انجمن شعر ادبی نورآباد ممسنی – ققنوس

و توفیقی را که شاعران جوان و مسلمان دوره انقلاب در ساخت و پرداخت قالب های کهن به دست آورده اند در شعر نو نیافته اند با این حال واژگان و ترکیبات خوب و خوش تراش در شعر نو این دوره کم نیست و استعدادهای درخشانی که گه گاه اشعار پخته در قالب نو می پردازند آینده ای روشن را امید می دهد. دیگر از علّت ها شاید بی اعتنایی به شاعران نوپرداز قبل از انقلاب اسلامی بوده که به جهاتی ازجمله مسائل اعتقادی یا وابستگی های سیاسی به حکومت پهلوی و یا وابستگی های حزبی و جناحی مورد توجّه و تأیید شاعران انقلابی و مسلمانان نبوده اند.

موضوعاتی که در شعرنو انقلاب اسلامی چشم گیر است، بیشتر موضوعات مربوط به خدا، دین، عرفان، شهید و شهادت، جنگ، مبارزه با استکبار و مستکبر، دفاع از مظلوم و توجّه به ارزش های انسانی و اسلامی و مسائل سیاسی و اجتماعی است. خواننده عزیز توجّه دارد که طایفه دنبلی از قدیم الایّام در صفحات خوی و شاهپور (سلماس) سکونت داشته اند و تاریخ عمومی و اجتماعی آذربایجان غربی از حادثاتی حکایت دارد که به دست بزرگان این طایفه به وقوع پیوسته است .

امّا به اعتقاد نگارنده کلمات خوی و دُنْبُل از هم جدا ناشدنی است و اقامت چند ساله حیران خانم در ارومیّه و تبریز را نمی توان دلیل بر این گرفت که او اهل آن دو شهر است ، چنان که عبدالرّزاق دنبلی (مفتون خویی) و بهاءالدّین دنبلی و عدّه ای از بزرگان ، این خاندان را فقط به خاطر این که از خاندان دنبلی هستند جزء بزرگان آذربایجان غربی یاد کرده اند با این که می دانند اقامتگاه دانشمندان فوق آذربایجان غربی نیست ، فقط چون دنبلی هستند و دنبلیان با خوی پیوند ناگسستنی دارند و خوی جزء آذربایجان غربی است بدین جهت جزء رجال آذربایجان غربی ذکری از ایشان به میان آورده اند .

اما اینجا درست مثل شهر مردهها بود. سلطان محمد خندان، اثر زیر را در سال 1509 میلادی در شهر هرات افغانستان به تصویر درآورده است. متن دوبیتی که در ابیات زیر از آنها استفاده شده، با خط نستعلیق و با رنگی کاملاً سیاه خوشنویسی شده که با حاشیه ای ابری مزیّن گردیده است. نا گفته پیداست که نامزد او ـ اگر زنده بود ـ به همراه خود شاعره نیز پیر شده بود ولی چون از نظر فلسفی آخرین تصویر ذهنی قبل از جدایی ، تصویر جوانیِ نامزدش بوده لهذا تا پایان عمر او را در همان کسوت جوانی می بیند .

حیران خانم تا پایان عمر چشم انتظار نامزدش بود و این از نوع بیان غالب اشعارش هویداست . از همین رو موضوع برادر و سرودن اشعار و متونی برای وی همواره یکی از تازه ترین و در نوع خود لذت بخش ترین اشعاری است که نوشته شده و یا در قالب متون ادبی و قطعات زیبا منتشر شده اند. بیدل نیز مشتاقانه در جستجوی رسیدن و دست یافتن به این آب است تا راهی برای ماندگاری بیابد چراکه چشمة عشق و معرفت است و نوشندة آب همیشه جاوید خواهد بود؛ و از این نوع است «آب حیوانی» که باز همان آب حیات است.

در عصری که سپیدی انسانیت، زندانی غرب بود دست پر ستاره ای بذر روشنایی در فلات ایران پاشید و دنیای خشکیده ی امروز را به تماشای ساقه های نور، دعوت کرد. آن چه رباعی را در فرهنگ ایرانی ، عزّت و عظمت بخشید، رباعیّات خیّام و خیّام وار است که شعر شک و تردید و اعتراض و انتقاد است و به همین دلیل هم، رباعی باید شعر امروز باشد و شعر فردا باشد.

از گذشته تا به امروز تاثیر مهم و مثبت شعر انگیزشی (انرژی مثبت) زیبا، عاشقانه و مطالعه ی اشعار انگیزشی اینچنینی در زندگی و روحیات افراد کاملا مشخص بوده است. ستاره | سرویس سرگرمی – شعر در وصف خداوند و شعری که در مناجات با خدا سروده میشود؛ عاشقانه و عارفانهای است که مخاطب آن حاکم مطلق دو جهان است. ترجمه های وی نشان می دهد که حیران خانم نه تنها در شاعری سرآمد بوده ، بلکه ترجمه هایش در سطح بالاتری نیز قرار دارد . از خواب های بلند زمستانی.

بیدل به ویژه در کشور افغانستان، بخشی از سین کیانگ چین و تاجکستان و ازبکستان محبوبیت بسیار دارد. دیوان اشعار ترکی و فارسی او مشتمل بر قصاید ، غزلیات ، مقطعات و ترجیعات بوده و در حدود 4500 بیت می باشد .(14) نسخه خطی دیوانش در مجموعه اهدایی شادروان حاج محمّد نخجوانی به کتابخانه ملی تبریز تحت شماره 2679 و ردیف 483(15) و دو نسخه دیگر هم در تصرف مؤلفان «بزرگان و سخن سرایان آذربایجان غربی» هست .(16) بخشی از غزل های ترکی دیوان حیران خانم از روی نسخه خطی متعلق به کتابخانه ملی تبریز به سال 1324 ش در تبریز چاپ سربی شده است .(17) امّا اشعار برگزیده اش برای بار اوّل با مقدمه و انتخاب خانم نقی یوا و خط و ویراستاری محمّد علی مجیری در سال 1988 م ـ 1367ه··· در باکو چاپ گردید(18) و برای بار دوّم در به اهتمام حسین فیض الهی وحید (حسین الدوز) از سوی انتشارات یاران در سال 1370 ش به زیور چاپ آراسته گردید .

پایکوبی و دستافشان بخشی از چنین رقصهایی بود، که ممکن بود به چونون منتها شود (چنان که جامی آن را در سیلیسیلتولزهب توصیف میکند) مینیاتورهایی، که عمدتن از حوزة فرهنگ ایرانی بر جای مانده است، صوفیان چرخزن را با آستینهای بلندی، که پرندگان را تدای میکند به تصویر میکشند. حالی است مرا که آب و تابش زیباست. حتی اگر مرگ بخواهد مرا جدا کند از قلبت ! من اگر دلم برای تو تنگ شود، میآیم و حتی برای ده دقیقه کنارت مینشینم. تا ابد در دل این کوچه تنگ… اکثر این رمانها با قلمی بسیار زیبا و روان نوشته شده و مورد تایید تمام خوانندگان قرار گرفتهاند.

ما در این مطلب ۱۰ نمونه زیبا از اشعار مولانا در مورد زندگی را گردآوری کرده ایم. منتقدان در توجیه ترجمه زیباى ایشان این مثل فرانسوى را متذکر شده اند که : ترجمه به زن مى ماند اگر وفادار باشدزیبا نیست واگر زیبا باشد وفادار نیست. با عزیمت حیران از نخجوان به ایران نامزدش که لحظه ای تحمل دوری او را نداشت به علت نامعلومی به ایران نیامد و در آنجا ماندگار شد . چنان چه او در تمام خطاب های خود به نامزدش ، حتّی در پیری و در بستر مرگ او را جوان خطاب می کند . دوری راه و عدم امکان ارسال نامه ها و پیک های منظم باعث گردیده بود که رفته رفته از طرف دشمنان حیران خانم چنان شایع گردد که نامزدش دیگر علاقه ای به او ندارد .

وی افزود: در پیوند با شعر انقلاب اسلامی در استان فارس و بررسی وضعیت آن از معماران این ادبیات میشود به چهرهای بنام نصرالله مردانی اشاره کرد که بیشترین تاثیر را در سطح کشور در دهه 60 و ادامه آن در دهه 70 داشت. مردانی بیشترین تاثیر را بر شاعران همنسل و همعصر خویش گذاشت. دهخدا در فرهنگ لغت خود به تعاریف علمای عرب نیز اشاره کرده و مینویسد: «نزد علمای عرب کلامی را شعر گویند که گویندهٔ آن پیش از ادای سخن قصد کرده باشد که کلام خویش را موزون و مقفی ادا کند و چنین گویندهای را شاعر نامند ولی کسی که قصد کند سخنی ادا کند و بدون اراده سخن او موزون و مقفی ادا شود او را شاعر نتوان گفت».

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با اینکه گونههای مختلف گویشی از ترک و عرب و لهجههای مختلف داریم که به آنها افتخار میکنیم ولی زبان فارسی ارزش خود را نشان داده و در دوره قاجار نیز با اینکه حکام آن ترک بودند سلاطین قاجار اشعار نقض فارسی میسرودند و زبان فارسی مؤلفه مهم هویت ما بوده است. وی افزود: در دوره صفوی که اولین دولت ایرانی پس از اسلام بود با وجود اینکه از آذربایجان برخاسته بود زبان دولت فارسی بود و نهضت ترجمه عربی به فارسی و دوره جدید تمدن مدنی شیعی شکل گرفت که زبان فارسی از نمادهای ادبیات ما تقویت شد که نشان میدهد زبان فارسی زبان مشترک همه ایرانیان است.

جایگاه زنان در ایران و اسلام چیست؟ دنبلیها در اوایل قرن هفتم ، اندکی بعد از سال 607 ق از شام به ایران آمده و در نواحی «سُکْمَن آبادِ» خوی سکونت کردند . حیران آن دختر آشفته و پریشان ، پس از استقرار در ایران ، اشعار سوزناکی در فراق نامزدش سروده که این هجران در بیشتر اشعارش نمایان است . شعر بیدل مانند زیباروی عفیفی است که بهراحتی بههرکس رو نشان نمیدهد و برای آنکه چهره خود نشان بدهد، خواستگار واقعیاش را آنقدر اینسو و آنسو به دنبال خود میکشاند تا میزان علاقهمندیاش را دریابد. باید توجّه داشت که رونق رباعی در سال های بعد 1366 رو به کاستی نهاد و با تقلیدهای سست و خنکی که شاعرنماهای تُنُک مایه از رباعی سرایان موفّق داشتند، اگر چه بر تعداد و حجم رباعیات افزودند امّا به راستی منزلت و ارزش رباعی را از بین بردند؛ به گونه ای که در سال های اخیر کم تر می توان به نمونه هایی از رباعی با قدرت و قوّت رباعی های دلنشین دهه نخست انقلاب اسلامی دست یافت.

دیدگاهتان را بنویسید