جنگ عراق با ایران

چنانچه هم اکنون در مسئله افغانستان بهدلیل بیاطلاع بودن از جریان ائتلافهایی که قبل از پیروزی طالبان در منطقه بهوجود آمده بود همواره در شک و تردید توطئه و ساختوپاخت دیگران علیه خود هستیم. از پذیرفتن پیروزی امارت اسلامی توسط وزارت امور خارجه در روز ورود آنها به کابل، نحوه برخورد با فراریان ارتش افغانستان، چگونگی برخورد با مقامات سیاسی دولت قبل، چگونگی تعریف از نیروی دوست و یا دشمن، چگونگی برخورد با مهاجران افغانی سرازیر شده به مرزها، چگونگی حمایت از شیعیان و یا قوم هزاره و نهایتا تصمیم به عدم شناسایی طالبان به عنوان حکومت فعلی همه ناشی از بههم ریختگی و عدم آمادگی سازمان سیاسی کشور با یک چنین تحولاتی بود. اما هیچ یک از پیشنهاددهندگان یا متعهدان ، برای تحقق وعده های خود، به ویژه عقب نشینی قوای متجاوز عراق تا مرزهای رسمی ، تضمینی حقوقی ندادند و بحثها در حد مذاکرات اولیه باقی ماند و عملاً هیچ یک از کشورهای ثروتمند نفتی ، تعهد رسمی برای پرداخت غرامت ندادند و حتی اشاره ای دالّ بر آمادگی برای کمک مالی در جهت بازسازی خرابیهای جنگ نکردند. «در اردوگاه های اسرای ایرانی افرادی را دیدیم که قاطعانه برای فدا کردن جان خود در راه اعتقاداتشان آمادگی داشتند.

وزارت خارجه امارات پس از این حملات اعلام کرد که به حملات تنبیهی یمن، پاسخ خواهد داد و وزارت خارجه عربستان سعودی نیز در بیانیهای ضمن محکوم کردن این حمله، بر ایستادگی در کنار امارات تأکید کرد. سرانجام در نشستی غیررسمی با اعضای شورای امنیت، تاریخ برقراری آتشبس ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ اعلام شد. با همۀ اینها ریگان اعلام نمود که در جریان این فعالیت های همکارانش قرار نداشته است. واقعیت این است که ایران همین الان هم هر لحظه بخواهد میتواند به بحرین لشکرکشی کند، احتمالا تا چند روز هم میتواند آنجا را نگه دارد، اما بعد مجبور است با همه دنیا درگیر شود. تحولات در آذربایجان از سال پیش تا بهحال و بی اطلاعی از برنامه های سیاسی – امنیتی و نظامی ترکیه – آذربایجان بسیاری از ساختارهای پیشین ذهنی سیاسیون در ایران را طوری به هم ریخت که کشور مجبور شد با احساس خطر از تحولات، متوسل به زور آزمایی و مانور نظامی در مرزهای شمال غربی خود بشود که هزینه منطقه ای کمی نداشت. همانطور که حوثی ها قدرت خود را در شمال یمن تثبیت کردند، دیدگاه اجتماعی-سیاسی، نظامی و استراتژیک آنها تقریباً با دیدگاه ایران منطبق شد. این تعصب، اعمال فشار نظامی و استراتژیک از جنوب عربستان علیه دشمنان عرب مانند عربستان سعودی و امارات را برای سپاه آسانتر کرد.

بر هیچکس پوشیده نیست که اتهامات حقوق بشری علیه ایران صرفاً بهانههای رسانهای و تبلیغاتی برای تحریم و فشار همهجانبه علیه تهران با مقاصد کاملاً سیاسی است. نویسندگان می گویند که محل استقرار حوثی ها ممکن است به ایران در آینده این توانایی را بدهد که قایق های اسرائیلی را در دریای سرخ و سپس شهرهای جنوبی آن مانند ایلات هدف قرار دهد. ترور مردم عامی و مسئولان نظام، در پاریس و بغداد طراحی و برنامهریزی میشد و در شهرهای مختلف ایران به اجرا در میآمد. این دو نمونه حاکی از آن است که جامعه اطلاعاتی ایران چه نظامی و چه غیر نظامی، یعنی سازمانهایی که حکم چشم و گوش نظام سیاسی را دارند با فقدان کارآیی لازم در کشورهای همسایه که نقش بسیار مهمی در اعتبار بخشی به ژئوپلیتیک صدمه پذیر ایران دارند روبهرو هستند. عدم وجود کیفیت کاربردی موثر در این دستگاهها مسئولین را به تصمیمگیریهای خطا و یا بکارگیری زور با هزینه های سیاسی غیر لازم وادار میکند و یا نهایتا کشور را مواجه با شکستی تلخ و دادن امتیاز خواهد کرد. همچنین با این استدلال شاه و هیئت حاکمة ایران روبهرو بود که در صورت عدم تمکین روسها به مصالحهای عادلانه، ایشان نه تمایلی به چشمپوشی از یارانة مذکور داشتند و نه حاضر به پذیرش صلحی بودند که نتیجة آن چیزی جز سرافکندگی و ازدست­رفتن بخش مهمی از قلمرو و جمعیت ایران آن زمان نبود (FO.

ما صدام را دوست داشتیم چون حاضر شد به جنگ آیتالله برود. اما واقعیت این است که تهدید حوثی ها تنها به یمن یا شبه جزیره عربستان محدود نخواهد شد، زیرا ارتباط مستمر این گروه با ایران و بقیه محورهای مقاومت، یمن را به جبهه دیگری در جنگ ائتلاف علیه آمریکا، اسرائیل و آمریکا و متحدان آنها در قراردادهای ابراهیم تبدیل کرده است. ادامه حمایت نظامی ایران از حوثیها در طول جنگ داخلی، تواناییهای این گروه را افزایش داده است، از جمله ارائه موشکهای بالستیک و پهپادهای یک طرفه برای آنها. از سوی دیگر، با گسترش روزافزون فضای مجازی، آمریکاییها بیشتر در معرض اخبار واقعی قرار گرفتهاند و زمینهسازی برای ورود به یک جنگ تمامعیار دیگر در خاورمیانه، به ویژه علیه کشوری مانند ایران، به آسانیِ مقدمهچینی برای جنگ عراق نخواهد بود. یمن به منطقه جنگ نیابتی ایران علیه اسرائیل تبدیل شده است و امارات متحده عربی با عواقب شدید امضای “تفاهم نامه ابراهیم” با اسرائیل مواجه است. شرکای آمریکا در منطقه همواره ترس خود را از هرگونه توافقی که واشنگتن با ایران منعقد می کند، ابراز کرده اند، به گونه ای که آنها را در معرض خطر حملات ایران قرار دهد.

دیدگاهتان را بنویسید