، حکومت زندیه توسط کریم خان زند تاسیس شد .این حکومت شیراز را به عنوان پایتخت انتخاب نمود . داریوش پادشاهی عاقل و دارای اراده ی قوی و عزم راسخ بود که حکومت هخامنشی را دوباره تاسیس کرده و تشکیلات بسیار مهمی در آن ایجاد نمود .

در این دوران ، تاریخ ایران شاهد تحولات زیادی در عرصه های سیاسی ، اجتماعی و مذهبی بود . در انتهای کتاب تاریخ شماری از ایران باستان تا زمان معاصر ضمیمه شده است. بزرگترين تمدن تاریخ ایران دولت عيلام بوده است که سرزمين آنها در جنوب غربى ايران و کمابيش مطابق با خوزستان بوده است. پایتخت ماد هگمتانه است آنها توانستند در اوایل قرن هفتم قبل از میلاد اولین دولت تاریخ ایران را تأسیس کنند.

خلاصه آن که با بررسی تاریخ ایران، می توان براحتی نتیجه گرفت که دین در ایران همواره نقش کلیدی داشته است. شهر شوش در اين زمان نيز شهر ثروتمند و با شکوهى بود. در زمان او بود که حکومت ساسانی با شکست چندباره سپاه روم به اوج عظمت خود رسید. هنگامی که سخن از تاریخ ایران میرود، باید به این نکته توجه داشت که آیا منظور تاریخ اقوام و مردمانی است که از آغاز تاریخ تا کنون در مرزهای سیاسی ایران امروزی زیستهاند یا تاریخ اقوام و مردمانی است که خود را به نحوی از انحاء ایرانی میخواندهاند و در جغرافیایی که دربرگیرندهٔ ایران امروز و سرزمینهایی که از دیدگاه تاریخی بخشی از ایران بزرگ (ایرانشهر) بودهاست زیستهاند.

در بخش «ایران باستان» نتیجه پژوهشهای علمی درباره آثار به دست آمده از مناطق مسکونیای که انسانها مسکن داشتهاند، نظام اجتماعیای که بر جامعههای آن زمان حکمفرما بوده، پیدایش روابط طبقاتی و نخستین حکومتهایی که در این سرزمین پدید آمدهاند، بررسی شده است. قبل از آریایی ها ، قوم های مختلفی در مناطق گوناگون ایران زندگی می کردند . آریایی ها شامل تعداد زیادی از نژاد سفید پوست هستند که احتمالا سرزمین اولیه آنها از شمال دریای سیاه و خزر تا حوالی رودهای سیحون و جیحون بوده است. به طور یقین محبوبترین شاه تاریخ ایران کورش بزرگ است. در خلال نیمه نخست سده سوم میلادی، یک نجیب زاده ایرانی به نام مانی دین مانوی را پایه گذاشت و پیروانی از سوریه، مصر، شمال آفریقا تا فرانسه و اسپانیا و نیز داخل ایران یافت.

کورش بزرگ در دوران قدیم انقلاب اخلاقی را به وجود آورد. طاهریان برای اولین بار پس از ظهور اسلام در طول تاریخ ایران نواحی شرقی ایران همچون خراسان را به استقلال رسانیدند و صفاریان نیز برای اولین بار از زبان خارجی به جای زبان عربی استفاده کردند. پایتخت ساسانیان شهر تیسفون در نزدیکی بغداد در عراق امروزی بود. این پادشاه بی لیاقت ترین شاه تاریخ ایران بود که در دوران 50 سال حکومت خود در حالیکه جهان در اوج پیشرفت تمدن بود، ایران را پنجاه سال از تمدن عقب تر برد. نادرشاه افشار با شکست افغان ها و بازپس گرفتن ایران از دست آنها ، حکومت افشاری را پایه گذاری کرد .افشاریان مشهد را پایتخت خود انتخاب کرده و تا 46 بعد حکومت خود را ادامه دادند.

پس از حمله اسکندر به ایران و سلسله سلوکیان تا دوره پارتیان، دین بودا نیز در ایران پیروانی یافت و در حدود پایان دوره سامانیان، اعتقاد به این دین متوقف شد. این پادشاه در ۳۰ سال حکومت خود هزاران زن گرفت . سلجوقیان (۱۱۹۴- ۱۰۳۸ م) با پیروزی بر غزنویان حکومت خویش را تأسیس نمودند و سراسر ایران را تحت سیطره خویش درآوردند و به یاری وزرای بزرگ و دانشمند ایرانی قدرت خود را تثبیت نمودند ولی در نهایت توسط خوارزمشاهیان از میان رفتند.

در آن دوره مجلسى موسوم به مهستان بود که خود مرکب از دو مجلس بود يکى مجلس اشراف و ديگرى مجلس ”دانايان و مغان“ که جنبهٔ مشورتى داشت و نفوذ چندانى در امور نداشت. پوراندخت برای بهبود وضعیت مردم در سرزمین خود نهایت تلاش خود را انجام داد و زمانی که متوجه شد این سلسله با سرعتی خارج از کنترل او در حال نابودی است و او توان تغییر شرایط و سرنوشت مردمش را ندارد از مسند پادشاهی کنار رفت زیرا تصور می کرد که شاید تصمیات او به ضرر مردم ایران تمام شود.

کتاب تاریخ ایران به عنوان کتاب درسی برای دانشجویان دانشگاهها و مدارس عالی تدوین شده است. مطالعه کننده ها و دوست داران تاریخ به طور حتمی با اسم پتروشفسکی آشنا می باشند.این اثر به عنوان اثر درسی واسه ی دانشجویان دانشگاهها و مدارس عالی تدوین گشته است و به سبب کامل بودن اطلاعات بسیار خوب و مستندی را چه واسه ی تاریخ خوان حرفه ای و چه واسه ی مخاطبان عادی تاریخ فراهم می نمایند. آ.کاشلنکو و ایلیا پاولوویچ پتروشفسکی و ل. لذا بر پایه سیاستهای کافهکتاب مبنیبر حفظ حقوق ناشرین و مولفین، امکان دانلود این اثر موجود نیست.

اما در پایان این پست، کتابهای جایگزین با موضوعات مشابه جهت دانلود رایگان معرفی خواهند شد. در چند نوبت امپراتورهای روم را شکست داده و از آنها غرامت گرفت. این نام وسیله یونانیان باستان به این کشور داده شد و آن را از نام منطقهای در جنوب باختری ایران به نام پارس گرفتهاند. این پادشاه توانست که بر سکاها و مردمان صحراگرد که از طرف شمال به کشور فشار می آوردند مسلط شدنه و ارمنستان به مساحت ایران اضافه کند .

هشت سال بعد، او در حالی که ارتش بزرگی از مسلمانان را رهبری می کرد، به مکه باز گشت. مادها قومی ایرانی بودند از تبار آریایی که در بخش غربی فلات ایران ساکن شدند. آریایی ایران و هند تا مدتها در کنار هم زندگی می کردند و پس از گذشت مدتها ، از هم جدا شدند . به این ترتیب ایران تحت حکومت سلوکیان (۳۳۰ – ۲۵۰ ق.م.) در آمد. در نهایت مغولها با حکومت خوارزمشاهی را شکست داده و به سلطنت آنها ختمه دادند.

بعدها در طی دوره شاه عباس اول، تعداد زیادی از مسیحیان به ایران مهاجرت نمودند. کتاب مقدس زرتشتیان (اوستا) در نتیجه حمله عرب ها از بین رفت، اما بعدها بخشی از آن جمع آوری و بازنویسی شد. آنها بعدها بخشى به اروپا و دستههائى به سمت ايران و هند حرکت کردهاند. آنها مدت هشتاد سال بربخش بزرگى از غرب ايران سلطنت کردند ولى در قلمرو آنها تقريباً هيچگاه آرامش وجود نداشت. در دوران قدیم کورش بزرگ انقلاب اخلاقی را به وجود آورد.

دیدگاهتان را بنویسید