اشعار فروغ فرخزاد درباره زن

مولانا در فراغ او روز گار ي بس ناروا گذراند وچون از وي نا اميد شد دل به وپس از او به حسام الدين چلپي سپرد و به در خواست او به سرودن اشعار مثنوي معنوي مشغول شد. بهویژه آنکه بسیاری از بیتها را میتوان بهچندین صورت خواند و چندین معنا از آن دریافت کرد. شعر «سخن گفتن از درختها»ی او که چندین ترجمه از آن در کتابها و مطبوعات آن سالها انتشار یافت، نفوذی عمیق در نگاه شاعران عصر داشت که چگونه میتوان شعر سیاسی گفت و از شعار دادن کناره گرفت، با این همه برشت، که به عنوان شکسپیر دوران مدرن شناخته شده است، بیشتر از رهگذر نمایشنامههایش تأثیر خود را در محیط فرهنگی ایران آشکار کرد.

اشعار او درون مایه سیاسی و اجتماعی دارند، البته نباید عشق و عاطفه موجود در آنها را نادیده گرفت. و همه آنانی که در گستره زبان و ادب فارسی وطن دارند، پارهای از پیکر ما هستند. در متن پیش رو اشعار سپید، ترانهها، اشعار سنتی شامل رباعی، قطعه و تکبیت با موضوع تنهایی که درونمایهای غمناک دارند، به انتخاب گروه فرهنگ و هنر ستاره گردآوری شده است. پیش از مطالعه انواع تک بیتی مولانا بهتر است بدانیم جلالالدین محمد بلخی معروف به مولانا از مشهورترین شاعران پارسیگوی ایرانی است. آنچه پیش روی شماست کوشش گروه فرهنگ و هنر ستاره برای برگزیدن زیباترین عاشقانههای غمناک است.

بنا به نگاشتهها و اطّلاعاتی، که به دست داریم، رقص و سماع دو نردبان برای سوءود به آسمان، یعنی معراج حقیقی هستند و فرشتگان و جنیان نیز در این عروج شرکت دارند. و آسمان، چون من، غبار آلود دلگیری. در اين هنگام برهان الدين محقق ترمذي كه از تربيت يافتگان پدرش بود, به علت هجوم تاتار به خراسان و ويراني آن سرزمين به قونيه آمد و مولانا او را چون مراد و پيري راه دان برگزيد و پس از فوت اين دانا مدت 5 سال در مدرسه پر خود به تدريس فقه و ساير علوم دين مشغول شد .

درد زاییدن و شیون زدن از غایت شوق ! اوّلین سماعخانة معروف یا جایی برای رقصیدن و نواختن موسیقی مذهبی در نیمة دوّم قرن سووم هجری برابر با نهم میلادی در بغداد تأسیس شد، جایی، که صوفیان مجال شنیدن نغمههای آهنگین را مییافتند و برخی در حلال آن به چرخ زدن میپرداختند. پدر برای اولین بار دید که دخترش به جای اینکه دو ساعت با تلفن حرف بزنه بعد از یک ربع حرف زدن تلفن رو قطع کرد. و البته مرد وزن باید بدانند که دائماً مورد آزمایش الهی قرار می گیرند وبرترین دام برای آزمایش مرد وزن نیازهای عاطفی وخواستن های طرفین است نسبت به یکدیگر .

باید لباس بیگانگی را از تن درآورد، در متن فرو رفت، در آن شناور شد، غوطه خورد و مانند غواصی انگیزهمند، با تمرکز و درنگ به ژرفای آن راه یافت و دنبال گوهرهای مقصود گشت. پس از آن تکنوازی نی شروع میشود. از شاعران زن پس از مشروطه مي توان از مادر بزرگ سهراب سپهري نام برد. بنابراین بغیر از نکات نکوهیده ای که زنان ومردان در زندگانی دنیوی ودر درگیری نفسانی دچار آن می شوند .

می توانید این مطلب را با دوستان خود از طریق شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید. در روزگاری که ارج و حرمت خانواده و با هم بودن رنگ باخته است وجود برادری دلسوز از هر نظر می تواند عواطف گمشده و تکه های مفقود شده زندگی را به شما بازگرداند. شعر بیدل از نظر اندیشگانی فربه و ژرف و از نظر هنری جدی و شایسته درنگ است. را نداند، در فهمِ درستِ سخن او ممکن است دچار نارسایی شود؛ برای اینکه بیدل معنای مورد نظر خودش را بر دوش این واژهها میگذارد و آنها را آنگونه که میخواهد به خدمت میگیرد.

اگر باور کنیم که «الشعراء امراءالکلام» (شاعران فرمانروایان سخنند)، پس آنها میتوانند، آنگونه که میخواهند بر معانی کلام و ساختار آن فرمانروایی کنند. مولانا در مجالس خود، ابتدای کلام خود را با آیهای از قرآن شروع کرده و در ادامه به شرح و تفسیر آیه پراخته و در ادامه حدیثی از حضرت محمد(ص) بیان میکرده است؛ در نهایت سخنان خود را با قصه و شعر به پایان میرساند. در مصرع “یکی خوب شکرّیزی چو باده رکس انگیزی” به اندیشة ما، منظور مولانا همان شمس شوریده و عاشق است، که اهل تبریز شکرّیز است و از فراقش ناله میکند، همان شمسی، که از دهان گهرریزش همواره کلام خق میریخت و پیوسته مولانا را با گفتن حرفها و حقیقتهایی شگفتزده میکرد، نفری است، که چون باده انسان را مست ق الهی میکند.

مولانا این تیر را همچون تیر هوای نفس می داند که جولان دهنده تمام ماجراهای نفسانی وتمام انحرافات بشری از آن سرچشمه می گیرد . می خواهمت بمان! می جویمت مرو! 14) آیا باور می کنند که مولوی شریعت را نفی کرده؟ سرور و مسرت بسیار زیاد به دست آمده از کار خوب به حدی است که می تواند جانشین تمام مسرت ها و خوشی های جهان گردد. البته این مسأله باز به خود زن بر نیم گدد .چون در مقابل هر زن هوسران وچشم چرانی ، مرد چشم چرانی نیز وجود دارد وزن ومرد بد اسیر هوس ونقشه های پلید شیطانی اند .

اگر در جستجوی شعر در وصف زن ها هستید تا عشق و علاقه خود به همسرتان را به شکل زیباتری نشان دهید اینجا می توانید بهترین شعرهای عاشقانه در وصف زن که مخاطب آن زنان هستند را پیدا کنید. کیست آن لوطی که بر تو می فتد ؟ کیست بر پشتت فرو خفته هله؟ شاه جخان هم اشاره بر خدا است. ایرج میرزا شاعر برجسته اواخر عصر قاجار ، شاعر اصلی در کل تاریخ شعر فارسی و تا حد زیادی بزرگترین شاعر از تبار فتحعلی شاه بود . هرچه کوشیدم که خودم را به نشر آن ترجمههای شعر ییتز راضی کنم، دلم بار نداد و چه خوب شد؛ زیرا آن ترجمهها، کوچکترین نشانی از جایگاه خلاقیت ییتز را در زبان فارسی آینگی نمیکرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، در هشتم آبان ماه سال۱۳۸۶ قصیر امین پور، شاعر متعهد و هنرمند کشورمان، قیصر شعر انقلاب اسلامی دارفانی را وداع و در تاریخ شعر و ادبیات فارسی جاودانه شد. در ادبیات شهرت بورخس بخاطر داستان کوتاه است. شعر کوتاه در مورد خودشناسی ؛ اشعاری کوتاه و زیبا درباره خودشناسی همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد. در ادامه تعدادی شعر زیبا برای خالکوبی و تاتو مشاهده خواهید نمود که امیدواریم مورد پسند شما باشد.

یکی از علمای دین با دیدن این موقعیت گفت: “من به اندازة یک بار خر کتاب خواندم، ولی در مورد حلال بودن موسیقی کلمهای نخواندم” یکی از مریدان مولو پاسخ داد: ” چه کنیم، که همچون خر کتاب خواندی”. اجازه دهید به سخن یکی از دوستانی که در باره ارتباط بیدل با ما ایرانیان تعریضی داشت و در مقدمه کتاب به آن پرداختهام اشاره کنم: از زبان یکی از دوستان دانشور شنیدم که میگفت: «بیدل دهلوی چه ربطی به ما دارد؟

بههمان دوستی که میگفت بیدل چه ربطی به ما ایرانیان دارد، گفتم: با این پنداره و انگارهی شما مولوی هم مانند بیدل است و ربطی به ما ندارد! یعنی، با ضرباهنگ در یک مجلس سماع به تعداد کسانی، که در آن مجلس سماع هستند، فردیت هست، هویّت هست، گاهی افراد همدیگر را هم نگاه میکنند، سماع همدیگر را هم میپایند، امّا گاه-گاهی هم نگاه نمیکنند. مولانا میگوید: “من به پرستشگاه یهودان رفتم، به کلیسا هم رفتم اینچنین به مسجد هم رفتم، امّا همانا یک خیل محراب دیدم، که در هیر سه پرستشگاه وجود دارد و من هم یکخِل روحیه داشتم.” ببینید، این تجسمگر و ترنمگر روح عالمگیر است، که بدون این روح ما هیچیم.

دیدگاهتان را بنویسید