بهار که بیاید، زمستان می رود

بله. جالب است، زیرا فیزیکدانان با شاخههایی نظیر مکانیک کوانتوم و طراحی بمب اتمی و نیز فناوریهایی دیگر، به نوعی قدرت را در قرن بیستم در دست داشتند. دومین کرسی دار این پست نیوتون بوده و پاول دیراک، متخصص مکانیک کوانتوم نیز از سال 1932 تا سال 1969 اختیار دار این کرسی بوده است و از سال 1979 این کرسی معتبر در اختیار استفان هاوکینگ قرار گرفت. هاوکینگ کرسی ریاضیات “لوکاس” یا “lucasian ” راکه در قرن 18 میلادی به نیوتون متعلق بود، در اختیار داشت و پس از بازنشستگی، فعالیت هاي خودرا بعنوان استاد افتخاری ریاضیات لوکاس ادامه داد.

وی با ارائه این نظریه شدت تراکم سیاهچالهها رابه شکلی که هیچ جسمی توانایی گریز از کشش گرانشی آنرا نخواهد داشت، رد کرده و نشان داد که نور و دیگر امواج قادر به عبور از میان این سیاهچاله ها خواهند بود. پادشاه گیلفی به او قول داد در یک شب زمین زیادی را شخم بزند ، او چهار پسر خود را برای انجام ماموریت خود به گاو تبدیل کرد و این در مجسمه کپنهاگ به تصویر کشیده شد.

کتاب تاریخچه زمان که عنوان فرعى «از انفجار بزرگ تا سیاهچالهها» را بر خود دارد یکى از مهمترین کتابها در حوزه کیهان شناسى است که به موضوعاتى هم چون تصویر ما از جهان، مکان و زمان، جهان در حال گسترش، اصل عدم قطعیت هاینزبرگ و پیامدهاى آن، نیروهاى اصلى و ذره هاى بنیادین طبیعت آغاز و انجام جهان، وحدت فیزیک مى پرداخت. هاوکینگ بعد ها نیز براى خوانندگان غیرمتخصص کتابهایى تالیف کرد که از جمله آنها مىتوان به تاریخچه مصور زمان، سیاهچالهها و جهانهاى کوچک اشاره کرد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، دکتر سید حجت الحق حسینی بعد از ظهر روز گذشته در همایش بازشناخت اسرار کیهان گفت: قرآن کریم کتاب راهنمایی و نوشتار راهبردی شیوه زندگانی درست انسان برای تمامی زمان ها و مکان های گفته شده است. سمتى که پیش از این سر آیزاک نیوتن و بعد ها پل دیراک عهده دار آن بودند. اتصال بین دو جهان دیگر یعنی جهان بالا و پایین توسط جهان میانه و پل رنگین کمان صورت میگیرد.پل رنگین کمان بیفروست bifrost نامیده میشود.

چنانکه میدانیم، حرکت و تغییر، مهمترین و قدیمیترین مسألهای است که ذهن فلاسفه یونان را به خود مشغول ساخته بود.پس از پارمنیدس و زنون که با استدلالهای نظری، وجود هر گونه حرکت را در هستی منکر شدند و در مقابل، هراکلیتوس که همه اشیا را در حرکت و صیرورت همیشگی اعلام کرد، حرکت و تغییر به صورت معمایی در آمد که هر فیلسوف خود را موظف به یافتن پاسخی برای آن میدید.

معادله ی موج گرانشی استخراج شده و بخش وابسته به زمان آن، از مرحله ی زمان آغازین دسیته، به صورت عددی انتگرال گیری شده است. مرز مشاهدهای وابسته به کارایی ابزارهای نجومی است. خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/07/14 علمی آموزشی.نجوم.همایش تهران – دبیر علمی همایش بازشناخت اسرار کیهان با بیان این که بازگویی و روشنگری در فرهنگ دین پژوهی کاری دشوار و چند سویه است افزود: سنگینی این کار هنگامی نمود بیشتری پیدا می کند که بخواهیم گونه ای نگرشی روشمندانه و نگارشی هوشمند از یک پرسمان دانشی مانند کیهان شناسی و ستاره شناسی را بر پایه قران کریم نشان دهیم.

بر طبق این نظریه، مجموعه اين جهان در یک نقطه متمرکز بوده و بر اثر انفجاری بزرگ ستاره ها و کهکشان ها و از جمله منظومه شمسي و كره زمين به وجود آمده اند و در نتیجه آن انفجار، جهان همچنان در حال گسترش است. اعتقادي كه بر طبق هيئت بطلميوسي بر اساس حركت ظاهري اجرام آسماني، قرن ها بر فكر منجمان درباره ساختار آسمان، حكم فرمايي مي كرد، اين بود كه آسمان از لايه هاي مختلفي تشكيل شده است كه هر لايه را «فلك» مي ناميدند. هاوکینگ دارای چندین درجه دکترای افتخاری و افتخارات و جوایز متعددی است و همچنین عضو انجمن پادشاهی بریتانیا و آکادمی علوم ایالات متحده کشور آمریکا است.

در مرحله اول همه علاقه مندان در سراسر کشور در یک آزمون تستی شامل ۳۵ سوال شرکت میکنند. همین گونه اشکالات و سؤالات باعث میشود تا ارسطو در متافیزیک ارتباط محرک و متحرک نخستین را از نوع علت فاعلی مستقیم نداند و محرکیت محرک اول را از نوع علت غایی توجیه کند. بنا بر این، جنبش اولین حرکت و تنها حرکت پیوسته و نامتناهی است.اما از میان انواع مختلف جنبش، تنها حرکت دایرهای میتواند این خصوصیات را دارا باشد که در آسمان نخستین یا فلک اول(فلک ستارگان ثابت)موجود است. ولی اتحاد دو رکن دیگر مثلاً بین تجربه گرائی و متافیزیک ، این دو از لحاظ مفهوم کلا با هم متفاوتند چرا که تجربه گرائی حوزه معرفتی و شناخت است و متافیزیک حوزه کلی گرائی ،حال بگوئیم از متافیزیک به تجربه گرایی برسیم و یا بالعکس از تجربه گرائی به متافیزیک برسیم؟

ولی این با قوانین فیزیک کوانتمی در تناقض بود که میگوید اطلاعات هرگز نمی توانند کاملا از بین بروند. دکتر کارول در مصاحبهای با نشریه نیوساینتیست نظرات خود را در مورد برخی اکتشافات بزرگ در حوزه فیزیک، روند رشد این رشته، پیش بینی آینده فیزیک و نیز کاربردهای احتمالی هوش مصنوعی در این علم بیان کرده است. بیگ بنگ: دکتر شان کارول(Sean Carroll) یک فیزیکدان نظری در موسسه فناوری کالیفرنیا است و اعتقاد دارد هوش مصنوعی میتواند در آیندهای نه چندان دور، در فیزیک نظری نیز کاربرد داشته باشد. در اینجا چوانگ تزو می تواند بگوید: “زندگی کائنات را با چهار نعل تازاندن اسبان شباهتی است، هر جنبشی را نتیجه هستی حرکات است که در هر لحظه استحاله بیابد”.

Rev. D88, 065331, 2013) توصیف شده است، با این مضمون که تحول کیهانی بین دو حد در مراحل دسیته (زمان های آغازین و پایانی در فازهای دسیته) اتفاق می افتد، تفسیر نمود. هاوکینگ باوجود ناتوانیهاي فیزیکیاش ناشی از بیماریهاي اختلالات نرونی بدلیل ارائه نظریاتی در باره سیاهچالههاي فضایی و طبیعت زمان به شهرت علمی جهانی دست یافت. علم زیست شناسی با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفت است و تاثیر به مراتب بیشتر و مستقیمتری بر زندگی ما دارد. با این وجود اکنون زمانه تغییر یافته و زیست شناسان در حال دزدیدن این قدرت از ما هستند. آیا متافیزیک وجود دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید